• ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשפ"ב:
  • סמסטר א': יום א', 1 במאי 2022 , ל' בניסן תשפ"ב
  • סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 18 בספטמבר 2022 , כ"ב באלול תשפ"ב
  • סמסטר קיץ (התכניות החוץ תקציביות): יום א', 30 באוקטובר 2022 , ה' בחשוון תשפ"ג

בהצלחה!!!
מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
סמסטר א'
0627101001מבוא לבלשנות: מבט פנורמיפרופ' איה מלצר-אשרבחינת בית מועד א: 18/01/2022 בשעה: 21:00 ; מועד פרסום המטלה 18/01/2022 שעה 09:00
מועד ב: 08/02/2022 בשעה: 21:00 ; מועד פרסום המטלה 08/02/2022 שעה 09:00
0627101001מבוא לבלשנות: מבט פנורמיפרופ' איה מלצר-אשרבחינת ביניים26/11/202109:0017/12/202109:00
0627112001פונטיקהד"ר אוון גרי כהןבחינה מועד א: 24/01/2022 בשעה: 09:00 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 15/02/2022 בשעה: 09:00 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת
0627213001תחביר מתחיליםפרופ' טל סילוניבחינה מועד א: 13/01/2022 בשעה: 09:00 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 13/02/2022 בשעה: 09:00 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת
0627213001תחביר מתחיליםפרופ' טל סילוניבחינת ביניים10/12/202109:0031/12/202109:00
0627216601פונולוגיה מתקדמיםד"ר אוון גרי כהןבחינה מועד א: 24/01/2022 בשעה: 09:00 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 15/02/2022 בשעה: 09:00 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת
0627224401סטטיסטיקה לבלשנים: מתחיליםמר ניצן טרייניןבחינת בית מועד א: 11/01/2022 בשעה: 21:15 ; מועד לקיחת המטלה 11/01/2022 שעה 09:15
מועד ב: 06/02/2022 בשעה: 21:15 ; מועד לקיחת המטלה 06/02/2022 שעה 09:15
0627402801פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסוייםמר חזי שבנובבחינת בית מועד א: 19/01/2022 בשעה: 21:00 ; מועד פרסום המטלה 19/01/2022 שעה 09:00
מועד ב: 10/02/2022 בשעה: 21:00 ; מועד פרסום המטלה 19/01/2022 שעה 09:00
0627402801פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסוייםפרופ' איה מלצר-אשרבחינת בית מועד א: 19/01/2022 בשעה: 21:00 ; מועד פרסום המטלה 19/01/2022 שעה 09:00
מועד ב: 10/02/2022 בשעה: 21:00 ; מועד פרסום המטלה 19/01/2022 שעה 09:00
0627402801פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסוייםמר חזי שבנובבחינת ביניים24/11/202112:0017/12/202109:00
0627402801פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסוייםפרופ' איה מלצר-אשרבחינת ביניים24/11/202112:0017/12/202109:00
0627407201רכישת שפה: גישות פסיכובלשניותד"ר עינת שיטריתבחינה מועד א: 26/01/2022 בשעה: 13:00 ; בחינת בית בזמן אמת - שעה אחת
מועד ב: 20/02/2022 בשעה: 16:00 ; בחינת בית בזמן אמת - שעה אחת
סמסטר ב'
0627102201פונולוגיה מתחיליםד"ר עזר ראסיןבחינה23/06/202209:0024/07/202209:00
0627106001מבוא לבלשנות: בונים תיאוריהפרופ' איה מלצר-אשרבחינה13/06/202209:0019/07/202209:00
0627114201מבוא לסמנטיקהגב' ניקול קצירבחינה30/06/202209:0031/07/202209:00
0627114201מבוא לסמנטיקהמר אביב שונפלדבחינה30/06/202209:0031/07/202209:00
0627211401רכישת שפה במודל הגנרטיביד"ר אירנה בוטוויניקבחינה21/06/202209:0028/07/202209:00
0627211701תחביר מתקדמים: עיבוד תחביריפרופ' טל סילוניבחינה16/06/202209:0021/07/202209:00
0627215201פונולוגיה של מילים שאולותד"ר אוון גרי כהןבחינת בית מועד א: 06/07/2022 בשעה: 09:00 ; בחינת בית שעה וחצי
מועד ב: 08/08/2022 בשעה: 09:00 ; בחינת בית שעה וחצי
0627222201בלשנות חישובית מתחיליםפרופ' רוני קצירבחינת בית מועד א: 29/06/2022 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 28/06/2022 בשעה 09:00
מועד ב: 05/08/2022 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 04/08/2022 בשעה 09:00
0627225501סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמיםפרופ' איה מלצר-אשרבחינת בית מועד א: 24/06/2022 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 19/06/2022 בשעה 09:00
מועד ב: 29/07/2022 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 24/07/2022 בשעה 09:00
0627328001דו לשוניות: התפתחות, ידע ושימושד"ר אירנה בוטוויניקבחינה03/07/202209:0002/08/202209:00
0627402901פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטיםפרופ' איה מלצר-אשרבחינה14/06/202209:0017/07/202209:00
0627407701נוירובלשנות: שפה ומוחד"ר עינת שיטריתבחינה26/06/202213:0026/07/202213:00