החוג לאמנות התאטרון - 0811


סמסטרמספרשם קורסמרציםהערהתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
א'08111096מבוא לניהול הפקהמר ברעוז גד06/02/201709:3002/03/201709:30
א'08111200תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומאד"ר שלגו שלומית01/02/201709:3023/02/201709:30
א'08112136תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר16/02/201709:3009/03/201709:30
א'08112137מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור08/02/201709:3028/02/201709:30
א'08112202מבוא לתיאטרון היהודי והעבריד"ר ליפשיץ יאיר12/02/201709:3005/03/201709:30
ב'08110219על הבמה! מחזאות עולמית במאה העשרים ואחתד"ר להבי שרוןבחינת בית-מועד הגשה06/07/201713:0003/08/201709:30
ב'08111007תיאוריות בימויד"ר משה פרלשטיין03/07/201709:3024/07/201709:30
ב'08111134מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיניד"ר ליפשיץ יאיר17/07/201709:3014/08/201709:30
ב'08111195תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה11/07/201709:3031/07/201709:30
ב'08111215תיאטרון, חברה,קהילהד"ר חן אלון06/07/201709:3003/08/201709:30
ב'08111343מבוא לתיאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור13/07/201709:3008/08/201709:30