הנדסה מכנית סמסטר א- תואר ראשון


מס' קורסשם קורסמרציםתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעהתאריך
מועד ג
שעה
0542211001דינמיקה של גוף קשיחגב' מרקמן אלה16/02/202014:0020/03/202009:00
0542220001מכניקת המוצקים (1)ד"ר קרילוב ויאציסלב27/02/202009:0003/04/202009:00
0542220001מכניקת המוצקים (1)מר הלוי עומר27/02/202009:0003/04/202009:00
0542240001תכן מכני (1)ד"ר פרישמן מיכאל16/02/202009:0027/03/202009:00
0542240002תכן מכני (1)ד"ר פרישמן מיכאל16/02/202009:0027/03/202009:00
0542250001מכניקת הזורמים (1)פרופ ליברזון אלכס02/02/202009:0001/03/202009:00
0542260001תרמודינמיקה (1)ד"ר קושניר רועי21/02/202009:0027/03/202009:00
0542324301מבוא לבקרהד"ר לינזון יואב20/02/202014:0003/04/202009:00
0542362001מעבר חוםד"ר מרום גיל02/02/202009:0001/03/202009:00
0542409101מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי27/01/202009:0027/02/202009:00
0542409102מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי27/01/202009:0027/02/202009:00
0542409103מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי27/01/202009:0027/02/202009:00
0542409104מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי27/01/202009:0027/02/202009:00
0542409105מעבדה במכניקת המוצקיםפרופ' חג'-עלי ראמי27/01/202009:0027/02/202009:00
0542409201מעבדת זרימה ומעבר חםד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
31/01/202009:0006/03/202009:00
0542409202מעבדת זרימה ומעבר חםד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
31/01/202009:0006/03/202009:00
0542409203מעבדת זרימה ומעבר חםד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
31/01/202009:0006/03/202009:00
0542409204מעבדת זרימה ומעבר חםד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
31/01/202009:0006/03/202009:00
0542412001תרמודינמיקה (2)פרופ' אולמן עמוס05/02/202009:0005/03/202009:00
0542412501מבוא להנדסת סביבהפרופ' ממן שטינדל הדס10/02/202009:0003/03/202009:00
0542417901מתקנים לייצור כח וניצול אנרגיהד"ר ברנע יעקב25/02/202009:0013/03/202009:00
0542422301מבוא לאלמנטים סופייםפרופ' יוסיבאש זהר24/02/202014:0020/03/202009:00
0542422401מכניקת המוצקים (2)מר סופר רותם10/02/202009:0013/03/202009:00
0542422401מכניקת המוצקים (2)פרופ' שרמן דב10/02/202009:0013/03/202009:00
0542435101הנדסה ימיתד"ר טולדו ירון01/03/202009:0003/04/202009:00
0542435201דינמיקת הגזיםד"ר האושטיין הרמן19/02/202014:0020/03/202009:00
0542445501בינה חישוביתד"ר מושיוב עמירם14/02/202009:0004/03/202014:00
0542452201מכניקה של טייס וגופים בחללפרופ' זייפרט אברהם26/02/202014:0020/03/202009:00
0542462001מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדיםד"ר סלומון שאול
מר לוריה עומר
17/02/202014:0013/03/202009:00