• ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשפ"ב:
  • סמסטר א': יום א', 1 במאי 2022 , ל' בניסן תשפ"ב
  • סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 18 בספטמבר 2022 , כ"ב באלול תשפ"ב
  • סמסטר קיץ (התכניות החוץ תקציביות): יום א', 30 באוקטובר 2022 , ה' בחשוון תשפ"ג

  • תלמיד/ה לתואר ראשון זכאי/ת להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים/יות להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • לא ניתן ללמוד שני סמינרים בהנחיית אותו מרצה.

בהצלחה!!!
מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
סמסטר א'
0662020401הרעיון היזמי*ד"ר גלית ולנרעבודה מועד א: 03/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662101001כתיבה אקדמיתד"ר קרן סדוןעבודה מועד א: 20/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662101002כתיבה אקדמיתד"ר פפרמן טליהעבודה מועד א: 20/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662101003כתיבה אקדמיתד"ר גלית ולנרעבודה מועד א: 20/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662101004כתיבה אקדמיתד"ר יובל גוז'נסקיעבודה מועד א: 20/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662101101מבוא למחשבה הומאניסטיתד"ר יקותיאל שהםעבודה מועד א: 06/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662103101רטוריקה והמסר התקשורתיד"ר ירון כהן צמחעבודה מועד א: 03/04/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662103501ידע, כוח, וחירות בעידן האינפורמציה: מבוא לתרבות דיגיטליתד"ר תומר ששונקין עפרוןעבודה מועד א: 15/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662110901מיתולוגיה ואגדות - אז והיוםד"ר חנה לבנתעבודה מועד א: 29/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662118001זהות בעולם המודרניד"ר נועה גדיעבודה מועד א: 15/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662145001מבוא לרטוריקהד"ר ננה אריאלבחינת בית מועד א: 18/01/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 16/01/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל
מועד ב: 15/02/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 13/02/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל
0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקהבחינת בית מועד א: 20/01/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 18/01/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל
מועד ב: 17/02/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 15/02/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל
0662196501פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטלייםד"ר עופר נורדהיימר נורעבודה מועד א: 31/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662207401יסודות בניתוח רטורי*ד"ר נדיה אליסבחינת בית מועד א: 01/02/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 30/01/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל
מועד ב: 01/03/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 27/02/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל
0662222701לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרניתד"ר וייסמן כרמלעבודה מועד א: 03/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662224601הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזםד"ר ירון כהן צמחעבודה מועד א: 29/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662224901ביון וויניקוט ותרומתם לפסיכואנליזהד"ר גד בן שפרעבודה מועד א: 24/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662225501סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבדד"ר ננה אריאלעבודה מועד א: 03/01/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662260301מדע בדיוניד"ר ענבר קמינסקיעבודה מועד א: 31/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662261601רטוריקה: נקודת מבט פסיכואנליטיתפרופ' שי פרוגלבחינת בית מועד א: 13/01/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 11/01/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל
מועד ב: 10/02/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 08/02/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל
0662261701פרויד: אדם ללא נחתפרופ' שי פרוגלבחינת בית מועד א: 25/01/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 23/01/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל
מועד ב: 22/02/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 20/02/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל
0662262001ניהול אתוס ותיקון תדמית של אישי ציבור במרחב הציבוריד"ר קרן סדוןעבודה מועד א: 08/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662263101פסיכואנליזה והפוליטיד"ר נוגה אריאל-גלורעבודה מועד א: 08/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662263201אתיקה בעידן הדיגיטליד"ר ג'רמי פוגלעבודה מועד א: 24/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662263301מן "האדם האשם" ל"אדם הטרגי": פסיכו' העצמי של היינץ קוהוטד"ר אורן סולעבודה מועד א: 29/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662263401תולדות המדיניות חברתית ומדינת רווחה בישראלד"ר אפרים דוידיעבודה מועד א: 31/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662264201לצדק פנים רבותד"ר נועה גדיבחינת בית מועד א: 27/01/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 25/01/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל
מועד ב: 24/02/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 22/02/2022 שעת לקיחה 9:00, הגשה במודל
0662296301לקראת קליניקה במדעי הרוח*ד"ר גל הרץעבודה מועד א: 31/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662296801לכתוב במאה ה-21: מבוא פרקטי לכתיבת בלוג ואינטרנטמר יונתן סיטבוןעבודה מועד א: 20/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662296901אתיקה מעשיתמר דן להב
מר סלע נבו
עבודה מועד א: 20/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662312601בינה מלאכותית כתופעה תרבותית*ד"ר וייסמן כרמלעבודה סמינריונית מועד א: 01/05/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662322901סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבהד"ר יקותיאל שהםעבודה סמינריונית מועד א: 01/05/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662323301חקר הפסיכואנליזה מפרספקטיבה של אהבה ותשוקה ביחסים הטיפולייםד"ר אורנה ראובןעבודה מועד א: 15/03/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
סמסטר ב'
0662101005כתיבה אקדמיתד"ר תומר ששונקין עפרוןעבודה מועד א: 13/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662101006כתיבה אקדמיתד"ר רוני רצ'קובסקיעבודה מועד א: 13/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662101007כתיבה אקדמיתד"ר עידן שמעוניעבודה מועד א: 13/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662101008כתיבה אקדמיתד"ר נועה גדיעבודה מועד א: 13/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662129801אמנות חישוביתד"ר שחר כסלועבודה מועד א: 08/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662130501ניהול במאה ה- 21: מושגים ואתגריםד"ר עידן שמעוניעבודה מועד א: 04/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662134001יצורים פנטסטיים ונפשות אחרותד"ר רונן סלמן צדקהעבודה מועד א: 08/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662175701חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשהד"ר איתי שנירבחינת בית מועד א: 28/06/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 26/06/2022 שעת לקיחה 09:00, הגשה במודל
מועד ב: 26/07/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 24/07/2022 שעת לקיחה 09:00, הגשה במודל
0662209401מיתוסים בראי הפסיכואנליזהד"ר מעין מזורעבודה מועד א: 21/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662211901הפילוסופיה של הטכנולוגיהד"ר גלית ולנרעבודה מועד א: 21/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662212801עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים- לא ייפתחד"ר חפץ שרוןעבודה מועד א: 01/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662223501רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים*ד"ר ננה אריאלעבודה מועד א: 27/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662224401היבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהולד"ר אלי אילוןעבודה מועד א: 14/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662224701כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאליד"ר עופר נורדהיימר נורעבודה מועד א: 04/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662225101פסיכואנליזה התייחסותית: תיאוריה וטכניקהד"ר נוגה אריאל-גלורעבודה מועד א: 11/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662225301תרבות הסייבר כתרבות נוערד"ר יובל גוז'נסקיבחינה24/06/202209:0029/07/202209:00
0662225502סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבדד"ר ננה אריאלעבודה מועד א: 06/06/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662261001הטיפול הפסיכואנליטי בילדים: תאוריה, מחקר ותיאורי מקרהד"ר שולמית מילך-רייךעבודה מועד א: 04/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662262701סדנת דיבייט - לתלמידים החל משנה ב' בלבדמר דן להבעבודה מועד א: 11/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662262801מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרניתד"ר אביב לבנתעבודה מועד א: 14/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662263501הסיפור שאינו נגמר: מיתוסים, אגדות ומעשיות בתרבות ילדים ונוערד"ר חנה לבנתעבודה מועד א: 31/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662263601עקדת יצחק - מקרא, אגדה, ציורפרופ' דרור בורשטייןעבודה מועד א: 11/08/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662263701ארגונים ממוגדרים: מגדר, עבודה וניהולד"ר פפרמן טליהעבודה מועד א: 21/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662263801ניהול אנשים בארגון- יסודות בהתנהגות ארגוניתד"ר תובל עתליהבחינת בית מועד א: 21/06/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 19/06/2022 שעת לקיחה 09:00, הגשה במודל
מועד ב: 19/07/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 17/07/2022 שעת לקיחה 09:00, הגשה במודל
0662263901פוליטיקה, חברה וסביבה בראי משחקי המחשב - בסוגיות אקטואליותד"ר רנארד גלוזמןעבודה מועד א: 14/08/2022 בשעה: 09:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662264001מניפולציה או שכנוע? אסטרטגיות של ערפול בשיח הפוליטיד"ר נדיה אליסבחינת בית מועד א: 05/07/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 03/07/2022 שעת לקיחה 09:00, הגשה במודל
מועד ב: 03/08/2022 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 01/08/2022 שעת לקיחה 09:00, הגשה במודל
0662310301שיח דיגיטליד"ר וייסמן כרמלעבודה מועד א: 27/07/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662312001תורת המחלוקותד"ר יקותיאל שהםעבודה סמינריונית מועד א: 18/09/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662312801הבניית סמכות ולגיטימיות בשיח הפוליטיד"ר קרן סדוןעבודה סמינריונית מועד א: 18/09/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662312901מביטקוין ועד רובין הוד - בחינה ביקורתית של פינטקד"ר גלית ולנרעבודה סמינריונית מועד א: 18/09/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף
0662313001מעבר לעקרון העונגפרופ' שי פרוגלעבודה סמינריונית מועד א: 18/09/2022 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף