���� ��� ����� - ����� �����-�����
מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהש"סחדר ובנייןמרצים
0455162001הכרת האקולוגיה של קבוצות צמחים מיוחדים בגנים הבוטנייםסיורה14:0016:001 ד"ר ספיר יובל
0455256301סוציוביולוגיהשיעורג17:0019:002014 בריטניהפרופ' זהבי אמוץ