• שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.

  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.

  • תאריך הגשת רפרט לתלמידי התואר הראשון מהחוג וחוגים אחרים, סמסטר ב תש"ף, יום ראשון 13 בספטמבר 2020 כ"ד באלול תש"ף
  • בהצלחה

מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
0662262301לנצל את הלב כדי לנצח את המוח: תפקידו של הרגש באומנות השכנועד"ר נדיה אליסבחינת בית מועד א: 05/03/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 03.03.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן
מועד ב: 01/04/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 30.03.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן