הנדסת תעשייה סמסטר ב- תואר ראשון


מס' קורסשם קורסמרציםתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעהתאריך
מועד ג
שעהColor
0571181701מבוא להנדסת תעשייה וניהולפרופ' בוקצין יוסף22/07/202014:0021/08/202009:000
0571181801מבני נתוניםד"ר קניגשטיין נעם17/07/202009:0016/08/202009:000
0571210201הנדסת שיטותפרופ' יואכים מאיר20/07/202009:0017/08/202009:000
0571212201התנהגות ארגוניתגב' מילנר ענת28/07/202009:0003/09/202009:000
0571212401ניתוח ועיצוב מערכות מידעמר אורנשטיין עידו24/07/202009:0030/08/202009:000
0571280401סטטיסטיקהד"ר פיינסקי עמיחי15/07/202009:0012/08/202009:000
0571312201הבטים פיסיולוגיים בהנדסת גורמי אנושדר' מורג עידו
מר נעים אור
05/07/202009:0021/08/202009:000
0571312401ניתוח מערכות ייצורפרופ' חמלניצקי יבגני30/06/202009:0021/08/202009:000
0571313501ניהול פרוייקטיםמר רוטשטיין יובל15/07/202009:0016/09/202009:000
0571380201מודלים דטרמינסטים בחקר ביצועיםד"ר כספי מור10/07/202009:0007/08/202009:000
0571380301מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועיםמר צוק עומר01/07/202014:0002/08/202009:000
0571412602מערכות ייצור ממוחשבותד"ר גרובר אביב30/06/202009:0027/07/202009:000
0571415301ניתוח מערכות לוגיסטיותפרופ' צור מיכל05/07/202014:0017/08/202009:000
0571415702מעבדה בניהול משאבי המפעל (ERP)מר יגאל יניב17/07/202009:0004/09/202009:000
0571415901מערכות שירותמר אייזנהנדלר אוהד06/07/202009:0017/08/202009:000
0571415902מערכות שירותמר אייזנהנדלר אוהד06/07/202009:0017/08/202009:000
0571415903מערכות שירותמר אייזנהנדלר אוהד06/07/202009:0017/08/202009:000
0571416001אחזור מידע ומערכות המלצהד"ר שמואלי ארז09/08/202009:0007/09/202009:000
0571416601תכן והערכה של ממשק אדם-מחשבד"ר גורן גורדון05/08/202009:0006/09/202009:000
0571417201מחסני נתוניםד"ר טוך ערן21/07/202009:0009/09/202009:000
0571417301תורת המשחקים ויישומיהפרופ' חנני ערן28/07/202009:0030/08/202014:000
0571418001אבטחת מערכות מידעמר בייז יצחק02/08/202009:0014/09/202009:000
0571424501רשתות מורכבותדר אסף אלמוג13/08/202009:0011/09/202009:000
0571480501מבוא לשיווקמר גודס יואל10/07/202009:0002/09/202009:000