א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורסמרציםתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה1009155501מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםגב' זסלבסקי אינה01/07/202009:0006/08/202009:00
בחינת ביניים1009155501מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםגב' זסלבסקי אינה02/07/202009:00
בחינת בית1041110701ריבוד ואי שוויוןפרופ' אלון סיגל מועד א: 06/07/2020 בשעה: 12:00 ; תאריך לקיחה 05.07.2020 שעת לקיחה 12:00
מועד ב: 10/08/2020 בשעה: 12:00 ; תאריך לקיחה 09.08.2020 שעת לקיחה 12:00
עבודה1041220901יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתד"ר בלנק כרמל23/07/202023:00
בחינת בית1041229001תיאוריה באנתרופולוגיהד"ר פוראני חאלד מועד א: 02/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 19.06.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 07/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 24.07.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה1041261401רפואה וחברהגב' שחר ליאור09/08/202009:00
בחינת בית1041261801אוכלוסייה וחברהד"ר ששון יצחק מועד א: 31/07/2020 בשעה: 15:00 ; תאריך לקיחה 31.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 07/09/2020 בשעה: 15:00 ; תאריך לקיחה 07.09.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית1041261901פוליטיקה ואתנוגרפיהד"ר וייס אריקה מועד א: 23/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 20.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/09/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 01.09.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית1041338906שיטות מחקר כמותיותפרופ' מנדל הדס21/07/202009:0030/08/202009:00
בחינת בית1085105101קו נקודה רשתד"ר אשורי תמר מועד א: 07/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 07.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 12/08/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 12.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית1085105501שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהפרופ' דור דניאל מועד א: 28/06/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 28.06.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/08/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 04.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית1085220501תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילוםגב' תודר נועה מועד א: 29/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 29.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 10/09/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 10.09.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה1085258901תקשורת, סקסיזם וגזענותפרופ' בורדון ז'רום01/11/202009:00
עבודה סמינריונית1085260701אמת ודיאלוגפרופ' דור דניאל01/11/202009:00
עבודה סמינריונית1085264601על הספה: אספקטים פסיכולוגיים של צריכת תקשורתפרופ' דביר שירה01/11/202009:00
עבודה1085265101The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicatד"ר קמפף רונית09/08/202009:00
עבודה סמינריונית1085266301התנהגות צרכנים בעולם דיגיטליד"ר שהם מירב01/11/202009:00
עבודה סמינריונית1085266501מראות שחורותד"ר אשורי תמר01/11/202009:00
עבודה1085430901גישות וכלים לחקר האינטרנטד"ר שגב אלעד09/08/202009:00
עבודה1085600301מבוא לחווית משתמש וממשק אדם-מחשבד"ר גילוץ שולי09/08/202009:00
עבודה1085265001שיווק חברתי לקידום נושאים חברתייםפרופ' גוטמן נורית09/08/202009:00