1. כללי


  • מועדי הבחינות והעבודות של קורסים שחוג האם שלהם אינו התכנית למדעי הדתות (0697) מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

  • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט .

  • לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות. לא ניתן לשפר ציון בעבודה באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו הקורס.

  • לא יתקבלו עבודות סמינר או קורס לאחר המועד שנקבע להגשתן על ידי מזכירות החוג או המזכירות האקדמית.

 2. בחינות הבית יתפרסמו במועדן באתר הקורס או יועברו בדוא"ל לתלמידים הרשומים. את בחינות הבית יש להגיש למזכירות החוג. דין בחינת בית כדין בחינה רגילה.

 3. מועדי הגשת עבודות סיום
  עבודות סיום מסמסטר א' יש להגיש למזכירות החוג עד 14/03/2016 בשעה 13:00.
  עבודות סיום מסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 10/08/2016 בשעה 13:00.

 4. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים
  עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א' יש להגיש למזכירות החוג עד 15/05/2016 בשעה 13:00.
  עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18/09/2016 בשעה 13:00.

בהצלחה!!!

סמסטרסוגשם קורסתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה