• שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.

  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.

  • תאריך הגשת רפרט לתלמידי התואר הראשון מהחוג וחוגים אחרים, סמסטר ב תש"ף, יום ראשון 13 בספטמבר 2020 כ"ד באלול תש"ף
  • בהצלחה

מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
0626151101מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studiesד"ר פרומר יואבבחינה מועד א: 13/12/2019 בשעה: 09:00 ; בחינת ביניים
מועד ב: 17/01/2020 בשעה: 09:00 ; בחינת ביניים
0626151101מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studiesד"ר פרומר יואבעבודה מועד א: 12/03/2020 בשעה: 11:00 ; הגשה במודל