הנדסה מכנית סמסטר א- תארים מתקדמים


מס' קורסשם קורסמרציםתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעהתאריך
מועד ג
שעהColor
0540530001מכניקת זורמים מתקדמתפרופ' גלפגט אלכסנדר07/07/201514:000
0540560001תכן הנדסי: תאוריה ושיטות מתקדמותפרופ' רייך יורם14/07/201514:000
0540631101זרימה דו-פאזיתפרופ' טייטל יהודה21/07/201514:000
0540640801אנליזת אלמנטים סופיים 1פרופ' הררי יצחק22/06/201514:000
0540660101מערכות מכניות משולבותפרופ' שי עפר28/07/201514:000