החוג לאמנות התאטרון - 0811


סמסטרמספרשם קורסמרציםהערהתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
א'08111007תיאוריות בימוימר משה פרלשטיין30/01/201809:3021/02/201809:30
א'08111077זהות, מגדר ומעמד במחזאות מודרנית ועכשוויתד"ר להבי שרון19/07/201813:0009/08/201813:00
א'08111096מבוא לניהול הפקהמר ברעוז גד08/02/201809:3028/02/201809:30
א'08111200תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומאד"ר שלגו שלומית05/02/201809:3025/02/201809:30
א'08112137מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור04/02/201809:3025/02/201809:30
ב'08111134מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיניד"ר ליפשיץ יאיר01/07/201809:3025/07/201809:30
ב'08111195תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה28/06/201809:3019/07/201809:30
ב'08111215תיאטרון, חברה,קהילהד"ר חן אלוןבחינת בית-מועד הגשה12/07/201813:0002/08/201813:00
ב'08111343מבוא לתיאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור10/07/201809:3031/07/201809:30
ב'08112136תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר03/07/201809:3024/07/201809:30
ב'08112202מבוא לתיאטרון היהודי והעבריד"ר ליפשיץ יאיר08/07/201809:3029/07/201809:30