הנדסה מכנית סמסטר ב- תואר ראשון


מס' קורסשם קורסמרציםתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעהתאריך
מועד ג
שעהColor
0542181001מכניקה של חלקיקיםגב' מרקמן אלה11/07/201609:0016/08/201609:000
0542182001סטטיקה של גוף קשיחמר ששון אביעד14/06/201609:0020/07/201609:000
0542220002מכניקת המוצקים (1)מר מדינה ליאור21/06/201609:0019/07/201609:000
0542220002מכניקת המוצקים (1)פוופ' שרמן דב21/06/201609:0019/07/201609:000
0542250004מכניקת הזורמים (1)פרופ' גלפגט אלכסנדר12/07/201609:0017/08/201609:000
0542362005מעבר חוםד"ר שוקף יאיר16/06/201609:0020/07/201609:000
0542378002תהליכי עיבוד (1)מר אלברג בוריס07/07/201609:0010/08/201609:000
0542379201הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדהפרופ ליברזון אלכס04/07/201609:0005/08/201609:000
0542379202הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדהפרופ ליברזון אלכס04/07/201609:0005/08/201609:000
0542379203הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדהפרופ ליברזון אלכס04/07/201609:0005/08/201609:000
0542379204הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדהפרופ ליברזון אלכס04/07/201609:0005/08/201609:000
0542379205הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדהפרופ ליברזון אלכס04/07/201609:0005/08/201609:000
0542379207הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדהפרופ ליברזון אלכס04/07/201609:0005/08/201609:000
0542409105מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי16/06/201609:0025/07/201609:000
0542409106מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי16/06/201609:0025/07/201609:000
0542409107מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי16/06/201609:0025/07/201609:000
0542409108מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי16/06/201609:0025/07/201609:000
0542409110מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי16/06/201609:0025/07/201609:000
0542409301מעבדה במערכות אנרגיהפרופ' קריבוס אברהם01/07/201609:0031/07/201609:000
0542409302מעבדה במערכות אנרגיהפרופ' קריבוס אברהם01/07/201609:0031/07/201609:000
0542409303מעבדה במערכות אנרגיהפרופ' קריבוס אברהם01/07/201609:0031/07/201609:000
0542409305מעבדה במערכות אנרגיהפרופ' קריבוס אברהם01/07/201609:0031/07/201609:000
0542412201הסעת מזהמים בסביבהד"ר פסטר אמיר25/07/201609:0006/09/201609:000
0542412301תהליכי מעבר חום וחומרפרופ' בראונר נעימה
מר הרניק רון
10/07/201609:0001/09/201609:000
0542413101מנועי שריפה פנימיתדר' גלדויין גדעון10/07/201614:0010/08/201609:000
0542416301מיזוג אוויר וחימוםפרופ' קריבוס אברהם27/06/201609:0002/08/201609:000
0542422001תורת התנודותד"ר קושה גבור06/07/201609:0007/08/201609:000
0542422101מבוא לתורת האלסטיותפרופ' חי הרצל13/07/201609:0004/09/201609:000
0542422402מכניקת המוצקים (2)מר קרקובר נפתלי26/06/201609:0002/08/201609:000
0542432101הידראוליקה הנדסיתד"ר פסטר אמיר17/07/201609:0030/08/201609:000
0542432201תכנון תרמי של ציוד אלקטרוניד"ר קושניר רועי15/07/201609:0008/08/201609:000
0542435201דינמיקת הגזיםד"ר האושטיין הרמן20/07/201609:0016/08/201609:000
0542442401תכן ראשוני של כלי טייסד"ר צח שלמה14/07/201609:0012/08/201609:000
0542445501בינה חישוביתד"ר מושיוב עמירם04/07/201609:0004/08/201609:000
0542452001תיכון מבניםד"ר לייבוביץ אדי31/07/201614:0013/09/201609:000
0542452301מבוא לאווירודינמיקהפרופ' זייפרט אברהם22/07/201609:0008/09/201609:000
0542462201דינמיקה ובקרה של מערכותד"ר קושה גבור28/07/201609:0011/09/201609:000
0542462401מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכותד"ר קושה גבור29/06/201609:0003/08/201609:000
0542462402מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכותד"ר קושה גבור29/06/201609:0003/08/201609:000
0542462403מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכותד"ר קושה גבור29/06/201609:0003/08/201609:000
0542462404מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכותד"ר קושה גבור29/06/201609:0003/08/201609:000
0542462405מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכותד"ר קושה גבור29/06/201609:0003/08/201609:000
0542462406מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכותד"ר קושה גבור29/06/201609:0003/08/201609:000
0542472201מבוא למערכות זעירותד"ר לינזון יואב20/06/201609:0027/07/201609:000