• שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.


  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.


    בהצלחה

מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
סמסטר א'
0693211901גישות אפריקניות לשואהד"ר אירית בקבחינה13/02/202009:0015/03/202016:00
0693300101בימת אפריקה א'ד"ר אירית בקעבודה מועד א: 09/02/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש במזכירות תכנית אפריקה
סמסטר ב'
0693220101גשר מעל הסהרה - ניגריה ועולם האסלאםד"ר אירית בקעבודה סמינריונית01/11/202013:00
0693300201בימת אפריקה ב'ד"ר אירית בקעבודה מועד א: 12/07/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות תכנית אפריקה עד השעה 13:00
סמסטר בא
0693201601אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה לישד"ר כהן רויתעבודה מועד א: 28/07/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש במזכירות תכנית אפריקה עד השעה 13:00