• שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.


  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.


    בהצלחה

מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
סמסטר א'
1659500201מבוא לפילוסופיה של המדעד"ר יוסף יצחקעבודה26/04/202009:00
1659501501פוליטיקה ביקורתיתד"ר אילנה ארבלעבודה סמינריונית24/04/202009:00
1659504501היסטוריות חברתיות של ידעד"ר אורי רוטלויעבודה26/04/202009:00
סמסטר ב'
1659502401פילוסופיה, המדיום והמסרד"ר בידרמן שיעבודה סמינריונית11/10/202009:00
1659503801סוגיות עכשוויות בתרבות הדיגיטליתד"ר וייסמן כרמלעבודה סמינריונית11/10/202009:00
1659504101המהפכה הדיגיטלית כמהפכת תרבות: מהומו סאפיינס לרובוט החכםד"ר נועה גדיעבודה סמינריונית11/10/202009:00
1659504201פרטיות בעולם טכנולוגי מתהווהד"ר מיכל רפפורטעבודה סמינריונית11/10/202009:00
סמסטר ק
1659500701דאו וירטואלי - פילוסופיה סינית על הרשתפרופ' יואב אריאלעבודה סמינריונית31/12/202009:00
1659503101לצלם בחברת הרשת:הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטאד"ר חיים דעואל לוסקיעבודה סמינריונית31/12/202009:00
1659503701עידן הסייבר,טכנולוגיה וידיעה- סוציולוגיה של הרשתד"ר עופר נורדהיימר נורעבודה סמינריונית31/12/202009:00
1659504301סיבתיות בפילוסופיה ובמדעד"ר יוסף יצחקעבודה סמינריונית31/12/202009:00