• שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.


  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.


    בהצלחה

מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
סמסטר א'
0614140201הלשון העברית לתקופותיהד"ר קרן דובנובבחינה30/01/202009:0025/02/202009:00
0614140301הלשון העברית לתקופותיה: קריאה מודרכתגב' עינב פלקבחינה10/02/202009:0027/03/202009:00
0614140501ניקוד עבריגב' עינב פלקבחינה06/02/202009:0004/03/202009:00
0614140701תחביר עבריגב' עינב פלקבחינה13/02/202009:0019/05/202010:00
0614215901הוראת הדקדוקד"ר עינת גונןעבודה מועד א: 01/11/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג
0614243401סמנטיקהד"ר ורד סיידוןבחינה16/02/202009:0003/04/202009:00
0614476901עיונים פרגמטיים בעברית בת-ימינוד"ר ורד סיידוןעבודה סמינריונית מועד א: 05/08/2020 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, יש לשלוח עותק אלקטרוני למזכירות החוג
0614490501בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א: לשון המקרא ולשון חז"לבחינה20/02/202009:0019/04/202016:00
0614600501תמורות סגנוניות בשירה העבריתד"ר עידית נובבחינה12/02/202009:0015/03/202016:00
0624114701ערבית מלטיתד"ר לטיציה צ'רקווליניעבודה מועד א: 17/03/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג
0624300101מבוא לארמית מדוברתפרופ' יחזקאל מוצפיעבודה מועד א: 17/03/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג
0699400301העברית הנורמטיבית בת-ימינופרופ' חיים כהןעבודה מועד א: 17/03/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג
0699400401עריכת התרגום מאנגליתד"ר נחמה ברוךבחינה28/01/202013:0023/02/202013:00
0699401001הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננופרופ' חיים כהןעבודה מועד א: 17/03/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג
0699401201בחינת בקיאות לתלמידי עריכה לשוניתבחינה02/02/202009:0001/03/202013:00
0699401601עריכה נורמטיביתד"ר ליאורה גרילקעבודה מועד א: 17/03/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג
0699403301עריכה עיתונאית בדיגיטל ובפרינט (א')מר תומר קמרלינגעבודה מועד א: 17/03/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג
0699403801תוכן שיווקי ומדיה חברתית (א')מר איציק שאשועבודה מועד א: 17/03/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג
סמסטר ב'
0614100001בחינת בקיאות לתלמידי שנה א'עבודה19/08/202013:00
0614140302הלשון העברית לתקופותיה: קריאה מודרכתגב' עינב פלקבחינת בית מועד א: 01/07/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 29/06/2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 03/08/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 31/07/2020 שעת לקיחה 09:00
0614140502ניקוד עבריגב' עינב פלקבחינת בית מועד א: 09/07/2020 בשעה: 21:00 ; שעת לקיחה 09/07/2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 10/08/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 10/08/2020 שעת לקיחה 09:00
0614140702תחביר עבריד"ר עינת גונןבחינת בית מועד א: 07/07/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 05/07/2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 05/08/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 03/08/2020 שעת לקיחה 09:00
0614140901תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי - קורס במיומנויות קריאה**ד"ר אילת קמינצקיעבודה מועד א: 19/08/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.
0614243601תחביר למתקדמים**ד"ר ורד סיידוןבחינת בית מועד א: 19/07/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 16/07/2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 19/08/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 16/08/2020 שעת לקיחה 09:00
0614300201תחביר לשון המקראד"ר ורד סיידוןעבודה מועד א: 19/08/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג
0614300301מדקדקי ימה"בד"ר חנן אריאלעבודה19/08/202013:00
0614301301התגבשות התקן בעברית הישראלית: הלכה ומעשהד"ר עינת גונןעבודה מועד א: 19/08/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג
0614477101בלשנות ופואטיקה: סוגיות בלשון השירהד"ר עידית נובעבודה סמינריונית מועד א: 01/11/2020 בשעה: 13:00 ; יהגשה במודל, יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.
0614490601בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א:ימי הביניים והעברית בת זמננועבודה19/08/202013:00
0614600201קריאה בטקסטים קלאסייםד"ר אילת קמינצקיעבודה מועד א: 19/08/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג
0624300201ארמית חדשה מדוברת וכתובהפרופ' יחזקאל מוצפיעבודה מועד א: 19/08/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג
0624412701עברית ושפות שמיות אחרות:היסטוריה של מגע לשוניד"ר לטיציה צ'רקווליניעבודה סמינריונית01/11/202013:00
0624412701עברית ושפות שמיות אחרות:היסטוריה של מגע לשוניד"ר לטיציה צ'רקווליניעבודה סמינריונית מועד א: 01/11/2020 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, יש להגיש עותק אלקטרוני במזכירות החוג.
0699403101עריכה במדיה דיגיטלית בראי שוק העבודהמר תומר קמרלינגעבודה19/08/202013:00
0699403501עריכת טקסטים אקדמייםד"ר ליאורה גרילקעבודה מועד א: 19/08/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג
0699403601עריכת ביוגרפיות וסיפורי חייםגב' ענת שינקמן בן זאבעבודה מועד א: 19/08/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג
0699403701עריכת פרוזה וספרי ילדיםגב' דנה הלוי אלעזרבחינת בית מועד א: 14/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 14/07/2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 14/08/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 14/08/2020 שעת לקיחה 09:00
0699403901תוכן שיווקי ומדיה חברתית (ב')גב' רוני ווברעבודה מועד א: 19/08/2020 בשעה: 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג
סמסטר בא
0614140401הדקדוק הערבי וזיקתו לעבריתמר טל קיטנפלוןבחינת בית מועד א: 13/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 13/07/2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 13/08/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 13/08/2020 שעת לקיחה 09:00
0614215801תורת ההגה והצורותד"ר חנן אריאלעבודה19/08/202013:00
0614243301לשון חז"לד"ר חנן אריאלעבודה19/08/202013:00
0614300101ארמית מקראית**ד"ר אוהד אבודרהםבחינה02/08/202009:0020/08/202009:00
0614350201סוגיות בעברית מדוברתד"ר עינת גונןעבודה סמינריונית מועד א: 05/08/2020 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל. יש לשלוח עותק אלקטרוני למזכירות החוג.
0614360401טעמי המקרא והמסורה למקראד"ר חנן אריאלעבודה סמינריונית מועד א: 05/08/2020 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל,יש לשלוח עותק אלקטרוני למזכירות החוג.
0614360501העברית של ספרות ההשכלה ועקבותיה בעברית בת ימינוד"ר קרן דובנובעבודה סמינריונית מועד א: 01/11/2020 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.
0614476801אתגרים בחקר העברית המדוברתד"ר עינת גונןעבודה סמינריונית מועד א: 01/11/2020 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.
0614477001דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיותפרופ' יחזקאל מוצפיעבודה סמינריונית מועד א: 01/11/2020 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.
0614477201מוקדם ומאוחר בלשון המקראד"ר חנן אריאלעבודה סמינריונית מועד א: 01/11/2020 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטרוני במזכירות החוג.
0614477301הלשון העברית המדעית בימי הבינייםד"ר אילנה ורטנברגעבודה סמינריונית מועד א: 01/11/2020 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטרוני במזכירות החוג.
0614510901סמינר מחקרי: לקראת מאמר בעברית החדשהד"ר עינת גונןעבודה סמינריונית מועד א: 01/11/2020 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל, יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.
0624100101מבוא לבלשנות שמיתד"ר לטיציה צ'רקווליניבחינת בית מועד א: 03/08/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 27.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 28/08/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 21.08.2020 שעת לקיחה 09:00
0624110801געז למתחיליםד"ר אנבסה טפרהבחינת בית מועד א: 12/07/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 05.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 12/08/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 05.08.2020 שעת לקיחה 09:00
0624300301אמהרית למתחיליםד"ר אנבסה טפרהבחינת בית מועד א: 26/07/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 19.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 23/08/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 16.08.2020 שעת לקיחה 09:00
0624412601המרקם הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיהד"ר אנבסה טפרהעבודה סמינריונית מועד א: 01/11/2020 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל,יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.
0624412801אוגריתיתד"ר לטיציה צ'רקווליניעבודה סמינריונית מועד א: 01/11/2020 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל,יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.