ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי - 0881


סמסטרמספרשם קורסמרציםהערהתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
א'08811207תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי31/01/201809:3020/02/201809:30
א'08811211מבוא לניתוח יצירות אמנותד"ר מאירי-דן נעמי08/02/201814:0016/03/201809:00
א'08811301תקשורת גרפית א'אדר' כהן נעמי11/02/201809:3029/03/201809:30
א'08811304מתמטיקה לאדריכליםד"ר סעד דוד05/02/201809:3009/03/201809:00
א'08811309פיזיקה לאדריכליםפרופ' עציון ארז08/02/201809:3016/03/201809:00
א'08811310טכנולוגיות בניהאדר' יחיאלי אוהד31/01/201809:3022/02/201809:30
א'08812212תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19ד"ר מרגלית דנה05/02/201809:3009/03/201809:00
א'08812405מבוא לכלכלה עירוניתד"ר זימון יאיר29/01/201809:3027/02/201809:30
א'08813128מבוא לעיצוב עירוניד"ר מרגלית טליה04/02/201809:3026/02/201809:30
א'08813303מבנים 1ד"ר לייבוביץ אדי30/01/201809:3027/02/201809:30
א'08813503תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינופרופ' בר-אור אמנון07/02/201809:3009/03/201809:00
א'08814302מבנים 2 א'ד"ר גילת רבקה01/02/201809:3016/03/201809:00
א'08814409היבטים משפטיים באדריכלותהשופט הס גלעד
עו"ד מונטיפיורי גילן שרון
29/01/201809:3009/03/201809:00
א'08815301מבנים 3ד"ר מוסרי אברהם06/02/201809:3027/02/201809:30
ב'08811212מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלותד"ר מאירי-דן נעמי05/07/201809:3005/08/201809:30
ב'08811217תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוקד"ר בטרמן גרבינ אסתר01/07/201809:3029/07/201809:30
ב'08811302תקשורת גרפית ב'אדר' כהן נעמי03/07/201809:3031/07/201809:30
ב'08811308מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'ד"ר מוסרי אברהם26/06/201809:3017/07/201809:30
ב'08811404מבוא לסוציולוגיהד"ר אדלר אירית28/06/201809:3019/07/201809:30
ב'08812303סטטיקה וחוזק חומריםלבון קארין26/06/201809:3026/07/201809:30
ב'08812502אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנהמר מיטלמן גור25/06/201809:3026/07/201809:30
ב'08813207תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי01/07/201809:3023/07/201809:30
ב'08813509תולדות התיכנון הנוף והמרחבד"ר קוזלובסקי רועי28/06/201809:3019/07/201809:30
ב'08814305מבנים 2 ב'ד"ר גילת רבקה08/07/201809:3007/08/201809:30