ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי - 0881


סמסטרמספרשם קורסמרציםהערהתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
א'08811207תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי07/02/201709:3009/03/201709:30
א'08811211מבוא לניתוח יצירות אמנותד"ר מאירי-דן נעמי12/02/201709:3017/03/201709:00
א'08811301תקשורת גרפית א'אדר' כהן נעמי16/02/201709:3024/03/201709:00
א'08811304מתמטיקה לאדריכליםד"ר סעד דוד09/02/201709:3010/03/201709:00
א'08811309פיזיקה לאדריכליםפרופ' עציון ארז13/02/201709:3024/03/201709:00
א'08811310טכנולוגיות בניהאדר' יחיאלי אוהד15/02/201709:3010/03/201709:00
א'08812212תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19ד"ר מרגלית דנה08/02/201709:3017/03/201709:00
א'08812405מבוא לכלכלה עירוניתד"ר זימון יאיר06/02/201709:3008/03/201709:30
א'08813128מבוא לעיצוב עירוניד"ר מרגלית טליה09/02/201709:3005/03/201709:30
א'08813303מבנים 1ד"ר לייבוביץ אדי05/02/201709:3006/03/201709:30
א'08813503תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינופרופ' בר-אור אמנון12/02/201709:3008/03/201709:30
א'08814302מבנים 2 א'ד"ר גילת רבקה07/02/201709:3017/03/201709:00
א'08814409היבטים משפטיים באדריכלותהשופט הס גלעד
עו"ד מונטיפיורי גילן שרון
14/02/201709:3024/03/201709:30
א'08815301מבנים 3ד"ר מוסרי אברהם16/02/201709:3024/03/201709:00
ב'08811212מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלותד"ר מאירי-דן נעמי23/07/201709:3004/09/201709:30
ב'08811217תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוקד"ר בטרמן גרבינ אסתר16/07/201709:3017/08/201709:30
ב'08811302תקשורת גרפית ב'אדר' כהן נעמי20/07/201709:3024/08/201709:30
ב'08811308מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'ד"ר מוסרי אברהם12/07/201709:3013/08/201709:30
ב'08811404מבוא לסוציולוגיהד"ר אדלר אירית18/07/201709:3010/08/201709:30
ב'08812303סטטיקה וחוזק חומריםלבון קארין19/07/201709:3020/08/201709:30
ב'08812502אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנהאנג' אהרוני רפאל23/07/201709:3024/08/201709:30
ב'08813207תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר מרגלית דנה13/07/201709:3014/08/201709:30
ב'08814301אקוסטיקהד"ר קלר יולי10/07/201709:3013/08/201709:30
ב'08814305מבנים 2 ב'ד"ר גילת רבקה17/07/201709:3020/08/201709:30