• א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  • ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  • ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  • ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  • ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד".


בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורסמרציםתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה1041110101מבוא לאנתרופולוגיהד"ר קרבאל-טובי מיכל25/01/202109:2012/03/202109:20
בחינת ביניים1041110101מבוא לאנתרופולוגיהד"ר קרבאל-טובי מיכל21/12/202012:00
בחינה1041110201מבוא לסוציולוגיהפרופ' מזרחי ניסים19/01/202109:2024/02/202109:20
בחינת ביניים1041110201מבוא לסוציולוגיהפרופ' מזרחי ניסים23/11/202008:30
עבודה1041110501מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהמר ותד לואי28/02/202109:00
עבודה1041229001תיאוריה באנתרופולוגיה*ד"ר פוראני חאלד25/03/202109:00
בחינה1041260801ארגונים וחברהפרופ' קלב אלכסנדרה28/01/202109:2028/02/202114:20
בחינת בית1041262001דת ואתנוגרפיהד"ר קרבאל-טובי מיכל מועד א: 10/02/2021 בשעה: 10:20 ; תאריך לקיחה 06.02.2021 שעת לקיחה 18:00
מועד ב: 14/03/2021 בשעה: 10:20 ; תאריך לקיחה 09.03.2021 שעת לקיחה 18:00
עבודה1041332101שיטות מחקר איכותניותד"ר בייקוביץ אביטל14/03/202109:00
בחינה1041338901שיטות מחקר כמותיותפרופ' מנדל הדס08/02/202109:2004/04/202114:20
בחינת ביניים1041338901שיטות מחקר כמותיותפרופ' מנדל הדס02/11/202010:30
עבודה1041359301אנתרופולוגיה דיגיטלית - תיאוריה ופרקטיקהד"ר בן אלול אלעד28/02/202109:00
עבודה1041359801אקטיביזם 2.0ד"ר קינן עומר28/02/202109:00
בחינה1085105001מבוא למדעי התקשורתפרופ' דור דניאל31/01/202109:2021/03/202109:20
בחינה1085105401יסודות בחברת הרשתד"ר שגב אלעד16/02/202109:2009/04/202109:20
עבודה1085220301תורות ההשפעהפרופ' דביר שירה28/02/202109:00
עבודה1085220401מפת התקשורתד"ר ברק-ברנדס סיגל28/02/202109:00
עבודה1085260701אמת ודיאלוגפרופ' דור דניאל28/02/202109:00
עבודה1085264701צעירות 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשתד"ר ברק-ברנדס סיגל28/02/202109:00
עבודה1085265301מידע אישי בעידן דיגיטלי - אפשרויות וסיכוניםד"ר אשורי תמר28/02/202109:00
עבודה1085266701שמועות, פייק ניוז ותיאוריות קונספירציה בעידן הרשתות החברתיותד"ר בודנה סנדרין28/02/202109:00
עבודה1085277001נוכחות מתווכת בהיסטוריה. איך יצורים אנושיים יוצרים תחושה שלפרופ' בורדון ז'רום28/02/202109:00
עבודה1085430901גישות וכלים לחקר האינטרנטד"ר שגב אלעד28/02/202109:00
עבודה1085444101הדרכת הדימיון:השפה כטכנולוגיית תקשורתפרופ' דור דניאל28/02/202109:00
עבודה1085600101פייתון עבור תקשורתמר דרדקמן עידן28/02/202109:00
עבודה1085620001כלכלת רשתד"ר אשורי תמר28/02/202109:00