מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרבנייןמרצים
0542439101מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חוםשיעורד17:00-15:00106תוכנהד"ר מרום גיל
0542439102מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חוםמעבדהד20:00-17:00008תוכנהד"ר מרום גיל
0542442201תכן הנדסי: מבוא ושיטותשו"תג19:45-16:00001 ( טאו)וולפסוןפרופ' רייך יורם
0542442201תכן הנדסי: מבוא ושיטותשו"תג19:45-16:00017שאפלפרופ' רייך יורם
0542442201תכן הנדסי: מבוא ושיטותשו"תג19:45-16:00122שאפלפרופ' רייך יורם
0542442201תכן הנדסי: מבוא ושיטותשו"תג19:45-16:00128שאפלפרופ' רייך יורם
0542435101הנדסה ימיתשיעורה15:00-12:00238וולפסוןד"ר טולדו ירון
0542435101הנדסה ימיתשיעורה16:00-15:00238וולפסוןד"ר טולדו ירון
0542445501בינה חישוביתשיעורב20:00-16:00238וולפסוןד"ר מושיוב עמירם
תואר 2
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510500101משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליותשיעורו12:00-09:00001 ( טאו)וולפסוןפרופ' מלמד בוריס
0510500301מתמטיקה בדידהשיעורג19:00-16:00206כיתות הנדסהד"ר תמו יצחק
בית הספר להנדסה מכנית (0540)
0540500001סמינר מחלקתיסמינר00:00- ד"ר האושטיין הרמן
ד"ר פנחסיק בת אל שני
0540500101שיטות מתמטיות בהנדסהשיעורד19:00-16:00438וולפסוןד"ר טולדו ירון
0540540001תורת האלסטיותשיעורג18:00-15:00238וולפסוןפרופ' הררי יצחק
0540550001מעבר חום - הולכהשיעורה19:00-16:00406וולפסוןפרופ' טייטל יהודה
0540661001אופטימיזציה מרובות מטרותשיעורא20:00-17:00406וולפסוןד"ר מושיוב עמירם
0540644501ביומכניקה של עצמות ועורקיםשיעורב20:00-17:00101 תוכנהפרופ' יוסיבאש זהר
0540670001הנדסת מאגרי גז ונפט - יסודות ההפקהשיעור00:00-234וולפסוןדר רבינוביץ אבינועם
0540599901פרוייקט (מסלול ללא תיזה) 00:00-
0540999901עבודת גמר 00:00-
0540620101תורת חומרים מרוכביםשיעורג18:00-15:00101 תוכנהפרופ' חג'-עלי ראמי
0540641301מכניקת הרצףשיעורא19:00-16:00118וולפסוןפרופ' רבקין שמואל
התכנית להנדסת סביבה (0545)
0545511001אנרגיה סולאריתשיעורב19:00-16:00127שאפלפרופ' קריבוס אברהם