א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורסמרציםתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה1041219101תאוריות סוציולוגיות קלאסיותפרופ' קמפ אדריאנה24/01/201909:0026/02/201914:00
בחינה1041260801ארגונים וחברהפרופ' קלב אלכסנדרה08/02/201909:0017/03/201914:00
בחינה1041261401רפואה וחברהגב' שחר ליאור29/01/201909:0010/03/201914:00
בחינת בית1041261901פוליטיקה ואתנוגרפיהד"ר וייס אריקה מועד א: 16/01/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 14.01.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 05/03/2019 בשעה: 14:00 ; תאריך לקיחה 03.03.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה1041338901שיטות מחקר כמותיותפרופ' מנדל הדס04/02/201909:0015/03/201909:00
בחינה1082405301מבוא למדיניות ציבוריתד"ר זהבי עמוס17/01/201909:0018/02/201914:00
בחינת ביניים1082405301מבוא למדיניות ציבוריתד"ר זהבי עמוס30/11/201809:00