• ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשפ"ב:
  • סמסטר א': יום א', 1 במאי 2022 , ל' בניסן תשפ"ב
  • סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 18 בספטמבר 2022 , כ"ב באלול תשפ"ב
  • סמסטר קיץ (התכניות החוץ תקציביות): יום א', 30 באוקטובר 2022 , ה' בחשוון תשפ"ג

בהצלחה!!!
מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
סמסטר א'
0607531301משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחהד"ר להד כנרתעבודה סמינריונית מועד א: 01/05/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר
0607540201חיות בסרטד"ר רוני הלפרןעבודה מועד א: 29/03/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0607540501תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חייםד"ר להד כנרתעבודה סמינריונית מועד א: 01/05/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר
0607542301סדנת קריאה וכתיבה מגדריתד"ר גבע שרוןעבודה מועד א: 07/03/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0607543001מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחיד"ר משעלי יעלעבודה מועד א: 02/03/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0607599901בחינת גמר תואר שניבחינת בית מועד א: 14/02/2022 בשעה: 13:00 ; מועד קבלת השאלון 7/2/2022 13:00
0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר דקל טלעבודה מועד א: 29/03/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרתעבודה מועד א: 15/03/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר תומר ששונקין עפרוןבחינה מועד ב: 17/02/2022 בשעה: 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0608112201פמיניזמים, משפט וחברה בישראלפרופ' דפנה הקרבחינה מועד א: 20/01/2022 בשעה: 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 27/02/2022 בשעה: 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0608113301שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטיד"ר וילמובסקי ענבלעבודה מועד א: 15/03/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיובחינה11/01/202209:0008/02/202209:00
0608360501מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדרד"ר אביטל דוידוביץ'-אשדעבודה סמינריונית מועד א: 01/05/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר
0608360701תקשורת, אקטיביזם ורב תרבותיות - מבט פמיניסטיגב' אסתי רידר אינדורסקיעבודה מועד א: 29/03/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0608410301'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכםד"ר רוני הלפרןעבודה סמינריונית מועד א: 01/05/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר
סמסטר אב
0607541801יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקהד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
עבודה מועד א: 05/09/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
סמסטר ב'
0607510001תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויותד"ר חן אדלסבורגעבודה מועד א: 05/09/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0607510101תיאוריות מתקדמות: משפט וחברהפרופ' דפנה הקרעבודה מועד א: 16/08/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0607530401מגדר וטראומהד"ר אפי זיועבודה סמינריונית מועד א: 18/09/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר
0607531801תנועות נשים ופמיניזמים במזה"תד"ר תגריד יחיא-יונסעבודה סמינריונית מועד א: 18/09/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר
0607540001נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדרד"ר גבע שרוןעבודה מועד א: 16/08/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0607542701פעמיים בשוליים: נשים ומוגבלותד"ר גור זיו חגיתעבודה סמינריונית מועד א: 18/09/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר
0607542801כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראלד"ר משעלי יעלעבודה מועד א: 05/07/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0607542901גברים וגבריות בתרבות הפופולריתד"ר פדבה גלעדעבודה מועד א: 16/08/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0607543101קוויריות בישראל: שפה, אקטיביזם, קהילהד"ר משעלי יעלעבודה מועד א: 25/07/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0607543401מגדר בפעולה: ממחקר יישומי לשינוי חברתיד"ר גולדין סיגלעבודה סמינריונית מועד א: 18/09/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר
0607543501היבטים תיאורטיים, חברתיים ומשפטיים של זכויות הקהילה הלהט"ביתפרופ' טריגר צבי חייםעבודה מועד א: 16/08/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0607599902בחינת גמר תואר שניבחינת בית מועד א: 02/08/2022 בשעה: 13:00 ; מועד קבלת השאלון 26/7/2022 13:00
0608116601היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדרד"ר אביטל דוידוביץ'-אשדבחינת בית מועד א: 16/06/2022 בשעה: 13:00 ; מועד קבלת השאלון 13/6/22 13:00
מועד ב: 28/07/2022 בשעה: 13:00 ; מועד קבלת השאלון 25/7/22 13:00
0608117701כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטיד"ר פפרמן טליהעבודה מועד א: 05/09/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0608118801'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשיםד"ר רוני הלפרןבחינה20/06/202209:0021/07/202209:00
0608119901מיומנויות יסוד: אוריינות אקדמיתד"ר אביטל דוידוביץ'-אשדעבודה מועד א: 30/08/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0608210201אקו-פמיניזם, נשים וסביבהגב' שלומית שמחיעבודה מועד א: 16/08/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה
0608530801"בא לי לצעוק אני פריחה"? יוצרות במזרחית בספרות ובקולנועד"ר רוני הלפרןעבודה סמינריונית מועד א: 18/09/2022 בשעה: 13:00 ; אופן הגשת העבודה בהתאם להנחיית המרצה+עותק למזכירות מגדר