• שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.

  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.

  • תאריך הגשת רפרט לתלמידי התואר הראשון מהחוג וחוגים אחרים, סמסטר ב תש"ף, יום ראשון 13 בספטמבר 2020 כ"ד באלול תש"ף
  • בהצלחה

מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
0626500401Literary Theory from Antiquity to Modernityד"ר יונתן סטבסקיבחינת בית מועד א: 16/02/2020 בשעה: 16:00 ; תאריך לקיחה: 13.2.20 שעת לקיחה: 16:00
מועד ב: 22/03/2020 בשעה: 16:00 ; תאריך לקיחה: 19.3.20 שעת לקיחה: 16:00
0626500401Literary Theory from Antiquity to Modernityד"ר יונתן סטבסקיעבודה מועד א: 24/07/2020 בשעה: 13:00 ; הגשה במודל