• ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים – תשפ"א:
    סמסטר א': יום ב', 26 באפריל 2021, י"ד באייר תשפ"א.
    סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 12 בספטמבר 2021, ו' בתשרי תשפ"ב.
    סמסטר קיץ (התכניות החוץ-תקציביות): יום א', 28 בנובמבר 2021, כ"ד בכסלו תשפ"ב.

בהצלחה!!!
מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
סמסטר א'
0622100101מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישהפרופ' מאיר ליטבקבחינה מועד א: 24/01/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 22/02/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0622100201תולדות העמים המוסלמים 1500-600פרופ' מירי שפר-מוסנזוןבחינה אמריקאית מועד א: 27/01/2021 בשעה: 14:15 ; בחינה אמריקאית מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 28/02/2021 בשעה: 14:15 ; בחינה אמריקאית מקוונת בזמן אמת
0622100301מבוא לדת ולתרבות האסלאםד"ר נורית צפרירבחינה אמריקאית מועד א: 01/02/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה אמריקאית מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 07/03/2021 בשעה: 16:00 ; בחינה אמריקאית מקוונת בזמן אמת
0622101001סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"תפרופ' יואב אלוןבחינה מועד א: 10/02/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 14/03/2021 בשעה: 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0622101002סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"תד"ר מרים נסימובבחינה מועד א: 10/02/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 14/03/2021 בשעה: 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0622109901מיומנויות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית**ד"ר אבנר וישניצרעבודה17/01/202109:00
0622203101טכנולוגיה ופוליטיקה במצרים המודרניתפרופ' און ברקבחינה מועד א: 09/02/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 19/03/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0622203201תחנות חשובות באסלאם של ימי הביניים והשפעתן על האסלאם המודרניד"ר ח'אלד שיח' אחמדבחינה מועד א: 07/02/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 21/03/2021 בשעה: 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0622203501תקשורת, תרבות ופוליטיקה במזה"תד"ר עבד אלקאדר כנאענהעבודה31/01/202109:00
0622203601מבוא למחשבה פוליטית שיעית במאה ה-20ד"ר עבד אלקאדר כנאענהעבודה17/02/202109:00
0622209901מבוא לחשיבה היסטורית לדוברי ערבית כשפת אםד"ר עבד אלקאדר כנאענהעבודה17/02/202109:00
0622219201המאה הפלסטיניתד"ר הראל חורבבחינה מועד א: 02/02/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 05/03/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0622219701תרבות פופולרית במזה"תד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורבחינה מועד א: 21/01/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 21/02/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0622221801הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכליתד"ר עמוס נדןבחינה מועד א: 29/01/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 28/02/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0622222101החטא הקדמון? - אתניות, שבטיות, לאומיות וקולוניאליזם בעיראקפרופ' יואב אלוןבחינה מועד א: 24/01/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 25/02/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0622230401מבוא לצופיותד"ר אירית בקבחינה מועד א: 20/01/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 18/02/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0622230901פתוות כמקור להיסטוריה חברתיתד"ר נורית צפרירבחינה מועד א: 18/01/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 15/02/2021 בשעה: 14:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0622323401האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסיד"ר מירה צורףבחינה מועד א: 31/01/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 01/03/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0622602801שילוב מושגים ומוטיבים דתיים בטקסטים פוליטיים מודרנייםפרופ' נאסר בסלבחינה מועד א: 19/01/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 16/02/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0622824601סעודיה וחצי האי ערבפרופ' עוזי רביעבודה26/04/202109:00
0622910201מבוא ללימודי אפריקהד"ר אירית בקבחינה מועד א: 04/02/2021 בשעה: 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 11/04/2021 בשעה: 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0622910301תרגיל בחקר אפריקהד"ר גיא רופאעבודה28/02/202109:00
סמסטר ב'
0622100001ערבית למתחיליםגב' עדנה דהרי - דוידוביץבחינה22/06/202109:0021/07/202109:00
0622100002ערבית למתחיליםגב' עדנה דהרי - דוידוביץבחינה22/06/202109:0021/07/202109:00
0622100401מבוא לתולדות האימפריה העוסמאניתפרופ' מירי שפר-מוסנזוןבחינה אמריקאית מועד א: 14/07/2021 בשעה: 09:00 ; בחינה אמריקאית
מועד ב: 15/08/2021 בשעה: 13:00 ; בחינה אמריקאית
0622101003סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"תד"ר מירה צורףבחינה07/07/202109:0009/08/202109:00
0622101201תרגיל לתולדות העמים המוסלמים 1500-600ד"ר עבד אלקאדר כנאענהבחינה28/06/202109:0001/08/202109:00
0622101301תרגיל לדת ולתרבות האסלאםד"ר נורית צפרירבחינה24/06/202109:0026/07/202109:00
0622101401תרגיל לתולדות האימפריה העוסמאניתד"ר אבנר וישניצרבחינה04/07/202109:0005/08/202109:00
0622109902מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטוריתפרופ' און ברקעבודה17/06/202109:00
0622109903מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטוריתד"ר אבנר וישניצרעבודה17/06/202109:00
0622109904מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטוריתפרופ' יואב אלוןעבודה17/06/202109:00
0622200001ערבית למתקדמיםמר אילן רוביןבחינה מועד א: 21/06/2021 בשעה: 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים
מועד ב: 21/07/2021 בשעה: 13:30 ; הבחינה בחדר מחשבים
0622200002ערבית למתקדמיםד"ר עירית גטרוירבחינה מועד א: 21/06/2021 בשעה: 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים
מועד ב: 21/07/2021 בשעה: 13:30 ; הבחינה בחדר מחשבים
0622200101מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"תפרופ' און ברקבחינה04/07/202113:0006/08/202109:00
0622202301השיעה בעולם הערבי: מהשוליים להעצמהפרופ' מאיר ליטבקבחינה09/07/202109:0013/08/202109:00
0622202901היסטוריה כלכלית של המזה"תד"ר עמוס נדןבחינה06/07/202109:0009/08/202109:00
0622203001מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקהד"ר משה מורדעבודה14/07/202109:00
0622203401"מוהאג'רון ואנצאר": מלוכה האשמית, חברה שבטית ופליטים בירדןפרופ' יואב אלוןבחינה25/06/202109:0030/07/202109:00
0622203701לבנון: רעיון ומציאותד"ר עבד אלקאדר כנאענהעבודה15/07/202109:00
0622203801מצרים- פוליטיקה, חברה, תרבותד"ר מירה צורףבחינה23/06/202109:0025/07/202109:00
0622203901תורכיה: מדינה, חברה, סביבהפרופ' מירי שפר-מוסנזוןבחינת בית מועד א: 12/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 11.7.21 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 16/08/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 15.8.21 שעת לקיחה 09:00
0622220701איראן בעת החדישהד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורבחינה08/07/202109:0012/08/202109:00
0622230601חברה וסביבה בצפון אפריקהד"ר דניאל זיסינוייןבחינת בית מועד א: 01/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 29.06.21 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/08/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 02.08.21 שעת לקיחה 09:00
0622231101Modern North Africa: the Challenges of Colonialism and Indepפרופ' ברוס מדי ויצמןבחינת בית מועד א: 08/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 05.07.21 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 19/08/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 16.08.21 שעת לקיחה 09:00
0622231801המאבק על סוריהפרופ' אייל זיסרבחינת בית מועד א: 25/06/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 22.06.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 05/08/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 02.08.2021 שעת לקיחה 09:00
0622300101פרסית למתחיליםד"ר מרים נסימובבחינה מועד א: 20/06/2021 בשעה: 09:00 ; בחדר מחשבים
מועד ב: 23/07/2021 בשעה: 09:00 ; בחדר מחשבים
0622300201פרסית למתקדמיםד"ר מרים נסימובבחינה20/06/202109:0023/07/202109:00
0622603401אמצעי התקשורת בעולם הערבימר יובל דגןבחינה מועד א: 20/06/2021 בשעה: 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים
מועד ב: 22/07/2021 בשעה: 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים
0622824701רק ביצות וכולרה? א"י/פלסטין בשלהי התקופה העוסמאניתד"ר אבנר וישניצרעבודה12/09/202109:00