• להלן תמצית ההוראות באשר לסדרי הגשת עבודות:
 • לפי החלטת ועדת הוראה של התכנית, המועד האחרון להגשת מטלות הקורס (רפרט, עבודות ועבודות בית) הוא:
  בסמסטר א' –
  מטלות קורסי ליבה – יום ד' 22 בפברואר 2017
  מטלות קורסי בחירה – יום ד' 1 במרץ 2017
  בסמסטר ב' –
  מטלות קורסי ליבה – יום ד' 26 ביולי 2017
  מטלות קורסי בחירה – יום ד' 2 באוגוסט 2017
 • המועדים להגשת העבודות הסמינריוניות בשנה"ל תשע"ז:
  בסמסטר א' – יום א' 14 במאי 2017
  בסמסטר ב' וקורסים שנתיים – יום א' 1 באוקטובר 2017

 • התלמידים ימסרו את כל העבודות באמצעות מזכירות התכנית בלבד (אין למסור את העבודות אישית לידי המורה).
 • התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.
 • תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו ללמוד בסמינריון אחר בסמסטר הבא.
 • לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית או סיום קורס באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.
 • תלמידים רשאים ללמוד בקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיגו ציון שאיננו משביע את רצונם.
 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
 • בהצלחה
  סמסטרסוגשם קורסתאריך
  מועד א
  שעהתאריך
  מועד ב
  שעה
  ב'בחינהנוירובלשנות: שפה ומוח07/07/201709:0031/07/201709:00