• שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.

  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.

  • תאריך הגשת רפרט לתלמידי התואר הראשון מהחוג וחוגים אחרים, סמסטר ב תש"ף, יום ראשון 13 בספטמבר 2020 כ"ד באלול תש"ף
  • בהצלחה

מס' קורסשם קורסמרציםסוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
0621110101מרומא לביזנטיון: העולם היווני מדיוקלטיאנוס ועד תום המחלוקת הפרופ' אבשלום לניאדובחינת בית מועד א: 02/07/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 30.6.20 .שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/08/2020 בשעה: 13:00 ; תאריך לקיחה 2.8.20 . שעת לקיחה 09:00