• שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.

  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.

  • תאריך הגשת רפרט לתלמידי התואר הראשון מהחוג וחוגים אחרים, סמסטר ב תש"ף, יום ראשון 13 בספטמבר 2020 כ"ד באלול תש"ף
  • בהצלחה

מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
0626120801ניתוח סיפורת Narrative Analysisפרופ' אילנה גומלבחינת בית מועד א: 07/05/2020 בשעה: 16:00 ; תאריך לקיחה: 5.5.20 שעת לקיחה: 13:00 , בחינת אמצע ,יפורסם במודל
מועד ב: 18/06/2020 בשעה: 16:00 ; תאריך לקיחה : 16.6.20שעת לקיחה: 13:00 ,בחינת אמצע,יפורסם במודל
0626120801ניתוח סיפורת Narrative Analysisפרופ' אילנה גומלבחינת בית מועד א: 24/07/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 22.07.20 שעת לקיחה 13:00 , יתפרסם במודל
מועד ב: 27/08/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 25.8.20 שעת לקיחה 13:00 ,יתפרסם במודל