מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובנייןמרצים
0455164001סיורי גן זואולוגיסיורג08:0010:001005 בריטניהפרופ' בלמקר יונתן
פרופ' יובל יוסי
ד"ר לוי אופיר
ד"ר שפיגל אור
ד"ר לוין ערן