• שימו לב, ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ועבודות רפראט לשנת תשפ"א:
  • סמסטר א': יום ב', 26/04/2021, י"ד באייר תשפ"א
  • סמסטר ב': יום א', 12/09/2021, ו' בתשרי תשפ"ב
  • קורסים שנתיים: יום א', 12/09/2021, ו' בתשרי תשפ"ב

  • יש להגיש את העבודות למזכירות התכנית.

בהצלחה!!!
מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
0659211901הסטוריה של הפיזיקה החדשה (השלמות+תואר)פרופ' שאול קצירבחינת בית מועד א: 23/06/2021 בשעה: 13:00 ; פרסום מטלה: 20/06/2021 בשעה: 09:00
מועד ב: 28/07/2021 בשעה: 13:00 ; פרסום מטלה: 25/07/2021 בשעה: 09:00