• שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.

  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.

  • תאריך הגשת רפרט לתלמידי התואר הראשון מהחוג וחוגים אחרים, סמסטר ב תש"ף, יום ראשון 13 בספטמבר 2020 כ"ד באלול תש"ף
  • בהצלחה

מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
0621197101סוגיות יסוד בהיסטוריה אמריקאית, 1865-1492ד"ר יעל שטרנהלבחינת בית מועד א: 22/07/2020 בשעה: 13:00 ; מועד לקיחה 20.7.20 .שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 18/08/2020 בשעה: 13:00 ; מועד לקיחה 16.8.20. שעת לקיחה 09:00