• שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.

  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.

  • תאריך הגשת רפרט לתלמידי התואר הראשון מהחוג וחוגים אחרים, סמסטר ב תש"ף, יום ראשון 13 בספטמבר 2020 כ"ד באלול תש"ף
  • בהצלחה

מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
0626500601Death and Mourning in Victorian Literature and Cultureד"ר ענאל יונס - פנטבחינה מועד א: 15/05/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה : 12.5.20 שעת לקיחה : 09:00בחינת ביניים
מועד ב: 19/06/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 16.6.20 שעת לקיחה : 09:00 ,בחינת ביניים
0626500601Death and Mourning in Victorian Literature and Cultureד"ר ענאל יונס - פנטעבודה מועד א: 28/07/2020 בשעה: 09:00 ; הגשה במודל