• שימו לב, ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
  • תלמיד/ה זכאי/ת להיבחן בשני המועדים שנקבעו. הציון האחרון הוא הקובע. אנו ממליצות להיבחן במועד א'.
  • מועדי הבחינות והגשת עבודות בקורסים מחוגים אחרים, מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא מבחן בית או עבודת סיכום ההגשה עפ"י הנחיית המרצה.
  • ניתן לערער על ציון תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים ב"מידע אישי".
  • מועדי הגשת עבודות סמינר/רפרט:
    סמסטר א' – עד ה-1.5.2022 בשעה 13:00, עפ"י הנחיית המרצה.
    סמסטר ב' – עד ה- 18.9.2022 בשעה 13:00, ע"פ הנחיית המרצה.

בהצלחה!!!
מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
סמסטר א'
0680100501מזשיר: מונחי יסוד בשירה *ד"ר דנה אולמרטבחינה מועד א: 13/01/2022 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת 3 שעות
מועד ב: 10/02/2022 בשעה: 09:15 ; בחינת מקוונת בזמן אמת 3 שעות
0680100601תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירהגב' נעה שבתאיעבודה מועד א: 17/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680100602תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירהגב' ענבר גדרוןעבודה מועד א: 17/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680100603תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירהגב' תמרי גודארדעבודה מועד א: 17/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680111201התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20*פרופ' מיכאל גלוזמןבחינה מועד א: 19/01/2022 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת. שעתיים וחצי שעות.
מועד ב: 16/02/2022 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת. שעתיים וחצי שעות.
0680111301תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20מר יונתן תדמורעבודה מועד א: 03/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680111302תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20גב' יערה אדלסבורגעבודה מועד א: 03/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680111303תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20גב' מאיה מיכאליעבודה מועד א: 03/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680120301מבוא לספרות העממיתד"ר נגה ליבי כהןעבודה מועד א: 10/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף
0680130501המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערבפרופ' אורי ש. כהןבחינה מועד א: 30/01/2022 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת. 3 שעות.
מועד ב: 27/02/2022 בשעה: 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת. 3 שעות.
0680144501מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמיתד"ר אריאל זינדרעבודה מועד א: 03/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680144502מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמיתפרופ' איריס מילנרעבודה מועד א: 03/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680208301סיפורת לטינו אמריקאיתד"ר דניאל בלאושטייןעבודה מועד א: 17/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680210101ז'אנרים, קונבנציות וקלישאותד"ר ננה אריאלעבודה מועד א: 20/01/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680213801שירה בעידן הקיצוניותמר שי עבדיבחינת בית מועד א: 04/02/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 1.2.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 4.2.22 בשעה 9:00.
מועד ב: 23/03/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 20.3.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 23.3.22 בשעה 9:00.
0680215101חברות אמת: איוב ואבן גבירולד"ר אריאל זינדרבחינת בית מועד א: 26/01/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 23.1.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 26.1.22 בשעה 9:00.
מועד ב: 23/02/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 20.2.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 23.2.22 בשעה 9:00.
0680215301קריאה מקרוב: דרכים בפרשנות השירהפרופ' אבנר הולצמןעבודה מועד א: 17/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680215801קריאה אקולוגית בספרות העבריתד"ר יחיל צבןעבודה מועד א: 03/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680313501גרמניה/1800פרופ' גלילי שחרעבודה מועד א: 03/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680317901האחים שבתאיפרופ' מיכאל גלוזמןבחינת בית מועד א: 02/02/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 30.1.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 2.2.22 בשעה 9:00.
מועד ב: 09/03/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 6.3.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 9.3.22 בשעה 9:00.
0680318801נשים ויידישד"ר חנה פולין-גלאיבחינת בית מועד א: 28/01/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 25.1.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 28.1.22 בשעה 9:00.
מועד ב: 02/03/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 27.2.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 2.3.22 בשעה 9:00.
0680323901הרומן הצרפתי במאה ה-19פרופ' מישל קאהןבחינה10/01/202213:3013/03/202216:00
0680324201תיאוריה צרפתית במאה ה-20 אפרופ' עירן דורפמןעבודה מועד א: 17/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680327201הפנטסטי בראי הקוגניציהפרופ' ישעיהו שןבחינת בית מועד א: 21/01/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 23.1.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה-26.1.22 בשעה 9:00.
מועד ב: 27/03/2022 בשעה: 16:00 ; פרסום הבחינה ב- 20.2.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית במרצה עד ה- 23.2.22 בשעה 9:00.
0680327501בין עברית לערביתד"ר אלמוג בהרעבודה מועד א: 03/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680328401ספרות איטלקית עכשוויתפרופ' אורי ש. כהןעבודה מועד א: 20/01/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680328601מבוא לספרות ופסיכואנליזהפרופ' איריס מילנרבחינת בית מועד א: 14/01/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 11.1.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 14.1.22 בשעה 9:00.
מועד ב: 10/02/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 7.2.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 10.2.22.
0680328701לאסוף, לאגור, לכתובמר גיא פרחיעבודה מועד א: 17/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680328801האחים קרמזוב- מבוא לבעיות הרומן של דוסטוייבסקיד"ר דינה ברדיצ'בסקיבחינת בית מועד א: 19/01/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב-16.1.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 19.1.22 בשעה 9:00.
מועד ב: 16/02/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 13.2.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 16.2.22 בשעה 9:00.
0680329301היסטריה והתנגדות נשיתד"ר חן אדלסבורגעבודה מועד א: 20/01/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680329701הספרות בראי פילוסופיה צרפתית עכשווית: על האסתטי והפוליטיד"ר קרן שחרעבודה מועד א: 20/01/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680502201מפגשי מחקרפרופ' מיכאל גלוזמןעבודה מועד א: 01/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף
0680561201סדנה: צורות של שירהפרופ' דרור בורשטייןעבודה מועד א: 20/01/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680561401סדנה: מיצירת מופת לספרות ילדיםגב' תמי שם-טובעבודה מועד א: 03/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680600001סדנה בפרוזה (לשנה א')מר דרור משעניעבודה מועד א: 17/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680600201סדנה בשירה (לשנה א')גב' ליאת קפלןעבודה מועד א: 17/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680604901סדנת עריכה עצמית ומשוב עמיתיםד"ר אמיר חרשעבודה מועד א: 17/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680621101סדנת כתיבה: קולות בשירהגב' עדי קיסרעבודה מועד א: 20/01/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680621201עולמות הסיפור הקצר: סדנת פרוזהגב' עינת יקירעבודה מועד א: 20/01/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680701601אלף שנה לאבן גבירול -קבוצת מחקר ועשייה*ד"ר אריאל זינדרעבודה מועד א: 17/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיות המרצה. אין מועד נוסף
0680702801סדנה בעריכת תרגוםד"ר רן הכהןעבודה מועד א: 03/02/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680730301מבוא לתורת התרגוםד"ר רן הכהןעבודה מועד א: 03/02/2022 בשעה: 09:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
סמסטר אב
0680560001סדנת עריכה: "לכל הרוחות" *ד"ר דנה אולמרטעבודה28/07/202213:00
סמסטר ב'
0680100001לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת *פרופ' איריס מילנרבחינת בית
0680100001לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת *פרופ' איריס מילנרבחינת בית מועד א: 17/06/2022 בשעה: 16:00 ; פרסום הבחינה ב- 15.6.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 17.6.22 בשעה 16:00.
מועד ב: 24/07/2022 בשעה: 20:00 ; פרסום הבחינה ב- 21.7.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 24.7.22 בשעה 20:00.
0680100101צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד *ד"ר מיכל ארבלבחינה03/07/202209:0004/08/202209:00
0680111101תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורתגב' נגה לביאעבודה מועד א: 21/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680111102תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורתגב' אור נוי פיינרעבודה מועד א: 21/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680111103תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורתגב' יערה אדלסבורגעבודה מועד א: 21/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680111601יצירות מופת בשירת ימי הביניים *ד"ר אריאל זינדרבחינה23/06/202209:0027/07/202209:00
0680144503מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמיתד"ר מיכל ארבלעבודה מועד א: 21/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680208901מניפסטים - לעשות דברים עם מילים *ד"ר ננה אריאלעבודה מועד א: 14/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680212601The Holocaust in American Cultureד"ר חנה פולין-גלאיבחינת בית מועד א: 22/06/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 19.6.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 22.6.22 בשעה 9:00.
מועד ב: 27/07/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 24.7.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה.
0680215201קריאה בשירי ר' יהודה הלויד"ר אריאל זינדרבחינת בית מועד א: 08/07/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 5.7.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 8.7.22 בשעה 9:00.
מועד ב: 12/08/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 9.8.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 12.8.22 בשעה 9:00.
0680215401קוויריחנהד"ר גיא ארליךעבודה מועד א: 28/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680215501החיים על פי מיכאיל בחטין: יצירה, פרשנות וחיצוניותד"ר דינה ברדיצ'בסקיעבודה מועד א: 28/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680215601יצירות מופת בשירה העברית: שירי מחאהד"ר דנה אולמרטבחינה29/06/202209:0001/08/202209:00
0680215701שירה ישראלית במאה ה-21פרופ' מיכאל גלוזמןבחינת בית מועד א: 06/07/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 3.7.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 6.7.22 בשעה 9:00.
מועד ב: 11/08/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 8.8.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 11.8.22 בשעה 9:00
0680300001אליס בארץ הפלאות, או איך לכתוב סמינרד"ר ננה אריאלעבודה מועד א: 28/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680302201סיפורי היינריך פון קלייסט *ד"ר רן הכהןעבודה מועד א: 14/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680312901החוויה הנאראטיביתד"ר רונן סלמן צדקהעבודה מועד א: 10/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680325401צדק ופמיניזםד"ר עידית אלפנדריעבודה מועד א: 04/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680328301איך להקשיב לספוקן וורד?ד"ר אמיר חרשעבודה מועד א: 04/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680328501סיפורי היעשותד"ר אייל דותןבחינת בית מועד א: 30/06/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 27.6.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 30.6.22 בשעה 9:00.
מועד ב: 03/08/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 31.7.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 3.8.22 בשעה 9:00.
0680328901פמניזם וספרותד"ר דנה אולמרטבחינה19/06/202209:0024/07/202209:00
0680329001האמת על "המלט"*מר דרור משעניעבודה מועד א: 28/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680329101מי גנב את "המכתב הגנוב"?מר דרור משעניעבודה מועד א: 04/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680329201הרומן הצרפתי במאה ה-20פרופ' מישל קאהןבחינה11/07/202209:0010/08/202209:00
0680329401משבר הגבריות בפוסטמודרניזם האמריקאיד"ר חן אדלסבורגעבודה מועד א: 14/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680329501"מר לאופולד בלום אוכל מתוך עונג": אכילה במרחב המודרניסטיד"ר טליה עבועבודה מועד א: 26/06/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680329601המכונה: ספרות ותיאוריהד"ר עפרי אילניבחינת בית מועד א: 16/06/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 13.6.22 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה עד ה- 16.6.22 בשעה 9:00.
מועד ב: 20/07/2022 בשעה: 09:00 ; פרסום הבחינה ב- 17.7.2022 בשעה 9:00. הגשה ע"פ הנחיית המרצה. עד ה- 20.7.22 בשעה 9:00.
0680502202מפגשי מחקרפרופ' עירן דורפמןעבודה מועד א: 14/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף
0680561301סדנה: הכנה לכתיבת רומן עם רולאן בארתמר דרור משעניעבודה מועד א: 30/06/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680600002סדנה בפרוזה (לשנה א')מר דרור משעניעבודה מועד א: 10/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680600202סדנה בשירה (לשנה א')גב' ליאת קפלןעבודה מועד א: 10/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680601601סדנה בתרגום פרוזה *ד"ר רן הכהןעבודה מועד א: 30/06/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680601901סדנה לכתיבת ביקורת ספרותד"ר אריק גלסנרעבודה מועד א: 28/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680606001סדנה: מסיפור לתסריטגב' איילת גונדר גושןעבודה מועד א: 11/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680620901כתיבה על ציור: סדנת פרוזהפרופ' דרור בורשטייןעבודה מועד א: 30/06/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680621001סדנה בכתיבה מתכננת: סדנת פרוזהמר דרור משעניעבודה מועד א: 10/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680621301שירה ושאלת המגורים בחלל: סדנהגב' שרון אסעבודה מועד א: 28/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680701101סדנת יצירה ותרגום בין ערבית, אנגלית ועבריתד"ר אלמוג בהרעבודה מועד א: 10/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680701501המלט באפריקה, מולייר בתל-אביב: תרגום ספרותי בהקשר רב-תרבותימר ניר רצ'קובסקיעבודה מועד א: 10/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.
0680800001תחנות בתולדות הביקורת העבריתפרופ' אבנר הולצמןעבודה מועד א: 14/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה ע"פ הנחיית המרצה. אין מועד נוסף.