מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובנייןמרצים
0455162001הכרת האקולוגיה של קבוצות צמחים מיוחדים בגנים הבוטנייםסיורב10:0012:001 ד"ר ספיר יובל
0455383501קוגניציה בבעלי חייםשיעורד18:0020:002 פרופ' עילם דוד