• ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשפ"ב:
  • סמסטר א': יום א', 1 במאי 2022 , ל' בניסן תשפ"ב
  • סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 18 בספטמבר 2022 , כ"ב באלול תשפ"ב
  • סמסטר קיץ (התכניות החוץ תקציביות): יום א', 30 באוקטובר 2022 , ה' בחשוון תשפ"ג

בהצלחה!!!
מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
סמסטר א'
0668140001צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנועד"ר עילי ראונרבחינת בית מועד א: 20/01/2022 בשעה: 09:00 ; מועד פרסום המטלה 18/01/2022 שעה 09:00
מועד ב: 16/02/2022 בשעה: 09:00 ; מועד פרסום המטלה 14/02/2022 שעה 09:00
0668140401תרגיל לשיעור צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנועד"ר עילי ראונרעבודה10/02/202209:00
0668140601צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1גב' יעל כץבחינה מועד א: 11/01/2022 בשעה: 09:00 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 06/02/2022 בשעה: 13:00 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת
0668140801צרפתית כתובה ומדוברת 3גב' קוראלי דליירבחינה מועד א: 11/01/2022 בשעה: 09:15 ; בחינת בית בזמן אמת
מועד ב: 06/02/2022 בשעה: 09:15 ; בחינת בית בזמן אמת
0668233001לשון ושנסון סוציו - בלשנות של השפה הצרפתיתד"ר אביב אמיתעבודה28/01/202209:00
0668233101תולדות הלשון הצרפתית מהגאלים ועד ימינוד"ר אביב אמיתבחינת בית מועד א: 13/01/2022 בשעה: 12:00 ; מועד פרסום המטלה 11/01/2022 שעה 12:00
מועד ב: 10/02/2022 בשעה: 12:00 ; מועד פרסום המטלה 08/02/2022 שעה 12:00
0668234801ויקטור הוגו א'מר עמנואל הלפריןבחינת בית מועד א: 28/01/2022 בשעה: 09:00 ; מועד פרסום המטלה 26/01/2022 שעה 09:00
מועד ב: 17/02/2022 בשעה: 09:00 ; מועד פרסום הבחינה 15/02/2022 שעה 09:00
0668236201ז'ורז' פרקמר עמנואל הלפריןבחינת בית מועד א: 25/01/2022 בשעה: 09:00 ; מועד פרסום המטלה 23/01/2022 שעה 09:00
מועד ב: 15/02/2022 בשעה: 09:00 ; מועד פרסום המלטה 13/02/2022 שעה 09:00
0668259401יצירות מופת של צרפת הקלאסיתפרופ' נדין קופרטי-צורבחינת בית מועד א: 18/01/2022 בשעה: 09:00 ; תאריך פרסום הבחינה במודל 16/01/2022 בשעה 09:00. יש להחזיר עד 18/01/2022 בשעה 09:00
מועד ב: 09/02/2022 בשעה: 09:00 ; תאריך פרסום במודל 07/02/2022 בשעה 09:00. יש להחזיר עד 09/02/2022 בשעה 09:00
0668259601תרגיל ליצירות מופת של צרפת הקלאסיתד"ר דינה חרוביבחינת בית מועד א: 21/01/2022 בשעה: 09:00 ; מועד פרסום המטלה 20/01/2022 שעה 09:00
מועד ב: 17/02/2022 בשעה: 09:00 ; מועד פרסום המטלה 16/02/2022 שעה 09:00
0668300801יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיותד"ר טל סלעעבודה סמינריונית01/05/202209:00
0668359001צרפתית 5 לשנה ג'ד"ר סילבי עוזיאלבחינת בית מועד א: 13/01/2022 בשעה: 09:00 ; מועד פרסום המטלה 11/01/2022 שעה 09:00
מועד ב: 08/02/2022 בשעה: 09:00 ; מועד פרסום המטלה 06/02/2022 שעה 09:00
סמסטר אב
0668423201פורום אד"רפרופ' רות עמוסיעבודה04/08/202209:00
0668423601פורום תרבות צרפתפרופ' נדין קופרטי-צורעבודה09/08/202209:00
סמסטר ב'
0668140101מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפתד"ר אביב אמיתבחינה19/06/202209:0020/07/202209:00
0668140201זרמים ספרותיים ותנועות אינטלקטואליות בצרפת של המאה ה-20ד"ר עילי ראונרבחינה26/06/202210:3027/07/202209:00
0668140701צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2גב' יעל כץבחינה13/06/202209:0014/07/202209:00
0668140901צרפתית כתובה ומדוברת 4גב' קוראלי דליירבחינה13/06/202209:0014/07/202209:00
0668206801סדנת תרגום ועריכה 3ד"ר דורית שילהעבודה03/07/202209:00
0668207401המהפכה הצרפתיתמר עמנואל הלפריןבחינת בית מועד א: 22/06/2022 בשעה: 09:00 ; מועד פרסום המטלה 20/06/2022 שעה 09:00
מועד ב: 21/07/2022 בשעה: 09:00 ; מועד פרסום המטלה 19/07/2022 שעה 09:00
0668210301תולדות הפמיניזם בצרפת: ספרות ותאוריהד"ר דינה חרוביבחינה23/06/202209:0025/07/202209:00
0668210801החלום הפלאי והעולם המפלצתיפרופ' נדין קופרטי-צורבחינת בית מועד א: 29/06/2022 בשעה: 09:00 ; תאריך פרסום הבחינה במודל 27/06/2022 בשעה 09:00. יש להחזיר עד תאריך 29/06/2022 בשעה 09:00
מועד ב: 02/08/2022 בשעה: 09:00 ; תאריך פרסום במודל 31/07/2022 בשעה 09:00. יש להחזיר עד 02/08/2022 בשעה 09:00
0668226101ספרות ילדים: מצ'רלס פרו ועד ימינומר איב והלבחינה05/07/202209:0003/08/202209:00
0668226901צרפתים בדיוק כמו כולם? היסטוריה של יהודי צרפת, מהמהפכה עד שרמר יונתן סיטבוןבחינה30/06/202209:0028/07/202209:00
0668233801ויקטור הוגו ב'מר עמנואל הלפריןבחינת בית מועד א: 15/06/2022 בשעה: 09:00 ; מועד פרסום המטלה 13/06/2022 שעה 09:00
מועד ב: 19/07/2022 בשעה: 09:00 ; מועד פרסום המטלה 17/07/2022 שעה 09:00
0668359101צרפתית 6 לשנה ג'גב' קוראלי דליירבחינה13/06/202209:0014/07/202209:00