הנדסת תעשייה סמסטר א- תארים מתקדמים


מס' קורסשם קורסמרציםתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעהתאריך
מועד ג
שעהColor
0572511001אופטימיזציה שימושית למהנדסיםד"ר רביב טל0 מועד ב: 09/02/2022 בשעה: 14:00 ; זום השגחה עצמית
0572512001פרטיות מידעד"ר וולף רן0 מועד א: 26/01/2022 בשעה: 09:00 ; בחינה בזום
0572513701למידה והסקה סטטיסטיתד"ר פיינסקי עמיחי0 מועד ב: 13/02/2022 בשעה: 14:00 ; השגחה עצמית בזום
0572513901מבוא למדעי הנתוניםד"ר ששון אילן0 מועד א: 21/01/2022 בשעה: 09:00 ; זום בהשגחה עצמית
מועד ב: 18/02/2022 בשעה: 09:00 ; זום בהשגחה עצמית
0572514001נושאים מתקדמים במערכות המלצהד"ר קניגשטיין נעם0 מועד א: 23/01/2022 בשעה: 14:00 ; בחינה בזום בהשגחה עצמית
מועד ב: 04/03/2022 בשעה: 09:00 ; אין בחינה - עבודה מסכמת
0572535101קבלת החלטות בתנאי אי וודאותפרופ' חנני ערן0 מועד א: 30/01/2022 בשעה: 09:00 ; זום בהשגחה עצמית
0572536201אינטראקציה אדם-רובוטפרופ' גורן גורדון03/02/202209:0018/03/202209:000