• שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.


  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.


    בהצלחה

מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
סמסטר א'
0672110901מבוא למיתולוגיה יווניתד"ר מזור מעיןבחינה19/02/202009:0021/05/202010:00
0672152101מיומנויות יסוד: שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיהפרופ' אורי יפתחעבודה מועד א: 23/02/2020 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00
0672152201שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיהפרופ' אורי יפתחבחינה29/01/202009:0023/02/202009:00
0672154501השירה האפית ביוון וברומאד"ר פיה האוסקרבחינה05/02/202009:0008/03/202016:00
0672154701הדרמה היוונית והרומיתד"ר פיה האוסקרבחינה12/02/202009:0015/03/202016:00
0672210001לשון יוונית למתקדמיםפרופ' אורנה הרריבחינה09/02/202009:0027/02/202009:00
0672220001לשון רומית למתקדמיםמר אברהם ארואטיבחינה16/02/202013:0004/03/202009:00
0672257401רפואה בעולם העתיקד"ר עידו יזרעלוביץפרוסמינר מועד א: 01/03/2020 בשעה: 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00
0672257501מהפוליטאה של אפלטון לביצה של רומולוסד"ר עידו יזרעלוביץפרוסמינר01/03/202013:00
0672323701סיפורי אהבה בשירת אובידיוספרופ' יונתן פרייסעבודה סמינריונית05/08/202013:00
0672350401סופוקלס, אדיפוס המלךד"ר עמית ברץעבודה סמינריונית05/08/202013:00
סמסטר ב'
0672112301מאריסטוקרטיה לאוליגרכיה, מדמוקרטיה לשלטון ההמון: ימיה האחרונד"ר עידו יזרעלוביץבחינת בית מועד א: 15/07/2020 בשעה: 10:00 ; תאריך לקיחה: 12.07.2020. שעת לקיחה: 10:00
מועד ב: 12/08/2020 בשעה: 10:00 ; תאריך לקיחה: 09.08.2020. שעת לקיחה: 10:00
0672154201חוק וסדר בעולם הרומיד"ר עידו יזרעלוביץבחינת בית מועד א: 29/07/2020 בשעה: 10:00 ; תאריך לקיחה: 26.07.2020. שעת לקיחה: 10:00
מועד ב: 23/08/2020 בשעה: 10:00 ; תאריך לקיחה: 20.08.2020. שעת לקיחה: 10:00
0672155401אמנות התרגום מיוונית ומרומיתמר אברהם ארואטיבחינת בית מועד א: 19/07/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 15.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 16/08/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 12.08.2020 שעת לקיחה 09:00
0672155701אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומאפרופ' יונתן פרייסבחינת בית מועד א: 22/07/2020 בשעה: 10:00 ; תאריך לקיחה: 19.07.2020. שעת לקיחה: 10:00
מועד ב: 20/08/2020 בשעה: 10:00 ; תאריך לקיחה: 17.08.2020. שעת לקיחה: 10:00
0672232301קריאה בשירה הרומיתמר אברהם ארואטיפרוסמינר18/10/202013:00
0672243201האלים והגורל בשירת יוון העתיקהד"ר עמית ברץפרוסמינר18/10/202013:00
0672252001קריאה בשירה האפיתד"ר פיה האוסקרפרוסמינר18/10/202013:00
0672257301קריאה באפלטוןפרופ' אורנה הרריפרוסמינר18/10/202013:00
0672257701נאומים, מכתבים וסוגות אחרות בספרות הרומית הקלאסיתד"ר מזור מעיןפרוסמינר18/10/202013:00
0672323601טקסטים נבחרים בפרוזה רומיתפרופ' בנימין איזקעבודה סמינריונית01/11/202013:00
0672329301היפוקרטס מקוסד"ר עידו יזרעלוביץעבודה סמינריונית01/11/202013:00
0672350701טקסטים ספרותיים ודוקומנטריים על פפירוס ואבןפרופ' אורי יפתחעבודה סמינריונית01/11/202013:00
סמסטר בא
0672110101לשון יוונית למתחיליםפרופ' אורי יפתחבחינת בית מועד ב: 29/07/2020 בשעה: 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0672110101לשון יוונית למתחיליםפרופ' אורי יפתחבחינת ביניים09/02/202009:0027/02/202009:00
0672120101לשון רומית למתחיליםד"ר מזור מעיןבחינת בית מועד א: 08/07/2020 בשעה: 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
מועד ב: 05/08/2020 בשעה: 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת
0672120101לשון רומית למתחיליםד"ר מזור מעיןבחינת ביניים16/02/202009:0004/03/202009:00