הנדסת תעשייה סמסטר א- תארים מתקדמים


מס' קורסשם קורסמרציםתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעהתאריך
מועד ג
שעהColor
0572511001אופטימיזציה שימושית למהנדסיםפרופ' צור מיכל21/01/201614:000
0572512001פרטיות מידעד"ר טוך ערן02/02/201614:000
0572512201ויזואליזציה של נתוניםפרופ' יואכים מאיר24/02/201614:000
0572513901מבוא למדעי הנתוניםד"ר ששון אילן17/02/201614:000
0572535101קבלת החלטות בתנאי אי וודאותפרופ' חנני ערן12/02/201609:000