• ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא מבחן בית, חובה להגיש במזכירות החוג
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועדי הגשת הסמינרים: סמסטר א' - 05/05/2019, סמסטר ב' - 22/09/2019. חובה להגיש במזכירות החוג
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!
סמסטרסוגשם קורסתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
ב'עבודה סמינריוניתפנומנולוגיה של הזמן22/09/201913:00