הנדסה מכנית סמסטר ב- תואר ראשון


מס' קורסשם קורסמרציםתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעהתאריך
מועד ג
שעהColor
0542181001מכניקה של חלקיקיםגב' קליין אשרת13/06/202209:0013/07/202209:000
0542182001סטטיקה של גוף קשיחד"ר לסמן איילת26/06/202209:0024/07/202209:000
0542182003סטטיקה של גוף קשיחד"ר לסמן איילת26/06/202209:0024/07/202209:000
0542220002מכניקת המוצקים (1)פרופ' שרמן דב08/07/202209:0005/08/202209:000
0542250004מכניקת הזורמים (1)דר רבינוביץ אבינועם08/07/202209:0031/08/202209:000
0542260002תרמודינמיקה (1)פרופ' שוקף יאיר19/07/202209:0017/08/202209:000
0542362005מעבר חוםד"ר מרום גיל19/06/202209:0018/07/202209:000
0542378002תהליכי עיבוד (1)מר פאליי ויטלי03/07/202209:0001/08/202209:000
0542379201הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדהפרופ ליברזון אלכס28/06/202209:0027/07/202209:000
0542409106מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי19/06/202209:0019/07/202209:000
0542409107מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי19/06/202209:0019/07/202209:000
0542409108מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי19/06/202209:0019/07/202209:000
0542409109מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי19/06/202209:0019/07/202209:000
0542409110מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי19/06/202209:0019/07/202209:000
0542409111מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי19/06/202209:0019/07/202209:000
0542412301תהליכי מעבר חום וחומרד"ר קושניר רועי10/07/202209:0012/08/202209:000
0542413101מנועי שריפה פנימיתדר' גלדויין גדעון01/07/202209:0009/08/202209:000
0542413201אנרגיה מתחדשתפרופ' קריבוס אברהם
מר פרלמוטר יוסף
14/07/202209:0016/08/202209:000
0542413401תורת השרפהד"ר קוזק יורם11/07/202209:0014/08/202209:000
0542417901מתקנים לייצור כח וניצול אנרגיהד"ר ברנע יעקב15/06/202209:0019/08/202209:000
0542422001תורת התנודותד"ר ברינסקי איגור13/07/202209:0031/08/202209:000
0542422101מבוא לתורת האלסטיותפרופ' יוסיבאש זהר
מר יורישצ'ב אלכסנדר
26/06/202209:0029/07/202209:000
0542432001מכניקת הזורמים (2)ד"ר בר-כהני טלי
מר מקלר תירוש
22/06/202209:0010/08/202209:000
0542442001תורת המכונותד"ר גרונפלד יוסף24/07/202209:0002/09/202209:000
0542442501הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקהמר הררי צח26/07/202209:0004/09/202209:000
0542445202תכנון בעזרת מחשבמר נח רמי17/06/202209:0015/07/202209:000
0542445501בינה חישוביתמר סאליח אדהם07/07/202209:0015/08/202209:000
0542452001תיכון מבניםד"ר לייבוביץ אדי17/06/202209:0015/07/202209:000
0542452301מבוא לאווירודינמיקהפרופ' זייפרט אברהם20/07/202209:0017/08/202209:000
0542462101מבוא לרובוטיקהד"ר סינטוב אבישי05/07/202209:0002/08/202209:000