הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר ב- תארים מתקדמים


מס' קורסשם קורסמרציםתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעהתאריך
מועד ג
שעהColor
0510500201אנליזה פונקציונליתפרופ' וויס ג'ורג'10/07/202009:0007/08/202009:000
0510610201עקרונות קידוד וגילוי בתקשורתד"ר רפאלי דן28/06/202014:0002/08/202014:000
0510620101עבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדיד"ר רג'א ג'יריס12/07/202014:0009/08/202014:000
0510620201תורת השערוךפרופ' שייביץ עופר26/07/202014:0030/08/202014:000
0510630101בקרה אופטימליתפרופ פרידמן אמיליה30/06/202014:0009/08/202014:000
0510660201אלקטרואופטיקה ואופטיקה לא לינאריתד"ר באב"ד אלון08/07/202014:0016/08/202014:000
0510661001התקנים פוטוניים - עקרונות ויישומיםפרופ' שויער קובי28/06/202014:0004/09/202009:000
0510680101אלקטרודינמיקה קלאסיתדר סלפיאן גריגורי02/07/202014:0026/07/202014:000
0510700201אופטימיזציהד"ר רביב דן28/06/202014:0003/09/202014:000
0510711201קודים ומחרוזותד"ר תמו יצחק19/07/202014:0013/08/202014:000
0510711701מבוא לדור החמישי של תקשורת ניידת - (5g)ד"ר שטיין יעקב06/07/202014:0005/08/202014:000
0510721801ראיה-מנגנונים, מודלים ואלגוריתמיםד"ר שפיצר חדוה23/07/202014:0020/08/202014:000
0510733001בקרה תחת אילוצי תקשורתד"ר חינה אנטולי16/07/202014:0011/08/202014:000
0510733301CO סמי חבורות של אופרטוריםפרופ' וויס ג'ורג'29/07/202014:0001/09/202014:000
0510742501מבוא לאלגוריתמי רשתפרופ' פת-שמיר בועז12/07/202014:0009/08/202014:000
0510764001מבוא מעשי לאופטו-מכניקה קלאסיתפרופ' גינזבורג פבל16/07/202014:0011/08/202014:000
0510770101המרה פוטו-וולטאית של אנרגית שמשפרופ' רוזנוקס יוסי12/07/202014:0009/08/202014:000