• ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18.9.16

בהצלחה!!!
סמסטרסוגשם קורסתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
א'בחינה**IRON AGE I-II
א'בחינה**IRON AGE II-PERSIAN PERIOD
א'בחינה**LATE PERSIAN AND HELLENISTICPERIODS
א'בחינהAncient Greek for Beginners
א'בחינהkeren - name not final
א'בחינהמתחים בתרבות ישראל בראי הספרות והאמנות
א'בחינהערבית שימושית** מועד א: בשעה: ; בחינה בע"פ. המועד ייקבע ע"י המרצה
א'בחינהאמנות הדיבור ביוון וברומא: הנאום בבית הדין, באסיפה ובספרות01/02/201613:0006/03/201616:00
א'בחינהגיאוגרפיה רפואית01/02/201609:0031/03/201609:00
א'בחינההיישוב היהודי בארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634)01/02/201613:0006/03/201616:00
א'בחינההמזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית01/02/201613:0018/03/201609:00
א'בחינהחיפוש אחר זהות: עיון בכתבי אבות המודרניזם האסלאמי01/02/201609:0006/03/201616:00
א'בחינהכלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים** מועד א: 01/02/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.
מועד ב: 27/03/2016 בשעה: 16:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.
א'בחינהמבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה01/02/201609:0018/03/201609:00
א'בחינהמבוא לתרבות אנגליה Intro to British Culture01/02/201613:0028/02/201616:00
א'בחינהמולייר 101/02/201609:0024/02/201609:00
א'בחינהמושגי יסוד באסלאם01/02/201613:0006/03/201616:00
א'בחינהסטטיסטיקה לגיאוגרפים01/02/201609:0025/02/201609:00
א'בחינהסידני וספנסר: ענקי הרנסנס האנגלי** Sidney and Spenser: the K מועד א: 01/02/2016 בשעה: 09:00 ; ובנוסף בחינת בית אותה יש להגיש במודל ובעותק מודפס למזכירות החוג עד 15.02.2016
מועד ב: 28/02/2016 בשעה: 16:00 ; ובנוסף בחינת בית אותה יש להגיש במודל ובעותק מודפס עד תאריך 13.03.2016
א'בחינהפונטיקה01/02/201609:0006/03/201616:00
א'בחינההסיפורת הערבית המודרנית02/02/201613:0027/03/201616:00
א'בחינהחברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-1902/02/201609:0028/02/201616:00
א'בחינהיוון בארץ-ישראל02/02/201609:0011/03/201609:00
א'בחינהלשונות וכתבים במרחב השמי02/02/201609:0011/03/201609:00
א'בחינהמבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות02/02/201609:0028/02/201616:00
א'בחינהמבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניים**02/02/201613:0006/03/201616:00
א'בחינהמבוא לפילוסופיה יוונית02/02/201609:0006/03/201616:00
א'בחינהמבוא לתורת הספרות02/02/201609:0020/03/201616:00
א'בחינהמתמטיקה לפכ"מ02/02/201609:0023/02/201609:00
א'בחינהתכנון עירוני02/02/201609:0003/03/201609:00
א'בחינהגיאוגרפיה של המזרח התיכון03/02/201609:0004/03/201609:00
א'בחינהחיים בין תרבויות03/02/201613:0027/03/201616:00
א'בחינהמבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת03/02/201609:0020/03/201616:00
א'בחינהנוסחים ותרגומים של המקרא03/02/201609:0013/03/201616:00
א'בחינהעצמות בעלי חיים במחקר הארכיאולוגי (מבוא לארכיאוזואולוגיה)03/02/201609:0004/03/201609:00
א'בחינהתולדות המחשבה הכלכלית03/02/201609:0006/03/201616:00
א'בחינהתורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך03/02/201609:0020/03/201616:00
א'בחינהIssues in Social Psychology**04/01/201610:0015/02/201609:00
א'בחינהאבן ח'לדון על הפילוספיה של ההיסטוריה04/02/201609:0018/03/201609:00
א'בחינהבין אחדות לפירוד - המערכת הערבית המדינתית04/02/201609:0027/03/201616:00
א'בחינההיסטוריה ומגדר בתרבות המערב04/02/201609:0023/02/201609:00
א'בחינההמאבק על הזיכרון: תודעת השואה בישראל בעשור הראשון לקיומה04/02/201609:0027/03/201616:00
א'בחינהחברה, משטר ותרבות במאה ה-2004/02/201609:0004/03/201609:00
א'בחינהטקסט והקשר (מחליף את הקורס טקסט וממצא)04/02/201609:0011/03/201609:00
א'בחינהיצירה תרבותית בראי הקוגניציה04/02/201609:0011/03/201609:00
א'בחינהמבוא לבלשנות שמית **04/02/201609:0018/03/201609:00
א'בחינהמבוא לפילוסופיה של הדת04/02/201609:0013/03/201616:00
א'בחינהמבוא לפרגמטיקה04/02/201609:0011/03/201609:00
א'בחינהקרמיקה - פנים רבות לה04/02/201609:0020/03/201616:00
א'בחינהתרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית04/02/201609:0004/03/201609:00
א'בחינהתרגיל לדת ולתרבות האסלאם04/02/201609:0004/03/201609:00
א'בחינהThe Meaning of Life05/01/201612:0009/02/201609:00
א'בחינהPhilosophy and Literature06/01/201612:0010/02/201609:00
א'בחינהאהבה במקרא: קריאה מגדרית07/02/201609:0018/03/201609:00
א'בחינהאלים שדים ואבות בדת הסינית07/02/201613:0013/03/201616:00
א'בחינהחברה, משטר ותרבות בימי הביניים07/02/201609:0006/03/201616:00
א'בחינהמבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית: מינואים ומיקנים07/02/201609:0018/03/201609:00
א'בחינהמבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה07/02/201609:0020/03/201616:00
א'בחינהמבוא לרטוריקה07/02/201609:0011/03/201609:00
א'בחינהמבוא לתורת הסוד **07/02/201613:0013/03/201616:00
א'בחינהסטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים07/02/201609:0018/03/201609:00
א'בחינהעגנון:"חידות הנפש"07/02/201609:0018/03/201609:00
א'בחינהתרבות הפנאי של הרומים07/02/201609:0018/03/201609:00
א'בחינהתרגיל בחקר אפריקה**07/02/201609:0020/03/201616:00
א'בחינהתרגיל בטקסטים דתיים הסטוריוגרפיים א'07/02/201609:0013/03/201616:00
א'בחינהתרגיל לשיעור ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות07/02/201609:0006/03/201616:00
א'בחינהדיר אל-מדינה08/02/201609:0013/03/201616:00
א'בחינההמרחב הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה08/02/201609:0027/03/201616:00
א'בחינהסימון דה בובואר: פילוסופית, מסאית, סופרת08/02/201609:0013/03/201616:00
א'בחינהתכנון מרחבי בישראל*08/02/201609:0011/03/201609:00
א'בחינהאימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני, 2016-170009/02/201609:0020/03/201616:00
א'בחינהאריסטו, אתיקה ניקומאכית09/02/201609:0006/03/201616:00
א'בחינההאחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי09/02/201609:0027/03/201616:00
א'בחינהטיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)** מועד א: 09/02/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.
מועד ב: 06/03/2016 בשעה: 16:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.
א'בחינהיסודות החישה מרחוק09/02/201609:0017/03/201609:00
א'בחינהכאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ09/02/201609:0013/03/201616:00
א'בחינההלשון העברית לתקופותיה10/02/201613:0020/03/201616:00
א'בחינהחברה, משטר ותרבות באמל"ט10/02/201609:0011/03/201609:00
א'בחינהיסודות גיאוגרפיה חברתית-תרבותית*10/02/201609:0018/03/201609:00
א'בחינהכשפסיכואנליזה פוגשת מגדר10/02/201609:0011/03/201609:00
א'בחינהמציידים לחקלאים: ביות בעלי חיים במזרח הקדום10/02/201609:0020/03/201616:00
א'בחינהמצרים בעת החדישה10/02/201609:0013/03/201616:00
א'בחינהסופרים צעירים10/02/201609:0020/03/201616:00
א'בחינהעצמאות או נכבה? נרטיבים מתחרים 1949-194710/02/201609:0018/03/201609:00
א'בחינהק"מ: דקארט10/02/201609:0027/03/201616:00
א'בחינהתחביר מתחילים10/02/201609:0013/03/201616:00
א'בחינהתרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה10/02/201609:0027/03/201616:00
א'בחינהצרפתית למתקדמים 1 לשנה א'13/01/201612:0011/02/201609:00
א'בחינהצרפתית עכשווית א'13/01/201614:0011/02/201609:00
א'בחינהINTRODUCTION TO STANDARD AND COLLOQUIAL ARABIC14/01/201616:0028/01/201609:00
א'בחינהבחינת גמר בעל פה14/01/201609:00
א'בחינהסדנת המזה"ת -א'14/01/201614:0011/02/201613:00
א'בחינהאמצעי התקשורת בעולם הערבי מועד א: 18/01/2016 בשעה: 13:30 ; בחדר מחשבים
מועד ב: 16/02/2016 בשעה: 09:00 ; בחדר מחשבים
א'בחינההלשון העברית לתקופותיה18/01/201613:3013/03/201616:00
א'בחינההמפגש הראשון בין היהדות לאסלאם18/01/201613:3014/02/201613:00
א'בחינהטקסטים פוליטיים -דתיים18/01/201613:3018/02/201609:00
א'בחינהיסודות הגיאוארכיאולוגיה**18/01/201613:3018/03/201609:00
א'בחינהמדקדקי ימה"ב18/01/201613:3014/02/201609:00
א'בחינהמטאורולוגיה סינופטית**18/01/201609:0014/02/201609:00
א'בחינהפרקים בפילוסופיה של החינוך18/01/201613:3011/02/201609:00
א'בחינהשירה ערבית קלאסית18/01/201613:3015/02/201609:00
א'בחינהבחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א -לשון ימה"ב מועד א: 18/03/2016 בשעה: 09:00 ; אין מועד ב
א'בחינההינדי שנה ג'19/01/201609:0021/02/201609:00
א'בחינהיסודות הגיאוגרפיה הכלכלית19/01/201609:0015/02/201609:00
א'בחינהיפנית שנה ג', חלק א'19/01/201609:0021/02/201609:00
א'בחינהמבוא לגיאואינפורמטיקה א'- היבטים של מיפוי וחישה מרחוק19/01/201609:0014/02/201609:00
א'בחינהסינית שנה ג', חלק א'19/01/201613:0021/02/201609:00
א'בחינהסנסקריט שנה ב': קריאה בראמאיינות19/01/201609:0021/02/201609:00
א'בחינההארכיאולוגיה מהי?20/01/201613:0017/02/201609:00
א'בחינההיסטוריה וקלנוע: לדמיין ולביים את המאה ה-2020/01/201613:0024/02/201609:00
א'בחינהטיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית20/01/201609:0011/03/201609:00
א'בחינהטכנולוגיה ותרבות חומרית*20/01/201609:0014/02/201609:00
א'בחינהמבוא לסוציובלשנות20/01/201609:0018/02/201609:00
א'בחינהמבוא לפילוסופיה פוליטית20/01/201609:0012/02/201609:00
א'בחינהעיבור ולידה פלאיים במיתולוגיה היוונית20/01/201613:0016/02/201609:00
א'בחינהפילוסופיה פוליטית - שיעור המשך20/01/201609:0014/02/201609:00
א'בחינהפצע, חבורה ומכה טרייה- רפואה ואתיקה בחברות מוסלמיות20/01/201613:0021/02/201609:00
א'בחינהצרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 120/01/201609:0011/02/201609:00
א'בחינהקווים מאפיינים בספרות הקלאסית20/01/201613:0013/03/201616:00
א'בחינהתורת ההגה20/01/201609:0017/02/201609:00
א'בחינהתכנון והפקה של ספרים וכתבי-עת20/01/201609:0022/02/201609:00
א'בחינהתכנון תואם אקלים וסביבה*20/01/201609:0016/02/201609:00
א'בחינהתרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי20/01/201613:0015/02/201609:00
א'בחינהאתיקה סביבתית21/01/201609:0016/02/201609:00
א'בחינהויקטור הוגו 121/01/201609:0018/02/201609:00
א'בחינהטיפולוגיה של כלי-חרס א'**21/01/201609:0016/02/201609:00
א'בחינהמבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים21/01/201609:0014/02/201609:00
א'בחינהמבוא לתורת התרגום21/01/201609:0028/02/201616:00
א'בחינהמפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית21/01/201613:0028/02/201616:00
א'בחינהמשפטי נירנברג, השואה והתנועה הציונית21/01/201609:0021/02/201609:00
א'בחינהסביבה ואיכות סביבה במזה"ת21/01/201609:0022/02/201609:00
א'בחינהספל אחד:דרך הבודהה במסורת התה היפנית21/01/201609:0022/02/201609:00
א'בחינהקוריאה טרום המודרניזציה21/01/201609:0022/02/201609:00
א'בחינהבחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א: לשון העת העתיקה מועד א: 22/01/2016 בשעה: 09:00 ; אין מועד ב
א'בחינהבחינת ביבליוגרפיה מ"א במסלול סגנון: העת העתיקה,לשון חז"ל ואר מועד א: 22/01/2016 בשעה: 09:00 ; אין מועד ב
א'בחינהבעקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקד22/01/201609:0023/02/201609:00
א'בחינהגיאואינפורמטיקה - מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג א')22/01/201609:0017/02/201609:00
א'בחינהדת ופוליטיקה ביוון הקדומה22/01/201609:0013/03/201616:00
א'בחינהחוק וסדר בעולם הרומי22/01/201609:0019/02/201609:00
א'בחינהמבוא לפילוסופיה אסלאמית22/01/201609:0019/02/201609:00
א'בחינהמבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה22/01/201609:0018/02/201609:00
א'בחינהמבוא לפילוסופיה חדשה22/01/201609:0018/02/201609:00
א'בחינהמבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה22/01/201609:0019/02/201609:00
א'בחינהמיקרוארכיאולוגיה*22/01/201609:0018/02/201609:00
א'בחינהתולדות הסכסוך הישראלי-ערבי22/01/201609:0024/02/201609:00
א'בחינהתרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק א')22/01/201609:0019/02/201609:00
א'בחינהבעיית התודעה: היבטים פילוסופיים24/01/201609:0017/02/201609:00
א'בחינהבעל הפולחן, בעל השלטון24/01/201609:0028/02/201616:00
א'בחינהגישות יצירתיות במדעי הרוח24/01/201609:0021/02/201609:00
א'בחינהגשר מעל הסהרה-ניגריה ועולם האסלאם24/01/201609:0028/02/201616:00
א'בחינהדור שלם דורש שינוי - צעירים,מחאה וצדק חברתי במזה"ת24/01/201609:0028/02/201616:00
א'בחינההאדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית24/01/201613:0004/03/201609:00
א'בחינההתפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים בא"י24/01/201609:0018/02/201609:00
א'בחינהחברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה24/01/201609:0015/02/201609:00
א'בחינהמבוא לבלשנות24/01/201609:0028/02/201616:00
א'בחינהמבוא לסיפורת**24/01/201613:0013/03/201616:00
א'בחינהמבוא לתיאוריה ** Introduction to Theory24/01/201613:0021/02/201609:00
א'בחינהמבוא לתרבות הוודה:מיתולוגיה,הגות ופולחן24/01/201613:0028/02/201616:00
א'בחינהמושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת24/01/201609:0021/02/201609:00
א'בחינהניקוד עברי24/01/201613:0022/02/201609:00
א'בחינהפרקי יסוד בלשון העברית א' - חובה24/01/201609:0004/03/201609:00
א'בחינהתורת המוסר - שיעור המשך24/01/201609:0016/02/201609:00
א'בחינהאיראן, מהקאג'רים לאסלאם25/01/201613:0028/02/201616:00
א'בחינהדקדוק ב'25/01/201613:0022/02/201609:00
א'בחינההמאה האמריקנית25/01/201613:0017/02/201613:00
א'בחינהז'אנרים ספרותיים קלאסיים25/01/201613:0013/03/201616:00
א'בחינהיהודים תחת שלטון הנצרות בימה"ב - א (עד שנת 1100)(קורס חובה)25/01/201613:0028/02/201616:00
א'בחינהיסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית25/01/201609:0018/02/201609:00
א'בחינהיסודות הדקדוק**25/01/201609:0024/02/201609:00
א'בחינהיפן בזירה הבינלאומית25/01/201613:0004/03/201609:00
א'בחינהמבוא לפילוסופיה סינית25/01/201609:0021/02/201609:00
א'בחינהספרות לפני מלחמת האזרחים Antebellum Fiction25/01/201609:0022/02/201609:00
א'בחינהערבית א'25/01/201609:0023/02/201609:00
א'בחינהתולדות המחשבה הארכיאולוגית**25/01/201609:0023/02/201609:00
א'בחינהההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות26/01/201609:0023/02/201609:00
א'בחינהחברה, משטר ותרבות בארה"ב26/01/201609:0019/02/201609:00
א'בחינהיסודות כימיה ופיזיקה לגיאוגרפיה פיזית26/01/201609:0021/02/201609:00
א'בחינהמבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק א')26/01/201613:0023/02/201609:00
א'בחינהמבוא למדעי כדור הארץ26/01/201609:0021/02/201609:00
א'בחינהמבוא למצרים העתיקה26/01/201613:0013/03/201616:00
א'בחינהמבוא לספרות היוונית הקלאסית26/01/201613:0023/02/201613:00
א'בחינהמבוא לצופיות26/01/201609:0004/03/201609:00
א'בחינהמיל: מוסר ופוליטיקה26/01/201613:0022/02/201609:00
א'בחינהפסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים26/01/201609:0024/02/201609:00
א'בחינהתרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטינית26/01/201613:0006/03/201616:00
א'בחינהאמריקה הלטינית במאה ה-1927/01/201609:0027/03/201616:00
א'בחינהחוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים27/01/201609:0022/02/201609:00
א'בחינהטיפולוגיה של כלי חרס ב'** מועד א: 27/01/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.
מועד ב: 21/02/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.
א'בחינהמבוא לספרות הרוסית המודרנית27/01/201609:0004/03/201609:00
א'בחינהנביאים ונבואה בקוראן ובפרשנותו27/01/201609:0024/02/201609:00
א'בחינהסמנטיקה27/01/201609:0024/02/201609:00
א'בחינהקריאה בספרות הסינית המסורתית א'27/01/201609:0011/03/201609:00
א'בחינהתרבות פופולרית במזה"ת27/01/201609:0004/03/201609:00
א'בחינהגיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה28/01/201609:0023/02/201609:00
א'בחינההארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים28/01/201613:0024/02/201609:00
א'בחינהההיסטוריה של ירדן28/01/201613:0006/03/201616:00
א'בחינההתנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל, 1917-188128/01/201609:0013/03/201616:00
א'בחינהזהויות אזוריות בסין המודרנית28/01/201613:0018/03/201609:00
א'בחינהלוגיקה - שיעור המשך28/01/201609:0024/02/201609:00
א'בחינהמבוא ללוגיקה28/01/201609:0024/02/201609:00
א'בחינהמבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה28/01/201613:0028/02/201616:00
א'בחינהממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני28/01/201613:0022/02/201609:00
א'בחינהניתוח שירה ** Poetry Analysis28/01/201613:0004/03/201609:00
א'בחינהספרות יהודית אמריקנית Jewish American Literature28/01/201609:0004/03/201609:00
א'בחינהפמיניזמים, משפט וחברה בישראל28/01/201613:0018/02/201609:00
א'בחינה"זיכרון של מלחמה רבה": היסטוריה של אנגולה במאה העשרים29/01/201609:0013/03/201616:00
א'בחינהבחינת בקיאות לתלמידי עריכה לשונית29/01/201609:0004/03/201609:00
א'בחינההמאה הפלסטינית29/01/201609:0011/03/201609:00
א'בחינהחברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת29/01/201609:0018/03/201609:00
א'בחינהמבוא לחסידות ותנועת המוסר29/01/201609:0004/03/201609:00
א'בחינהמטבע לתרבות - צמחים ותרבות האדם בפרספקטיבה ארכיאולוגית29/01/201609:0024/02/201609:00
א'בחינהסיפורת אורבנית אמריקנית עכשיווית Contemporary American Urba29/01/201609:0023/02/201609:00
א'בחינהצעירים ביפן:שינוי חברתי,שמירה על המסורת ופער הדורות29/01/201609:0020/03/201616:00
א'בחינהרפואה בעולם העתיק29/01/201609:0028/02/201616:00
א'בחינהתרבות וקוגניציה29/01/201609:0028/02/201616:00
א'בחינהבין המהפכות: התקופה הכלקוליתית בדרום הלבנט31/01/201609:0028/02/201616:00
א'בחינהבעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיבית31/01/201609:0006/03/201616:00
א'בחינהדו-לשוניות: התפתחות, ידע ושימוש31/01/201609:0004/03/201609:00
א'בחינהחברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה31/01/201609:0022/02/201609:00
א'בחינהיסודות גיאוגרפיה עירונית31/01/201609:0024/02/201609:00
א'בחינהירושלים מן הכיבוש העוס'מאני לתקופת המנדט הבריטי31/01/201609:0006/03/201616:00
א'בחינהמבוא לאמנות יפן31/01/201609:0006/03/201616:00
א'בחינהמבוא ללימודי אפריקה31/01/201613:0011/03/201609:00
א'בחינהמבוא למיתולוגיה31/01/201613:0004/03/201609:00
א'בחינהמבוא לערבית יהודית31/01/201609:0004/03/201609:00
א'בחינהמבוא לפילוסופיה של המדע31/01/201609:0028/02/201616:00
א'בחינהסוגיות בזיהום מים- מקורות, תהליכים ומנגנונים31/01/201609:0024/02/201609:00
א'בחינהתחביר לשון המקרא31/01/201613:0004/03/201609:00
א'בחינהתחביר עברי31/01/201609:0004/03/201609:00
א'בחינה אמריקאיתיהודים, ישראלים ושאלת ירושלים באסלאם מועד א: 08/02/2016 בשעה: 09:00 ; בחינה אמריקאית
מועד ב: 18/03/2016 בשעה: 09:00 ; בחינה אמריקאית
א'בחינה אמריקאיתמבוא לתולדות הערבים והאסלאם מועד א: 22/01/2016 בשעה: 09:00 ; בחינה אמריקאית
א'בחינה אמריקאיתמבוא לדת ולתרבות האסלאם מועד א: 28/01/2016 בשעה: 09:00 ; בחינה אמריקאית
מועד ב: 13/03/2016 בשעה: 16:00 ; בחינה אמריקאית
א'בחינת ביתאסתטיקה - שיעור המשך מועד א: 01/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 8/02/2016 בשעה 13:00.
מועד ב: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 20/03/2016 בשעה 13:00.
א'בחינת ביתיצירותיו של חורחה לואיס בורחס: ההגות והקיום מועד א: 01/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 03/02/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 07/03/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 09/03/2016 בשעה 13:00
א'בחינת ביתמקורבנות לרוצחים: ג'נוסייד ואלימות המונית בדרום-מזרח אירופה מועד א: 02/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 04/02/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 08/03/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 10/03/2016 בשעה 13:00
א'בחינת ביתפילוסופיה של המתמטיקה מועד א: 02/02/2016 בשעה: 13:00 ; החזרה עד 09/02/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 25/02/2016 בשעה: 13:00 ; החזרה עד 03/03/2016 בשעה 13:00
א'בחינת ביתלאן נעלמו היוצרות ? מועד א: 03/02/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את הבחינה למזכירות התכנית עד יום רביעי 10.2 בשעה 13.00
מועד ב: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את הבחינה למזכירות התכנית עד יום ראשון 20.3 בשעה 13.00
א'בחינת ביתשיעור יסוד - מרטין היידגר: שאלת ההוויה מועד א: 03/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 10/02/2016 בשעה 13:00.
מועד ב: 09/03/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 16/03/2016 בשעה 13:00.
א'בחינת ביתWorld Masterpieces of the Western Tradition מועד א: 04/01/2016 בשעה: 14:00 ; Submission by January 6 at 14:00
מועד ב: 08/02/2016 בשעה: 09:00 ; Submission by February 10 at 9:00
א'בחינת ביתתיאוריה ופרקטיקה בחישה מרחוק של הסביבה* מועד א: 04/02/2016 בשעה: 09:00 ; מועד החזרת המבחן: 7.2.16
מועד ב: 03/03/2016 בשעה: 09:00 ; מועד החזרת המבחן: 6.3.16
א'בחינת ביתדרכים אחרות של חרות: דיון בין תרבויות וזמנים מועד א: 07/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 14.2.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
מועד ב: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 20.3.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
א'בחינת ביתשירי הקודש של שלמה אבן גבירול מועד א: 07/02/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 11.2.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
מועד ב: 20/03/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 24.3.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
א'בחינת ביתהפגיעה השלישית - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה מועד א: 08/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 10/02/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 14/03/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 16/03/2016 בשעה 13:00
א'בחינת ביתמבוא לארמית הבבלית (חלק א') ** מועד א: 08/02/2016 בשעה: 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 15.2.16 בשעה 13:00
מועד ב: 17/03/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 24.3.16 בשעה 13:00
א'בחינת ביתנושאים במטא-אתיקה מועד א: 08/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 15/02/2016 בשעה 13:00.
מועד ב: 21/03/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 28/03/2016 בשעה 13:00.
א'בחינת ביתזרמים ברומן המודרני מועד א: 10/02/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 14.2.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
מועד ב: 27/03/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 31.3.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
א'בחינת ביתזרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה מועד א: 10/02/2016 בשעה: 09:00 ; מועד החזרת המבחן: 16.2.16
מועד ב: 17/03/2016 בשעה: 09:00 ; מועד החזרת המבחן: 23.3.16
א'בחינת ביתסובייקטיביות ואחרות במחשבה המודרנית מועד א: 10/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 17/02/2016 בשעה 13:00.
מועד ב: 16/03/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 23/03/2016 בשעה 13:00.
א'בחינת ביתשכר ועונש בחיי היחיד והציבור ביצירה המקראית מועד א: 10/02/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 17.2.16 בשעה 13:00
מועד ב: 20/03/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 27.3.16 בשעה 13:00
א'בחינת ביתתרבות זמננו: רעיון המודרניות * מועד א: 14/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 16/02/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 27/03/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 29/03/2016 בשעה 13:00
א'בחינת ביתיפנית קלאסית, חלק א' מועד א: 19/01/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 26.1.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
מועד ב: 21/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 28.2.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
א'בחינת ביתמבבל לניו-יורק (דרך תל-אביב): עיר ועירוניות במבט היסטורי ועכ מועד א: 19/01/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 21/01/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 07/03/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 09/03/2016 בשעה 13:00
א'בחינת ביתקריאת טקסטים אקדמיים ביפנית מועד א: 19/01/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 26.1.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
מועד ב: 21/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 28.2.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
א'בחינת ביתשיעור יסוד - עצם, טבע ונפש בפילוסופיה של אריסטו מועד א: 19/01/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 26/01/2016 בשעה 13:00.
מועד ב: 21/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 28/02/2016 בשעה 13:00.
א'בחינת ביתתרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי מועד א: 19/01/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 21/01/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 23/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 25/02/2016 בשעה 13:00
א'בחינת ביתזהות, זמן ומרחב ביצירת ס. יזהר מועד א: 20/01/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 24.1.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
מועד ב: 06/03/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 10.3.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
א'בחינת ביתשיעור יסוד - פסיכואנליזה ופילוסופיה מועד א: 21/01/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 28/01/2016 בשעה 13:00.
מועד ב: 29/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 7/03/2016 בשעה 13:00.
א'בחינת ביתתחביר בן זמננו מועד א: 21/01/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה למזכירות החוג עד 28.1.16 עד השעה 13:00
מועד ב: 28/02/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה למזכירות החוג עד 6.3.16 עד השעה 13:00
א'בחינת ביתאיש חידה: משה בספרות העברית לדורותיה מועד א: 24/01/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 28.1.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
מועד ב: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 17.3.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
א'בחינת ביתהרומן בעולם הרומי מועד א: 24/01/2016 בשעה: 09:00 ; הגשה למזכירות החוג: 27/1/2016, עד 13:00
מועד ב: 21/02/2016 בשעה: 09:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 24/2/2016, 13:00
א'בחינת ביתחוק וצדק בעולם היווני מועד א: 24/01/2016 בשעה: 09:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 27/1/2016, 13:00
מועד ב: 21/02/2016 בשעה: 09:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 24/2/2016, 13:00
א'בחינת ביתאפריקה בראי הקולנוע מועד א: 25/01/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר את הבחינות עד לתאריך 28.1.16 בשעה 13:00 למזכירות תכנית אפריקה
מועד ב: 06/03/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר את הבחינות עד לתאריך 9.3.16 בשעה 13:00 למזכירות תכנית אפריקה
א'בחינת ביתהפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות מועד א: 25/01/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 27/01/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 29/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 02/03/2016 בשעה 13:00
א'בחינת ביתמושגי יסוד במתמטיקה (השלמות)25/01/201613:0022/02/201613:00
א'בחינת ביתחברה, משטר ותרבות בארה"ב מועד א: 26/01/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 03/02/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 19/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 26/02/2016 בשעה 13:00
א'בחינת ביתמבוא לספרות ילדים ותרבות הילד מועד א: 26/01/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 28/01/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 01/03/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 03/03/2016 בשעה 13:00
א'בחינת ביתמבוא לתיאוריה ביקורתית I - ממרקס להיידגר (השלמות) מועד א: 26/01/2016 בשעה: 13:00 ; החזרה עד 02/02/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 22/02/2016 בשעה: 13:00 ; החזרה עד 29/02/2016 בשעה 13:00
א'בחינת ביתסינית קלאסית א' מועד א: 26/01/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 2.2.16 שעה 13:00 למזכירות החוג.
מועד ב: 01/03/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 8.3.16 שעה 13:00 למזכירות החוג.
א'בחינת ביתפילוסופיה של השפה - שיעור המשך מועד א: 26/01/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 2/02/2016 בשעה 13:00.
מועד ב: 07/03/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 14/03/2016 בשעה 13:00.
א'בחינת ביתבעיות יסוד במלאכת התרגום לעברית - חובה מועד א: 27/01/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד ה-29/01/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 24/02/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד ה - 24/02/2016 בשעה 13:00
א'בחינת ביתשיעור יסוד - סוגיות בפילוסופיה של המשפט מועד א: 27/01/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 03/02/2016 בשעה 13:00.
מועד ב: 02/03/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 9/03/2016 בשעה 13:00.
א'בחינת ביתספרות ערבית-אמריקנית: ממקור עד זמננו Modern Arab-American Li מועד א: 29/01/2016 בשעה: 09:00 ; את הבחינה יש להגיש עד תאריך 02.02.2016 במודל ובעותק מודפס למזכירות החוג
מועד ב: 19/02/2016 בשעה: 09:00 ; את הבחינה יש להגיש עד התאריך 23.02.2016 במודל ובעותק מודפס למזכירות החוג
א'בחינת ביתאוסקר ווילד: אירוניה ואומנות השקר Oscar Wilde: Irony and th31/01/201609:0006/03/201609:00
א'בחינת ביתטוני מוריסון מועד א: 31/01/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 4.2.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
מועד ב: 09/03/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 13.3.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
א'עבודהאמנות ופעולה - בין הפרטי לציבורי מועד א: בשעה: ; הגשה עד 15/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית מועד א: בשעה: ; הגשה עד 29/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקה מועד א: בשעה: ; הגשה עד 03/04/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהבימת אפריקה א' מועד א: בשעה: ; תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה
א'עבודהבלשנות חישובית מתקדמים מועד א: בשעה: ; יש להגיש את העבודה עד 1.3.2016. אופן ושעת ההגשה ייקבעו על ידי המרצה.
א'עבודהגיאופוליטיקה איזורית מועד א: בשעה: ; תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה
א'עבודהדיאלוגים ופולמוסים בפילוסופיה הודית מועד א: בשעה: ; הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
א'עבודהדמיון מוסרי מועד א: בשעה: ; הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
א'עבודההאם ישנה אמנות אחת? מועד א: בשעה: ; הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
א'עבודההמטאפיזיקה של הלשון מועד א: בשעה: ; הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
א'עבודההסטוריה אינטלקטואלית א (השלמות)
א'עבודההערות שוליים: קריאות אינטרטקסטואליות א' מועד א: בשעה: ; הגשה עד 27/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהכוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערב מועד א: בשעה: ; הגשה עד 20/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהכתבי מפתח מועד א: בשעה: ; תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה
א'עבודהכתיבת תסריטים מועד א: בשעה: ; הגשה עד 10/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהלאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית מועד א: בשעה: ; הגשה עד 27/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהמ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע מועד א: בשעה: ; הגשה עד 09/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהמבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר מועד א: בשעה: ; הגשה עד 20/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהמהשואה אל עבר המפנה התיאולוגי: הפילוסופיה העכשווית אחרי הפוס מועד א: בשעה: ; הגשה עד 13/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהמחלוקות מודרניות: כלכלה, ניהול, מדינה, דת** מועד א: בשעה: ; הגשה עד 13/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהמחשבה כלכלית בעידן הרשת - מאופוריה לאפוריה מועד א: בשעה: ; הגשה עד 22/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהמלידה עד מוות- על טקסי מעבר בקבוצות מסורתיות ומודרניות מועד א: בשעה: ; הגשה עד 06/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהמשפה לשפה: פרגמטיקה ותרגום-חובה מועד א: בשעה: ; תאריך הגשת עבודה 1/3/16 במזכירות החוג.
א'עבודהסדנת תרגום ספרדית עברית** מועד א: בשעה: ; הגשה עד 20/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהעבודה ואחרי העבודה מועד א: בשעה: ; תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה
א'עבודהפונולוגיה מתקדמים מועד א: בשעה: ; יש להגיש את העבודה עד 1.2.2016 . אופן ושעת ההגשה ייקבעו על ידי המרצה.
א'עבודהפונולוגיה ניסויית מועד א: בשעה: ; יש להגיש למרצה במייל עד 18.2.2016 עד השעה 23:59
א'עבודהפונולוגיה של מילים שאולות מועד א: בשעה: ; יש להגיש למרצה במייל עד 11.2.2016 עד השעה 23:59
א'עבודהפילוסופיה הודית - שיעור המשך מועד א: בשעה: ; הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
א'עבודהפילוסופיה מזרחית סינית – שיעור המשך מועד א: בשעה: ; הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
א'עבודהפילוסופיה של הדת - שיעור המשך מועד א: בשעה: ; הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
א'עבודהצדק חברתי ואי/ שוויון בישראל מועד א: בשעה: ; הגשה עד 22/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהקריאה בוויטגנשטיין מועד א: בשעה: ; הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
א'עבודהרוסים ורוסיה בין המאות - תמה של תקופה ביצירותיו של א.פ. צ'כו מועד א: בשעה: ; הגשה עד 09/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהשואה וגבורה בשיח הציבורי הישראלי מועד א: בשעה: ; הגשה עד 06/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודהשיעור יסוד - תיאוריות של מקור השפה מועד א: בשעה: ; הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
א'עבודהתרגיל בכתיבת עבודות** מועד א: בשעה: ; תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה
א'עבודהבתנועה מתמדת:הפוליטיקה של התמודדות עם אתגרים חברתיים בסין הע מועד א: 01/02/2016 בשעה: 13:00 ; הגשת עבודה עד 13:00 למזכירות החוג אין מועד ב
א'עבודה"ארון הספרים היהודי": מקורות לחקר תולדות ישראל מועד א: 01/03/2016 בשעה: 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד שעה 13:00.
א'עבודהלחיות כאישה באסלאם מועד א: 06/03/2016 בשעה: 09:00 ; יש לשלוח את העבודה במייל למרצה
א'עבודהלחיות כמוסלמי בעולם מערבי מועד א: 06/03/2016 בשעה: 09:00 ; יש שלוח את העבודה במייל למרצה.
א'עבודהמיהודה הלוי ועד דון יצחק אברבנאל מועד א: 07/02/2016 בשעה: 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00
א'עבודהתיירות באפריקה: הזדמנויות ואתגרים בפיתוח מקומי בר קיימא מועד א: 07/02/2016 בשעה: 09:00 ; שי להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13:00
א'עבודהאדריכלות וסביבה ביפן המסורתית מועד א: 08/02/2016 בשעה: 13:00 ; הגשת עבודה עד 13:00 במזכירות החוג אין מועד ב
א'עבודהבין קודש לחול: מבוא לתולדות החסידות מועד א: 08/02/2016 בשעה: 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד שעה 13:00.
א'עבודהפוליטיקה, אידיאולוגיה ומשפט: שסעים ומחלוקות בישראל הצעירה מועד א: 08/03/2016 בשעה: 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00
א'עבודה"פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח מועד א: 10/03/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13:00
א'עבודההעיתונות הציונית מראשיתה ועד השואה: שפה, תרבות וחברה מועד א: 10/03/2016 בשעה: 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד שעה 13:00.
א'עבודההרומן בעולם הרומי מועד א: 10/04/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 10/4/2016, 13:00
א'עבודהחוק וצדק בעולם היווני מועד א: 10/04/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 10/4/2016, 13:00
א'עבודהאוונגרד בעברית מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף
א'עבודהבעלי חיים בספרות מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף
א'עבודההטוב הרע והמכוער: אתיקה ואסתטיקה בספרות ההשכלה מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף
א'עבודהטרגדיה ופילוסופיה** מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף
א'עבודהסדנה בפרוזה (לשנה ב') תשע"ו מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
א'עבודהסדנה בפרוזה (לשנה ג') תשע"ו מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
א'עבודהסדנה בתרגום פרוזה מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
א'עבודהסדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א' מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
א'עבודהסדנה: בין הבדיה לממואר מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
א'עבודהסדנת כתיבה למ.א. מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
א'עבודהסדנת שירה ב' ג' תשע"ו מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.6 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
א'עבודהסדנת תרגום מגרמנית מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף
א'עבודהסוף לסיפור?: הרומאן הישראלי העכשווי מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף
א'עבודהסיפורת הלטינו-אמריקנית במאה העשרים: צמתים מרכזיים מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף
א'עבודהספרות יידיש ואתגר המודרניות ** מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף
א'עבודהקריאות בקפקא מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף
א'עבודהשירת שנות השישים מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
א'עבודהתיאוריה צרפתית במאה העשרים א' מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף
א'עבודהתשובות אברהם: ספרות ,תיאוריה ומדרש מועד א: 13/03/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 13.3.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף
א'עבודהשיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי מועד א: 14/03/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
א'עבודהתרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית מועד א: 14/03/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
א'עבודהיחסי ארצות הברית, גרמניה וישראל בצל השואה, 1965-1948 מועד א: 16/03/2016 בשעה: 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00
א'עבודהדור הרשת: תרבות המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער מועד א: 17/02/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
א'עבודהטלויזיה וילדים בעידן של ריבוי מסכים מועד א: 17/02/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
א'עבודהלקרוא תמונה: איור בספרות ילדים מועד א: 17/02/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
א'עבודההמקורות לחקר האסלאם מועד א: 17/03/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13:00
א'עבודהעולמות יהודיים בין כורש למוחמד (קורס חובה) מועד א: 18/02/2016 בשעה: 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00
א'עבודההקול האמריקני The Voice of America מועד א: 21/01/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד תאריך 18.02.2016 במודל ובעותק מודפס במזכירות החוג
א'עבודהזרמים דתיים: רפורמה, אורתודוקסיה וניאו-אורתודוקסיה בחברה היה מועד א: 22/03/2016 בשעה: 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00
א'עבודהדיקנס והעידן הויקטוריאני ** Charles Dickens and the Victoria מועד א: 24/01/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד תאריך 17/02.2016.
א'עבודהמוסדות הקהילה בספרד בימי הביניים מועד א: 24/02/2016 בשעה: 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00
א'עבודהתרגיל מיומנויות בכתיבה אקדמית מועד א: 24/03/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13:00
א'עבודהסינית מודרנית מועד א: 26/01/2016 בשעה: 13:00 ; הגשת עבודה עד 13:00 במזכירות החוג. אין מועד ב.
א'עבודהספרות ההרלם המתחדש The Literature of the Harlem Renaissance מועד א: 26/01/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד תאריך 09.02.2016 במודל ובעותק מודפס למזכירות החוג
א'עבודההתפתחות הבלשנות הצרפתית בתחילת המאה ה-20 מועד א: 28/02/2016 בשעה: 13:00 ; הגשת העבודה עד שעה 13:00 במזכירות החוג.
א'עבודהתרגיל במושגי יסוד באסלאם מועד א: 28/02/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13:00
א'עבודה סמינריוניתהסינגולריות מתקרבת? קריאה ביקורתית של עתידנות טכנולוגית מועד א: בשעה: ; הגשה עד 15/05/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודה סמינריוניתהעידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל האנש מועד א: בשעה: ; הגשה עד 15/05/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודה סמינריוניתמזבוב ועד פיל- בעלי חיים בתרבות הילד* מועד א: בשעה: ; הגשה עד 15/05/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודה סמינריוניתעל אהבה, תשוקה ואתיקה במרחב הטיפולי מועד א: בשעה: ; הגשה עד 15/05/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודה סמינריוניתתדמיות ומוניטין - הצגת האני בשיח מועד א: בשעה: ; הגשה עד 15/05/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
א'עבודה סמינריונית"משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה מועד א: 15/05/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
א'עבודה סמינריוניתהטמעת חשיבה מגדרית בארגונים מועד א: 15/05/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
א'עבודה סמינריוניתהיסטוריה של מיניות ומגדר באירופה המודרנית, המאה ה-18 עד המאה15/05/201609:00
א'עבודה סמינריוניתטקסטים ספרותיים ודוקומנטריים על פפירוס ואבן מועד א: 15/05/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 15/5/2016, 13:00
א'עבודה סמינריונית'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם מועד א: 15/05/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
א'עבודה סמינריוניתליוויוס, מאז ייסוד העיר. עידני הגיבורים של רומא מועד א: 15/05/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 15/5/2016, 13:00
א'עבודה סמינריוניתסוגיות נבחרות בתולדות המדע העתיק מועד א: 15/05/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 15/5/2016, 13:00
א'עבודה סמינריוניתרווקות כמקרה מבחן לסוגיות תיאורטיות,פמינסטיות וסוציולוגיות מועד א: 15/05/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
א'עבודה סמינריוניתשירה ודרמה בתקופה ההלניסטית מועד א: 15/05/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד: 15/5/2016, 13:00
א'עבודה סמינריוניתתנועות נשים ופמיניזמים במזרח התיכון מועד א: 15/05/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
א'בחינת בינייםמבוא לתולדות יפן ותרבותה02/02/201613:0006/03/201616:00
א'בחינת בינייםפסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים02/12/201508:0018/12/201509:00
א'בחינת בינייםלשון רומית למתחילים03/02/201613:0004/03/201609:00
א'בחינת בינייםלשון רומית למתקדמים03/02/201613:0004/03/201609:00
א'בחינת בינייםPsychopathology06/01/201616:0010/02/201613:00
א'בחינת בינייםהקול האמריקני The Voice of America08/12/201514:0001/01/201609:00
א'בחינת בינייםסטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים08/12/201508:0025/12/201509:00
א'בחינת בינייםמבוא לתולדות הודו ותרבותה09/02/201609:0013/03/201616:00
א'בחינת בינייםהסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי10/02/201609:0027/03/201616:00
א'בחינת בינייםלשון יוונית למתחילים10/02/201609:0011/03/201609:00
א'בחינת בינייםלשון יוונית למתקדמים10/02/201609:0011/03/201609:00
א'בחינת בינייםמבוא למדעי כדור הארץ*10/12/201509:0024/12/201509:00
א'בחינת בינייםניתוח שירה ** Poetry Analysis13/11/201509:0027/11/201509:00
א'בחינת בינייםתחביר מתחילים15/12/201512:0008/01/201609:00
א'בחינת בינייםספרות ערבית-אמריקנית: ממקור עד זמננו Modern Arab-American Li16/12/201512:00
א'בחינת בינייםמבוא לתרבות אנגליה Intro to British Culture18/12/201509:0003/01/201616:00
א'בחינת בינייםהינדי שנה א'19/01/201609:0021/02/201609:00
א'בחינת בינייםהינדי שנה ב'19/01/201609:0021/02/201609:00
א'בחינת בינייםיפנית שנה א'19/01/201609:0021/02/201609:00
א'בחינת בינייםיפנית שנה ב'19/01/201609:0021/02/201609:00
א'בחינת בינייםסינית שנה א'19/01/201613:0021/02/201609:00
א'בחינת בינייםסינית שנה ב'19/01/201613:0021/02/201609:00
א'בחינת בינייםסנסקריט שנה א'19/01/201609:0021/02/201609:00
א'בחינת בינייםערבית למתחילים19/01/201609:0018/02/201609:00
א'בחינת בינייםערבית למתקדמים מועד א: 19/01/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה מתקיימת בכיתת מחשבים.
מועד ב: 18/02/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה מתקיימת בכיתת מחשבים.
א'בחינת בינייםפרסית למתחילים19/01/201613:0023/02/201609:00
א'בחינת בינייםפרסית למתקדמים19/01/201613:0023/02/201609:00
א'בחינת בינייםמבוא לתרבות אנגליה Intro to British Culture20/11/201509:0004/12/201509:00
א'בחינת בינייםאוסקר ווילד: אירוניה ואומנות השקר Oscar Wilde: Irony and th20/12/201514:0008/01/201609:00
א'בחינת בינייםמבוא לתולדות סין ותרבותה26/01/201609:0028/02/201616:00
א'בחינת בינייםמבוא לתיאוריה ** Introduction to Theory27/11/201509:0018/12/201509:00
א'בחינת בינייםספרות ההרלם המתחדש ** The Literature of the Harlem Renaissan27/11/201509:0011/12/201509:00
א'בחינת בינייםדיקנס והעידן הויקטוריאני ** Charles Dickens and the Victoria27/12/201510:0018/01/201609:00
א'בחינת בינייםקוראן ופרשנות**28/01/201609:0028/02/201616:00
א'בחינת בינייםמבוא לבלשנות30/11/201514:0018/12/201509:00
ב'בחינהArchaeological Science: Recent Contribution to the Archaeolo
ב'בחינהIntroduction to the History of the Ancient Near East
ב'בחינהThe Ancient Pottery of Israel: The Bronze and Iron Ages
ב'בחינהערבית שימושית** מועד א: בשעה: ; בחינה בע"פ. המועד ייקבע ע"י המרצה
ב'בחינהאוגוסטוס: הקיסר הראשון ברומא01/07/201609:0027/07/201609:00
ב'בחינהאמנות ארץ ישראל בכלקולית ובתקופת הברונזה01/07/201609:0027/07/201609:00
ב'בחינהבלשנות חישובית מתחילים01/07/201609:0031/07/201609:00
ב'בחינההמשבר הכלכלי של שנת 2008 - העוקץ האמריקאי?01/07/201609:0031/07/201609:00
ב'בחינהויטגנשטיין: מאמר לוגי פילוסופי01/07/201609:0026/07/201609:00
ב'בחינהפולחן צלילי:אנשים,מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן01/07/201609:0001/08/201609:00
ב'בחינהתחנות יסוד במדעי הרוח: קריאה רב תחומית01/07/201609:0029/07/201609:00
ב'בחינההלאומיות במזה"ת: פריחה ושקיעה?03/07/201609:0001/08/201609:00
ב'בחינהחברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה03/07/201609:0005/08/201609:00
ב'בחינהכלים כימיים ישומיים במי תהום*03/07/201609:0017/08/201609:00
ב'בחינהלבנות את הכפרים: סוגיות פוליטיות, חברתיות וכלכליות בסין03/07/201609:0003/08/201609:00
ב'בחינהנוירובלשנות: שפה ומוח03/07/201609:0005/08/201609:00
ב'בחינהניקוד עברי03/07/201609:0031/07/201609:00
ב'בחינהריאליסם Realism03/07/201609:0028/07/201609:00
ב'בחינהשיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר**03/07/201609:0004/08/201609:00
ב'בחינהתרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה03/07/201609:0004/08/201609:00
ב'בחינהלשון המקרא וסגנונו04/07/201613:0002/08/201613:00
ב'בחינהמבוא לאסתטיקה04/07/201609:0004/08/201609:00
ב'בחינהסיפורים על כתיבה: מעגנון עד קסטל בלום04/07/201609:0002/08/201609:00
ב'בחינהסעודיה - על פרשת דרכים04/07/201609:0003/08/201609:00
ב'בחינהקריאה בשירה הרומית04/07/201609:0001/08/201609:00
ב'בחינהשיטות מחקר איכותיות04/07/201609:0026/07/201609:00
ב'בחינהתרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים04/07/201609:0001/08/201609:00
ב'בחינההחלטה ורציונליות05/07/201609:0029/07/201609:00
ב'בחינהיישובים ואתרים בארץ ישראל בראי גניזת קהיר ומקורות מוסלמיים05/07/201613:0027/07/201609:00
ב'בחינהמבוא לתולדות הודו ותרבותה05/07/201609:0004/08/201609:00
ב'בחינהנשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה05/07/201609:0004/08/201609:00
ב'בחינהסטטיסטיקה לפכ"מ05/07/201609:0028/07/201609:00
ב'בחינהבחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א- לשון העת החדשה מועד א: 05/08/2016 בשעה: 09:00 ; אין מועד ב
ב'בחינהההמנונות ההומריים06/07/201609:0005/08/201609:00
ב'בחינההסיפורת העברית במאתים השנים האחרונות: מבוא היסטורי06/07/201609:0004/08/201609:00
ב'בחינהחברה, משטר ותרבות במאה ה-2006/07/201609:0029/07/201609:00
ב'בחינהחברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-2006/07/201609:0029/07/201609:00
ב'בחינהמבוא למשפט מוסלמי06/07/201609:0005/08/201609:00
ב'בחינהמערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות**06/07/201609:0027/07/201609:00
ב'בחינהשיעור יסוד - פרקי יסוד בפילוסופיה הלניסטית06/07/201609:0031/07/201609:00
ב'בחינהתחביר עברי06/07/201609:0003/08/201609:00
ב'בחינהCross-Cultural Workshop07/06/201610:0012/07/201609:00
ב'בחינההשפעת השואה על הקמת מדינת ישראל: מיתוס ומציאות07/07/201609:0005/08/201609:00
ב'בחינהמבוא לתיאולוגיה אסלאמית**07/07/201609:0004/08/201609:00
ב'בחינהמבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס07/07/201609:0001/08/201609:00
ב'בחינהINTRODUCTION TO STANDARD AND COLLOQUIAL ARABIC II08/06/201618:0003/07/201613:00
ב'בחינהPsychopathology08/06/201616:0013/07/201613:00
ב'בחינהבחינת בקיאות בלשון עברית לתלמידי שנה א'08/07/201609:0005/08/201609:00
ב'בחינהדקדוק א': תורת ההגה והצורות**08/07/201609:0005/08/201609:00
ב'בחינהדקדוק א': תורת ההגה והצורות**08/07/201609:0005/08/201609:00
ב'בחינהחברה, משטר ותרבות במאה ה-1908/07/201609:0031/07/201609:00
ב'בחינהייצוגה של ממלכת ישראל בספר מלכים08/07/201609:0005/08/201609:00
ב'בחינהמגדר וארכיאולוגיה במצרים העתיקה08/07/201609:0003/08/201609:00
ב'בחינהניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים08/07/201609:0005/08/201609:00
ב'בחינהק"מ: דקארט08/07/201609:0002/08/201609:00
ב'בחינהשירי פרישות ופרקי הגות בספרות העברית בימי הביניים08/07/201609:0005/08/201609:00
ב'בחינהבחינת גמר בעל פה09/06/201609:00
ב'בחינהסדנת המזה"ת - ב'09/06/201614:0014/07/201613:00
ב'בחינהארמית מקראית13/06/201613:3010/07/201609:00
ב'בחינהגיאוגרפיה של תעופה**13/06/201609:0010/07/201609:00
ב'בחינהמצרים ושכנותיה13/06/201613:3011/07/201609:00
ב'בחינהסוגיות בהיסטוריה של האסלאם13/06/201613:3011/07/201609:00
ב'בחינהספרות ולימודי מוגבלויות: ייצוג הנלעג Literature and Disabili13/06/201613:3010/07/201609:00
ב'בחינהתרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים13/06/201613:3026/07/201609:00
ב'בחינהאזורי אקלים ע"פ כדור הארץ*14/06/201609:0011/07/201609:00
ב'בחינההינדי שנה א'14/06/201609:0014/07/201609:00
ב'בחינההינדי שנה ב'14/06/201609:0014/07/201609:00
ב'בחינהיפנית שנה א'14/06/201609:0014/07/201609:00
ב'בחינהיפנית שנה ב'14/06/201609:0014/07/201609:00
ב'בחינהיפנית שנה ג', חלק ב'14/06/201609:0014/07/201609:00
ב'בחינהסינית שנה א'14/06/201613:0014/07/201609:00
ב'בחינהסינית שנה ב'14/06/201613:0014/07/201609:00
ב'בחינהסינית שנה ג', חלק ב'14/06/201613:0014/07/201609:00
ב'בחינהסנסקריט שנה א'14/06/201609:0014/07/201609:00
ב'בחינהסנסקריט שנה ב': קאוויה14/06/201609:0014/07/201609:00
ב'בחינהערבית למתחילים14/06/201609:0010/07/201609:00
ב'בחינהערבית למתקדמים מועד א: 14/06/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה מתקיימת בכיתת מחשבים.
מועד ב: 10/07/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה מתקיימת בכיתת מחשבים.
ב'בחינהאתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות15/06/201613:0013/07/201609:00
ב'בחינהבעלי חיים בתקופות היסטוריות: כלכלה וחברה15/06/201609:0020/07/201609:00
ב'בחינההארכיאולוגיה מהי?15/06/201609:0013/07/201609:00
ב'בחינההלשון העברית לתקופותיה15/06/201609:0012/07/201609:00
ב'בחינההמימד הפוליטי של הדרמה האמריקנית15/06/201609:0014/07/201609:00
ב'בחינההמקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו15/06/201609:0013/07/201609:00
ב'בחינההפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן15/06/201609:0015/07/201609:00
ב'בחינהחברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה15/06/201609:0010/07/201609:00
ב'בחינהמבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה15/06/201609:0010/07/201609:00
ב'בחינהמבוא לפילוסופיה חדשה15/06/201613:0013/07/201609:00
ב'בחינהמרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם15/06/201609:0012/07/201609:00
ב'בחינהצרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 215/06/201609:0011/07/201609:00
ב'בחינהצרפתית למתקדמים 2 לשנה א'15/06/201609:0011/07/201609:00
ב'בחינהצרפתית עכשווית ב'15/06/201609:0011/07/201609:00
ב'בחינהקיקרו, הסוגים15/06/201609:0017/07/201609:00
ב'בחינהדת ופוליטיקה במזה"ת16/06/201609:0014/07/201609:00
ב'בחינהטיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות) מועד א: 16/06/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.
מועד ב: 10/07/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.
ב'בחינהטקסטים עיוניים קלאסיים16/06/201609:0014/07/201609:00
ב'בחינהיסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח16/06/201609:0014/07/201609:00
ב'בחינהיצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים16/06/201609:0017/07/201609:00
ב'בחינהמבוא לאפיגרפיה שמית צפונית-מערבית16/06/201609:0017/07/201609:00
ב'בחינהמנהיגות ומנהיגים במזרח התיכון16/06/201613:0021/07/201613:00
ב'בחינהעם לבדד ישכון-האומנם? ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום16/06/201609:0017/07/201609:00
ב'בחינהערבית ב'16/06/201609:0014/07/201609:00
ב'בחינהקוראן ופרשנות**16/06/201609:0014/07/201609:00
ב'בחינהקוריאה המודרנית16/06/201609:0017/07/201609:00
ב'בחינהתורת הצורות**16/06/201609:0014/07/201609:00
ב'בחינהאיראן בעת החדישה17/06/201609:0017/07/201609:00
ב'בחינהאכדית למתחילים17/06/201609:0005/08/201609:00
ב'בחינהדרך הבוהיסטווה:פילוסופיה ופרקטיקה בבודהיזם המהאיאני17/06/201609:0018/07/201609:00
ב'בחינהחברה, משטר ותרבות באמל"ט17/06/201609:0013/07/201609:00
ב'בחינהחיתית למתחילים17/06/201609:0005/08/201609:00
ב'בחינהניהול - מקורות רעיוניים ומודלים17/06/201609:0015/07/201609:00
ב'בחינהספרות הכישוף היהודית, מהעת העתיקה ועד ימינו17/06/201609:0018/07/201609:00
ב'בחינהעולם העבודה ביפן הגלובאלית:ארגון וניהול בשוק הבינלאומי17/06/201609:0018/07/201609:00
ב'בחינהעריכת התרגום מאנגלית17/06/201609:0017/07/201609:00
ב'בחינהרב-תרבותיות בספרות אמריקנית Multiculturalism in American Li17/06/201609:0015/07/201609:00
ב'בחינהשיעור יסוד - ביקורת הדת בכתבי פרויד17/06/201609:0012/07/201609:00
ב'בחינהאסלאם: חברה, מחשבה והלכה**19/06/201609:0019/07/201609:00
ב'בחינהביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות19/06/201613:0017/07/201609:00
ב'בחינהג'יין אוסטין ** Jane Austen19/06/201609:0017/07/201609:00
ב'בחינההעיתונות החרדית והמודרנה19/06/201613:0017/07/201609:00
ב'בחינהויקטור הוגו 219/06/201609:0017/07/201609:00
ב'בחינהיסודות שינויי אקלים*19/06/201609:0013/07/201609:00
ב'בחינהמבוא להיסטוריוגרפיה מקראית19/06/201609:0018/07/201609:00
ב'בחינהמבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו19/06/201613:0019/07/201613:00
ב'בחינהמבוא לתורת המוסר19/06/201609:0025/07/201609:00
ב'בחינהמבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture19/06/201613:0017/07/201609:00
ב'בחינהמוות ואלמוות בהודו הקדומה19/06/201609:0019/07/201609:00
ב'בחינהסין ויפן והמזרח התיכון19/06/201609:0019/07/201609:00
ב'בחינהפסיכואנליזה מיגדר וספרות19/06/201609:0025/07/201609:00
ב'בחינהקסנופון, קירופיידאה19/06/201613:0031/07/201609:00
ב'בחינהקריאה אקדמית19/06/201609:0018/07/201609:00
ב'בחינהקריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן19/06/201609:0017/07/201609:00
ב'בחינהתולדות הנצרות 1350 - 201619/06/201609:0024/07/201609:00
ב'בחינהאינדיאנים-מקסיקנים: בין אתנוסייד לרב תרבותיות20/06/201609:0022/07/201609:00
ב'בחינהטיפולוגיה של כלי-חרס א'** מועד א: 20/06/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.
מועד ב: 19/07/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.
ב'בחינהיהודים מואשמים בשיתוף פעולה - "משפטי שואה" באירופה ובישראל20/06/201609:0019/07/201609:00
ב'בחינהלשון חז"ל**20/06/201613:0020/07/201613:00
ב'בחינהמבוא לאקלים ובעיות הסובב20/06/201609:0017/07/201609:00
ב'בחינהמבוא לספרות ערבית מודרנית20/06/201609:0031/07/201609:00
ב'בחינהמדע וטכנולוגיה בעולם האסלאם20/06/201609:0018/07/201609:00
ב'בחינהנשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה20/06/201609:0020/07/201609:00
ב'בחינהשיעור יסוד - פילוסופיה של הנפש20/06/201609:0018/07/201609:00
ב'בחינהתרבות ומוסיקה עכשווית בסין20/06/201609:0020/07/201609:00
ב'בחינהבין ירושלים ורומא - סוגיות של גלובליזציה מול התנגדות21/06/201609:0025/07/201609:00
ב'בחינהחברה, משטר ותרבות בימי הביניים21/06/201609:0015/07/201609:00
ב'בחינהמבוא לסמנטיקה21/06/201613:0021/07/201609:00
ב'בחינהמבוא לתולדות סין ותרבותה21/06/201609:0021/07/201609:00
ב'בחינהסוגיות מגדר במחזות שייקספיר**Tragic Men, Comic Women in Shak21/06/201609:0019/07/201609:00
ב'בחינהעיר ופרבר21/06/201609:0018/07/201609:00
ב'בחינהפרסית למתחילים21/06/201613:0021/07/201609:00
ב'בחינהפרסית למתקדמים21/06/201613:0021/07/201609:00
ב'בחינהתנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים בצרפת בסוף המאה התשע-עשרה ובמאה העשרים21/06/201609:0020/07/201609:00
ב'בחינהתרגיל לדת ולתרבות האסלאם21/06/201609:0024/07/201609:00
ב'בחינההיישוב היהודי בבבל מהכיבוש המוסלמי ועד נפילת החליפות העבאסית22/06/201613:0027/07/201609:00
ב'בחינההמוסיקה של המזה"ת ואפריקה22/06/201609:0022/07/201609:00
ב'בחינהחופי הים התיכון של ישראל*22/06/201609:0019/07/201609:00
ב'בחינהמבוא לאגדה ולספרות העממית22/06/201613:0015/07/201609:00
ב'בחינהמבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב')22/06/201613:0022/07/201609:00
ב'בחינהמבוא לפילוסופיה יוונית22/06/201609:0017/07/201609:00
ב'בחינהעיונים בחומרים ובטכנולוגיות: מלאכת הצורף בארץ ישראל ובלבנט22/06/201609:0015/07/201609:00
ב'בחינהפרקי יסוד בלשון העברית ב' - חובה22/06/201609:0018/07/201609:00
ב'בחינהקריאה בספרות הסינית המסורתית ב'22/06/201609:0022/07/201609:00
ב'בחינהתרגיל בטקסטים הסטוריוגרפיים ב'22/06/201609:0020/07/201609:00
ב'בחינה"על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחר": משמעויות של הגירה בסין23/06/201609:0024/07/201609:00
ב'בחינהאנרגיה ואימפריה23/06/201609:0028/07/201609:00
ב'בחינהאתגר התארוך הארכיאולוגי:ארכיאומגנטיזם ושיטות נוספות**23/06/201609:0029/07/201609:00
ב'בחינהלשון רומית למתחילים23/06/201613:0021/07/201613:00
ב'בחינהלשון רומית למתקדמים23/06/201613:0021/07/201613:00
ב'בחינהתחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי23/06/201609:0024/07/201609:00
ב'בחינה"האחים המוסלמים" - עיון בהגותם24/06/201609:0022/07/201609:00
ב'בחינהבחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א במסלול סגנון מועד א: 24/06/2016 בשעה: 09:00 ; אין מועד ב
ב'בחינהבחינת ביבליוגרפיה מ"א-לשון חז"ל וארמית מועד א: 24/06/2016 בשעה: 09:00 ; אין מועד ב
ב'בחינההאסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני24/06/201609:0022/07/201609:00
ב'בחינההארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים24/06/201609:0022/07/201609:00
ב'בחינההיישוב בין שתי מלחמות העולם24/06/201609:0021/07/201609:00
ב'בחינהחברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת24/06/201609:0018/07/201609:00
ב'בחינהמבוא לפילוסופיה של השפה24/06/201609:0020/07/201609:00
ב'בחינהפרגמטיקה**24/06/201609:0027/07/201609:00
ב'בחינהשקספיר** Shakespeare24/06/201609:0022/07/201609:00
ב'בחינהתורכיה המודרנית24/06/201609:0025/07/201609:00
ב'בחינהבחינת גמר לתלמידי התואר השני במקרא מועד א: 25/10/2016 בשעה: 09:00 ; אין מועד ב
ב'בחינהבחינת גמר לתלמידי התואר השני בפילוסופיה יהודית מועד א: 25/10/2016 בשעה: 09:00 ; אין מועד ב
ב'בחינהדיני החוזים - כלי תיאורטי לניהול אפקטיבי26/06/201609:0026/07/201609:00
ב'בחינהיהודי אתיופיה בין סגרגציה לגטואיזציה26/06/201609:0025/07/201609:00
ב'בחינהיסודות ההידרוגיאולוגיה**26/06/201609:0017/08/201609:00
ב'בחינהיסודות השיר**26/06/201613:0028/07/201609:00
ב'בחינהיסודות השירה הערבית המודרנית26/06/201609:0024/07/201609:00
ב'בחינהמדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה - 21:מיקומה של מזרח אסיה בזי26/06/201613:0026/07/201609:00
ב'בחינהמולייר 226/06/201609:0025/07/201609:00
ב'בחינהסוגיות בטיפול במים וטיפול במים ושפכים26/06/201609:0017/08/201609:00
ב'בחינהסרבנות גט - איך יוצאים מזה?26/06/201613:0021/07/201609:00
ב'בחינהערבית חדשותית מועד א: 26/06/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה מתקיימת בכיתת מחשבים.
מועד ב: 02/08/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה מתקיימת בכיתת מחשבים.
ב'בחינהרכישת שפה26/06/201613:0026/07/201609:00
ב'בחינהתולדות המחקר הארכיאולוגי של ארץ ישראל26/06/201613:0022/07/201609:00
ב'בחינהתרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי26/06/201609:0028/07/201609:00
ב'בחינההתגבשות הרפואה בחאן: מהשאיפה לחיי נצח ועד הטיפול במחלות27/06/201609:0027/07/201609:00
ב'בחינהחברה, משטר ותרבות בארה"ב27/06/201613:0020/07/201613:00
ב'בחינהטריטוריה, אדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני27/06/201609:0021/07/201609:00
ב'בחינהיהודים תחת שלטון הנצרות בימה"ב - ב (עד שנת 1400)27/06/201609:0001/08/201609:00
ב'בחינהכיצד משקף עולם הסמלים את המהפכה הניאוליתית27/06/201609:0021/07/201609:00
ב'בחינהמבוא לפילוסופיה הודית27/06/201609:0022/07/201609:00
ב'בחינהסיפורי בראשית: מסורות ומקורות27/06/201609:0031/07/201613:00
ב'בחינהטיפולוגיה של כלי חרס ב'** מועד א: 28/06/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.
מועד ב: 26/07/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה תתקיים בחדר אוספים.
ב'בחינהיישומי מטאורולוגיה בעידן של שינוי אקלימי**28/06/201609:0021/07/201609:00
ב'בחינהמבוא לתולדות יפן ותרבותה28/06/201609:0028/07/201609:00
ב'בחינהמשוררים מגיבים לאמריקה Poets Respond to America28/06/201609:0027/07/201609:00
ב'בחינהפרדוקסים וחשיבותם בפילוסופיה28/06/201609:0024/07/201609:00
ב'בחינהצמיחתן של מדינות וקהילות פוליטיות: מרוקו, אלג'יר ותוניס28/06/201609:0029/07/201609:00
ב'בחינהתרגיל לספרות ערבית מודרנית28/06/201613:0026/07/201609:00
ב'בחינהתרגיל לתנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים בצרפת בסוף המאה התשע-עשרה ובמאה העשרים28/06/201609:0027/07/201609:00
ב'בחינהדת ומאגיה במצרים העתיקה**29/06/201609:0031/07/201609:00
ב'בחינההדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א'29/06/201613:0002/08/201609:00
ב'בחינהחז"ל ספרותם ועולמם29/06/201609:0001/08/201609:00
ב'בחינהלהיות בודהה או להרוג את הבודהה - הדרך הפתלתלה מהבודהיזם המוק29/06/201609:0029/07/201609:00
ב'בחינהלשון יוונית למתחילים29/06/201609:0028/07/201609:00
ב'בחינהלשון יוונית למתקדמים29/06/201609:0028/07/201609:00
ב'בחינהעושים היסטוריה: מבוא פרקטי לתיאוריה29/06/201609:0022/07/201609:00
ב'בחינהפונולוגיה מתחילים29/06/201609:0028/07/201609:00
ב'בחינהשיטות מחקר כמותיות29/06/201609:0024/07/201609:00
ב'בחינהתרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית29/06/201609:0028/07/201609:00
ב'בחינהאיראן, ישראל והעולם הערבי30/06/201609:0031/07/201609:00
ב'בחינהבונים אומה: חיי היומיום בתקופת המנדט30/06/201613:0003/08/201609:00
ב'בחינהחישה מרחוק בסביבה עירונית30/06/201609:0024/07/201609:00
ב'בחינהיצירות מופת בשירה העברית החדשה30/06/201609:0031/07/201609:00
ב'בחינהמבוא להלכה אסלאמית**30/06/201609:0028/07/201609:00
ב'בחינהמבוא ללוגיקה פילוסופית30/06/201609:0028/07/201609:00
ב'בחינהמבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב30/06/201609:0028/07/201609:00
ב'בחינה אמריקאיתמבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית מועד א: 17/06/2016 בשעה: 09:00 ; בחינה אמריקאית
מועד ב: 18/07/2016 בשעה: 09:00 ; בחינה אמריקאית
ב'בחינה אמריקאיתמדינת ישראל בעשור הראשון17/06/201609:0015/07/201609:00
ב'בחינה אמריקאיתתרגיל תולדות הערבים והאסלאם מועד א: 24/06/2016 בשעה: 09:00 ; בחינה אמריקאית
מועד ב: 21/07/2016 בשעה: 09:00 ; בחינה אמריקאית
ב'בחינה אמריקאיתרפובליקת ויימאר26/06/201609:0003/08/201609:00
ב'בחינת ביתההיסטוריה על פי אוגוסטוס: ספרות ואמנות בשירות התעמולה מועד א: 03/07/2016 בשעה: 09:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 6/7/2016, 13:00
מועד ב: 31/07/2016 בשעה: 09:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 3/8/2016, 13:00
ב'בחינת ביתהחוק המקראי בין ספרות למציאות מועד א: 03/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 10.7.16 בשעה 13:00
מועד ב: 02/08/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 9.8.16 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתהנרטיב הילדי בסיפורת** מועד א: 03/07/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 7.7.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
מועד ב: 03/08/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 7.8.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
ב'בחינת ביתהעימות היהודי-ערבי, 1939-1905 מועד א: 03/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד 06/07/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 29/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד 01/08/2016 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתהפילוסופיה של מרטין בובר: אני, אתה ושאלת האלוהים מועד א: 03/07/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 10/07/2016 בשעה 13:00.
מועד ב: 03/08/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 10/08/2016 בשעה 13:00.
ב'בחינת ביתמבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) מועד א: 03/07/2016 בשעה: 13:00 ; החזרה עד 10/07/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 28/07/2016 בשעה: 13:00 ; החזרה עד 04/08/2016 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתבין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה ופליטות** מועד א: 04/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 7.7.16בשעה 13:00 למזכירות התכנית
מועד ב: 31/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש ללהגיש את הבחינה עד לתאריך 3.8.16בשעה 13:00 למזכירות התכנית
ב'בחינת ביתאמהרית מדוברת מועד א: 05/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 12.7.16 בשעה 13:00
מועד ב: 03/08/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 10.8.16 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתאפידמיולוגיה סביבתית מועד א: 06/07/2016 בשעה: 09:00 ; מועד החזרת המבחן: 13.7.16
מועד ב: 27/07/2016 בשעה: 09:00 ; מועד החזרת המבחן: 3.8.16
ב'בחינת ביתאמהרית למתחילים מועד א: 07/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 14.7.16 בשעה 13:00
מועד ב: 03/08/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 10.8.16 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתמבוא לתיאוריה ביקורתית II - הסטרוקטורליזם הצרפתי ומה שאחריו מועד א: 07/07/2016 בשעה: 13:00 ; החזרה עד 14/07/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 31/07/2016 בשעה: 13:00 ; החזרה עד 07/08/2016 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתחשיבה ביולוגית (השלמות+תואר) מועד א: 13/06/2016 בשעה: 13:00 ; החזרה עד 20/06/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 10/07/2016 בשעה: 13:00 ; החזרה עד 17/07/2016 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתניתוח סיפורת Narrative Analysis Analysis מועד א: 13/06/2016 בשעה: 09:00 ; את הבחינה יש להגיש עד תאריך 16.06.2016 במודל ואת העותק המודפס במזכירות החוג
מועד ב: 10/07/2016 בשעה: 09:00 ; את הבחינה יש להגיש עד תאריך 13.07.2016 במודל ואת העותק המודפס במזכירות החוג
ב'בחינת ביתנשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה מועד א: 13/06/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 20.6.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
מועד ב: 12/07/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 19.7.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
ב'בחינת ביתספרות השו"ת כמקור היסטורי מועד א: 13/06/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד 15/06/2016 בשעה 9:00
מועד ב: 11/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד 13/07/2016 בשעה 9:00
ב'בחינת ביתהינדי למחקר אקדמי מועד א: 14/06/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 21.6.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
מועד ב: 14/07/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 21.7.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
ב'בחינת ביתיפנית קלאסית, חלק ב' מועד א: 14/06/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 21.6.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
מועד ב: 14/07/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 21.7.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
ב'בחינת ביתקריאת טקסטים מתקדמת בסנסקריט מועד א: 14/06/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 21.6.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
מועד ב: 14/07/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 21.7.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
ב'בחינת ביתאתנוגרפיה של הגירה ומסעות מועד א: 15/06/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 20.6.16 בשעה 13:00 למזכירות התכנית
מועד ב: 14/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 19.7.16 בשעה 13:00 למזכירות התכנית
ב'בחינת ביתבעיית התודעה: היבטים פסיכולוגיים ומוחיים מועד א: 15/06/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 22/06/2016 בשעה 13:00.
מועד ב: 13/07/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 20/07/2016 בשעה 13:00.
ב'בחינת ביתגותיות של פרברים מועד א: 15/06/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 19.6.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
מועד ב: 14/07/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 18.7.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
ב'בחינת ביתאמקסיקו: הסטוריה, חברה ותרבות במרחב הגבול בין ארה"ב למקסיקה מועד א: 19/06/2016 בשעה: 09:00 ; את הבחינה יש להגישעד תאריך 22.06.2016 במודל ובעותק מודפס למזכירות החוג
מועד ב: 17/07/2016 בשעה: 09:00 ; את הבחינה יש להגיש עד תאריך 20.07.2016 במודל ואת העתק המודפס במזכירות החוג
ב'בחינת ביתחוקרי אפריקה קוראים ספרות - בין "הכל קורס" ל"שלוש נשים חזקות מועד א: 19/06/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 22.6.16 בשעה 13:00 למזכירות התכנית
מועד ב: 24/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 27.7.16 בשעה 13:00 למזכירות התכנית
ב'בחינת ביתסדנה בעריכת תרגום - חובה מועד א: 19/06/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד ה- 21/06/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 17/07/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד ה- 19/07/2016 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתספרות כעדות: יצוגי השואה בממואר מועד א: 19/06/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 23.6.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
מועד ב: 21/07/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 25.7.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג
ב'בחינת ביתמארג המציאות - חוקי יסוד בפיסיקה (השלמות+תואר) מועד א: 20/06/2016 בשעה: 13:00 ; החזרה עד 27/06/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 17/07/2016 בשעה: 13:00 ; החזרה עד 24/07/2016 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתשלא יעבדו עליכם: עדויות ושקרים ברשת מועד א: 20/06/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 22/06/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 25/07/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 27/07/2016 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתיסודות בניתוח רטורי מועד א: 21/06/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 23/06/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 19/07/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 21/07/2016 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתכשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיו מועד א: 22/06/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 29.6.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
מועד ב: 21/07/2016 בשעה: 09:00 ; החזרת הבחינה עד 28.7.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
ב'בחינת ביתמבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים: זרמים והתפתחויות מועד א: 22/06/2016 בשעה: 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 26.6.16 בשעה 13:00
מועד ב: 21/07/2016 בשעה: 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 25.7.16 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתשיעור יסוד - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט מועד א: 22/06/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 29/06/2016 בשעה 13:00.
מועד ב: 25/07/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 1/08/2016 בשעה 13:00.
ב'בחינת ביתאלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמ מועד א: 23/06/2016 בשעה: 09:00 ; חזרת הבחינה עד 30.6.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
מועד ב: 25/07/2016 בשעה: 09:00 ; חזרת הבחינה עד 1.8.16 שעה 13:00 למזכירות החוג
ב'בחינת ביתספרות מסופוטמית והמקרא ** מועד א: 23/06/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 26.6.16 בשעה 13:00
מועד ב: 25/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 28.7.16 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתדוד גרוסמן: מונוגרפיה מועד א: 24/06/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 28.6.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
מועד ב: 24/07/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 28.7.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
ב'בחינת ביתמבוא לארמית הבבלית (חלק ב') ** מועד א: 24/06/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 1.7.16 בשעה 13:00
מועד ב: 25/07/2016 בשעה: 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 1.8.16 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתתיאטרון: בין היסטוריה לפואטיקה מועד א: 24/06/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 28.6.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
מועד ב: 27/07/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 31.7.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
ב'בחינת ביתאחים ונוכרים: דרכי גיבוש זהות לאומית בהיסטוריוגרפיה המקראית מועד א: 26/06/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 3.7.16 בשעה 13:00
מועד ב: 27/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 3.8.16 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתפילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות) מועד א: 27/06/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 30/06/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 25/07/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 28/07/2016 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתתורת היצרים בפסיכואנליזה: קריאה בפרויד ובממשיכי דרכו מועד א: 27/06/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 29/06/2016בשעה 13:00
מועד ב: 01/08/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 03/08/2016 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתמבוא ללימודי ג'נוסייד מועד א: 28/06/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 30/06/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 08/08/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 10/08/2016 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתפסיכואנליזה, היסטוריה וזיכרון: סוגיות נבחרות בחשיבה פסיכואנל מועד א: 28/06/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 30/06/2016 בשעה 13:00
מועד ב: 07/08/2016 בשעה: 09:00 ; החזרה עד 09/08/2016 בשעה 13:00
ב'בחינת ביתהאירוע: פרספקטיבות ספרותיות ופילוסופיות מועד א: 29/06/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 3.7.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג.
מועד ב: 31/07/2016 בשעה: 09:00 ; מחזירים עד ה- 4.8.16 בשעה 13:00 למזכירות החוג
ב'בחינת ביתעל אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות מועד א: 29/06/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה למשרד התכנית בתאריך 6.7.16 בשעה 13:00.
מועד ב: 27/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה למשרד התכנית בתאריך 3.8.16 בשעה 13:00.
ב'עבודה"את כל זה לעבור בלבוש פעוט" - פילוסופיה וילְדוּת מועד א: בשעה: ; הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
ב'עבודהאושר דיגיטלי: על טכנולוגיות לעיצוב רגשות מועד א: בשעה: ; הגשה עד 17/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהבימת אפריקה ב' מועד א: בשעה: ; תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה
ב'עבודהגיאופוליטיקה איזורית מועד א: בשעה: ; תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה
ב'עבודהדמיון מבני ותפיסתי מועד א: בשעה: ; יש להגיש למרצה במייל עד 14.7.2016 עד השעה 23:59
ב'עבודההומניזם קונפוציאני מועד א: בשעה: ; הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
ב'עבודההחתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו מועד א: בשעה: ; הגשה עד 20/07/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודההסטוריה אנטלקטואלית ב (השלמות)
ב'עבודההפילוסופיה של היוגה: קריאה קרובה מועד א: בשעה: ; הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
ב'עבודההתיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרני מועד א: בשעה: ; הגשה עד 11/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהחברה ומחשבה אצל דלז וגואטרי מועד א: בשעה: ; הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
ב'עבודהיחסים בין-אישיים בקבוצה מועד א: בשעה: ; הגשה עד 11/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהיידיש ואוונגרד במזרח אירופה בין מלחמות העולם מועד א: בשעה: ; הגשה עד 20/07/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה מועד א: בשעה: ; הגשה עד 09/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהכוחן של מילים - נאומי מופת מועד א: בשעה: ; הגשה עד 17/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהכתיבה אקדמית** מועד א: בשעה: ; הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהכתיבה יוצרת מועד א: בשעה: ; הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהלוקליזציה מועד א: בשעה: ; תאריך הגשת עבודה 29/6/16 במזכירות החוג.
ב'עבודהמ.א. בולגקוב, סופר,היסטוריון, סטיריקן ופילוסוף מועד א: בשעה: ; הגשה עד 15/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהמבוא לספרות רומית מועד א: בשעה: ; הגשה למזכירות החוג: עד 26/6/2016, 13:00
ב'עבודהמגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה מועד א: בשעה: ; הגשה עד 11/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהמושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו מועד א: בשעה: ; הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
ב'עבודהמושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו מועד א: בשעה: ; הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
ב'עבודהמפרקטיקה לתיאוריה - גישות שונות בחקר התרגום מועד א: בשעה: ; תאריך הגשת עבודה 17/7/16 במזכירות החוג.
ב'עבודהמציאות ואשליה: מהאופנישדות עד שנקרה מועד א: בשעה: ; הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
ב'עבודהמרחב בספרות ילדים ישראלית מועד א: בשעה: ; הגשה עד 15/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהמתנות וכלכלת מתנות: מבט אתנו-היסטורי מתקופת האבן לעידן הדיגי מועד א: בשעה: ; הגשה עד 15/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהסדנה בתרגום פרוזה אנגלית מועד א: בשעה: ; תאריך הגשת עבודה 20/6/16 במזכירות החוג.
ב'עבודהסדנה לתרגום טקסטים עיוניים מועד א: בשעה: ; תאריך הגשת עבודה 4/7/16 במזכירות החוג.
ב'עבודהסדנת תרגום ספרדית עברית** מועד א: בשעה: ; הגשה עד 17/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהפונטיקה אקוסטית מועד א: בשעה: ; יש להגיש למרצה במייל עד 7.7.2016 עד השעה 23:59
ב'עבודהפוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים מועד א: בשעה: ; הגשה עד 09/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהפילוסופיית האמנות של סטנלי קאוול מועד א: בשעה: ; הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.
ב'עבודהפמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21 מועד א: בשעה: ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד יום ראשון ה- 31.7 בשעה 13.00
ב'עבודהקולוניאליזם ושיטור: המקרה של משטרת המנדט מועד א: בשעה: ; תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה
ב'עבודהקריאה ביקורתית בטקסטים עיוניים** מועד א: בשעה: ; הגשה עד 15/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהרב-לשוניות, זהות והגירה במאה ה-21** מועד א: בשעה: ; הגשה עד 07/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהרטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות ב מועד א: בשעה: ; הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהשיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים מועד א: בשעה: ; הגשה עד 11/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודהתרגיל בכתיבת עבודות מועד א: בשעה: ; תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה
ב'עבודהתרגיל בכתיבת עבודות מועד א: בשעה: ; תאריך ההגשה ייקבע ע"י המרצה
ב'עבודהמיתוסים אמריקנים: גיבור העל מ-1940 עד 2010American Myths: th מועד א: 07/07/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד תאריך 07/07/2016.
ב'עבודההאסלאם הקלאסי בעידן המודרני מועד א: 07/08/2016 בשעה: 09:00 ; יש לשלוח את העבודה למייל של המרצה
ב'עבודההיצירה היהודית בעת החדשה: שורשים ומגמות מועד א: 07/08/2016 בשעה: 13:00 ; יש להגיש את העבודות במזכירות החוג עד השעה 13:00
ב'עבודהסוגיות בסיפורת מודרנית מועד א: 07/08/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13:00
ב'עבודהגברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** מועד א: 08/08/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
ב'עבודהחיות בסרט מועד א: 08/08/2016 בשעה: 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
ב'עבודהקוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** מועד א: 08/08/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
ב'עבודהשיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי מועד א: 08/08/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
ב'עבודהשירה רומנטית Romantic Poetry מועד א: 09/06/2016 בשעה: 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד תאריך 10/07/2016.
ב'עבודהאמנות בודהיסטית באסיה מועד א: 10/07/2016 בשעה: 13:00 ; הגשת עבודה עד 13:00 למזכירות החוג אין מועד ב
ב'עבודההעולם היהודי בעת החדשה (קורס חובה) מועד א: 10/07/2016 בשעה: 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד שעה 13:00.
ב'עבודהמפטרוס אלפונסי ועד הדוכס מנקסוס מועד א: 10/07/2016 בשעה: 13:00 ; יש לשלוח את העבודות בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00
ב'עבודהאבני דרך בתולדות התרגום מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודהאמריקה ודמות הבלש מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף
ב'עבודהאתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודההחוויה הנאראטיבית מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודההפרפר והפילוסוף:הגותו של ג'ואנג-דזה וגלגוליה בדאואיזם המוקדם מועד א: 10/08/2016 בשעה: 13:00 ; ההגשת עבודה עד 13:00 למזכירות החוג אין מועד ב
ב'עבודהז'אנרים, קונבציות וקלישאות מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודהלכתוב עם התנ"ך: סדנת כתיבה לתואר שני מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודהמה שלא נאמר: צליל, חרוז וריתמוס מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודהסדנה בפרוזה (לשנה ב') תשע"ו מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודהסדנה בכתיבת סיפור בלשי מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודהסדנה בעריכת תרגום מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודהסדנה בפרוזה (לשנה ג') תשע"ו מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.6 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודהסדנה בתרגום פרוזה אנגלית מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודהסדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א' מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודהסדנת מ.א. בעריכת פרוזה מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודהסדנת שירה ב' ג' תשע"ו מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודהעולמו הספרותי והפילוסופי של דוסטויבסקי מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף
ב'עבודהצדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודהתיאוריה צרפתית במאה העשרים ב' מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודהתיאטרון הטקסט הנודד: סדנה לכתיבת שירה לתואר שני מועד א: 10/08/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד 10.8.16 לתא המרצה. אין מועד נוסף.
ב'עבודההמקאמה הערבית והמקאמה העברית מועד א: 11/08/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13:00
ב'עבודההצד השלישי של המטבע: פרקים נבחרים בנומיסמטיקה של ארץ-ישראל13/06/201609:00
ב'עבודהמו"לות לילדים מועד א: 13/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
ב'עבודהתרבות הילד ויצירת התרבות העברית החדשה 1905-1880 מועד א: 13/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
ב'עבודהעדות חזותית בעידן המודרני מועד א: 14/08/2016 בשעה: 09:00 ; הבחינה תחולק על ידי המרצה בשעה שתקבע.
ב'עבודהחיי יום-יום בקהילות ישראל בעת העתיקה מועד א: 17/07/2016 בשעה: 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00
ב'עבודהההיסטוריה על פי אוגוסטוס: ספרות ואמנות בשירות התעמולה מועד א: 17/08/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 17/8/2016, 13:00
ב'עבודהההמנונות ההומריים מועד א: 17/08/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 17/8/2016, 13:00
ב'עבודהקיקרו, הסוגים מועד א: 17/08/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 17/8/2016, 13:00
ב'עבודהקסנופון, קירופיידאה מועד א: 17/08/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 17/8/2016, 13:00
ב'עבודהקריאה בשירה הרומית מועד א: 17/08/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 17/8/2016, 13:00
ב'עבודהתיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות מועד א: 18/08/2016 בשעה: 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
ב'עבודהסדנת מחקר לתואר שני מועד א: 18/09/2016 בשעה: 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
ב'עבודהתיאוריות מתקדמות: משפט וחברה מועד א: 18/09/2016 בשעה: 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
ב'עבודהאדית וורטון: הרומנים והנובלות המרכזיים Edith Wharton: The M מועד א: 19/06/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד תאריך 10.07.2016 במודל ובעותק מודפס
ב'עבודהסינית קלאסית ב' מועד א: 21/06/2016 בשעה: 13:00 ; הגשת עבודה עד 13:00 למזכירות החוג. אין מועד ב.
ב'עבודהקומיקס אלטרנטיביים והזהות האמריקנית Alternative Comics and A21/07/201609:00
ב'עבודהמדיניות חוץ אמריקנית American Foreign Policy22/06/201609:00
ב'עבודהPoets Respond to America23/06/201609:00
ב'עבודהמוסר מדינה ומשפט המשך23/06/201609:0026/07/201609:00
ב'עבודההדפוס העברי ותרבות הספר מועד א: 25/07/2016 בשעה: 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00
ב'עבודהדברים שרואים מכאן לא רואים משם-קולנוע במזה"ת כערוץ לביקורת ח מועד א: 27/07/2016 בשעה: 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד השעה 13:00.
ב'עבודהקומיקס אלטרנטיביים והזהות האמריקנית Alternative Comics and A מועד א: 30/06/2016 בשעה: 09:00 ; את העבודה יש להגיש עד תאריך 07.07.2016 במודל ואת העתק המודפס יש להגיש במזכירות החוג
ב'עבודהיהודי ארצות הברית, 2016-1654: היסטוריה, חברה ותרבות מועד א: 31/07/2016 בשעה: 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00
ב'עבודה סמינריוניתהיסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג מועד א: בשעה: ; הגשה עד 18/09/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודה סמינריוניתסוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה מועד א: בשעה: ; הגשה עד 18/09/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודה סמינריוניתקוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה מועד א: בשעה: ; הגשה עד 18/09/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודה סמינריוניתשפה מגלה ושפה מכסה מועד א: בשעה: ; הגשה עד 18/09/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודה סמינריוניתתיאוריה וביקורת: מודרנה ופוסטמודרנה מועד א: בשעה: ; הגשה עד 18/09/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף
ב'עבודה סמינריוניתבבית ובחוץ: מעמד האישה בישראל בשנים הראשונות למדינה מועד א: 18/09/2016 בשעה: 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
ב'עבודה סמינריוניתגבריות במלכוד מועד א: 18/09/2016 בשעה: 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
ב'עבודה סמינריוניתגזענות בעולם העתיק מועד א: 18/09/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 18/9/2016, 13:00
ב'עבודה סמינריוניתדמוסתנס, על הכתר מועד א: 18/09/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 18/9/2016, 13:00
ב'עבודה סמינריוניתורגיליוס, אינאיס 3: המסע לאיטליה מועד א: 18/09/2016 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג: עד 18/9/2016, 13:00
ב'עבודה סמינריוניתמגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית מועד א: 18/09/2016 בשעה: 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
ב'עבודה סמינריוניתעל הפוליטי במרחב הפסיכואנליטי מועד א: 18/09/2016 בשעה: 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
ב'עבודה סמינריוניתתיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים מועד א: 18/09/2016 בשעה: 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00
ב'בחינת בינייםאדית וורטון: הרומנים והנובלות המרכזיים Edith Wharton: The M01/05/201610:0029/05/201616:00
ב'בחינת בינייםתחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי07/04/201612:0013/05/201609:00
ב'בחינת בינייםרב-תרבותיות בספרות אמריקנית Multiculturalism in American Li11/04/201612:0006/05/201609:00
ב'בחינת בינייםPoets Respond to America13/04/201614:0013/05/201609:00
ב'בחינת בינייםיסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח13/04/201610:0006/05/201609:00
ב'בחינת בינייםניתוח סיפורת Narrative Analysis Analysis13/04/201612:0020/05/201609:00
ב'בחינת בינייםשקספיר Shakespeare13/05/201609:0003/06/201609:00
ב'בחינת בינייםקומיקס אלטרנטיביים והזהות האמריקנית Alternative Comics and A15/04/201609:0006/05/201609:00
ב'בחינת בינייםמבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture19/04/201610:0006/05/201609:00
קבחינהINTERMEDIATE STANDARD AND COLLOQUIAL ARABIC30/08/201609:0018/09/201609:00
קבחינהMAMES FINAL EXAM31/08/201609:0019/09/201609:00