א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורסמרציםתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה1041110101מבוא לאנתרופולוגיהד"ר קרבאל-טובי מיכל03/02/202009:0001/04/202009:00
בחינה1041110201מבוא לסוציולוגיהפרופ' מזרחי ניסים28/01/202009:0004/03/202009:00
בחינה1041110501מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהפרופ' שנהב יהודה
מר ותד לואי
12/02/202009:0005/05/202009:00
בחינה1041219101תאוריות סוציולוגיות קלאסיותפרופ' קמפ אדריאנה04/02/202009:0006/03/202009:00
בחינה1041260801ארגונים וחברהפרופ' קלב אלכסנדרה21/02/202009:0019/04/202014:00
עבודה1041261101מגדר וחברהד"ר דונת אורנה
בחינת בית1041262001דת ואתנוגרפיהד"ר קרבאל-טובי מיכל מועד א: 10/02/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 07.02.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 13/03/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 11.03.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה1041332101שיטות מחקר איכותניותד"ר בייקוביץ אביטל22/03/202009:00
בחינה1041338901שיטות מחקר כמותיותפרופ' מנדל הדס17/02/202009:0020/05/202009:00
עבודה1041359301אנתרופולוגיה דיגיטלית - תיאוריה ופרקטיקהד"ר בן אלול אלעד
בחינה1085105001מבוא למדעי התקשורתפרופ' דור דניאל06/02/202009:0023/04/202009:00
בחינה1085105401יסודות בחברת הרשתד"ר שגב אלעד25/02/202009:0007/04/202009:00
בחינה1085220301תורות ההשפעהפרופ' דביר שירה14/02/202009:0026/04/202009:00
בחינה1085220401מפת התקשורתד"ר ברק-ברנדס סיגל11/02/202009:0001/04/202009:00
עבודה1085264501סיקור הסכסוך הישראלי פלסטיני במערבפרופ' בורדון ז'רום
עבודה1085444101הדרכת הדמיון: השפה כטכנולוגיית תקשורתפרופ' דור דניאל
בחינה1085600101פייתון עבור תקשורתמר נתנאלי דביר17/02/202009:0005/04/202009:00
עבודה1085620001כלכלת רשתד"ר אשורי תמר
עבודה1085265001שיווק חברתי לקידום נושאים חברתייםפרופ' גוטמן נורית09/08/202009:00