א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורסמרציםתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה1009155501מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםגב' זסלבסקי אינה19/06/201909:0029/07/201909:00
בחינת ביניים1009155501מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםגב' זסלבסקי אינה20/06/201909:00
בחינה1009155506מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםגב' זסלבסקי אינה19/06/201909:0029/07/201909:00
בחינת ביניים1009155506מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםגב' זסלבסקי אינה20/06/201909:00
בחינה1009155511מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםגב טליתמן מיכל19/06/201909:0029/07/201909:00
בחינת ביניים1009155511מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםגב טליתמן מיכל20/06/201909:00
בחינה1041110701ריבוד ואי שוויוןפרופ' אלון סיגל24/06/201909:0002/08/201909:00
בחינה1041220901יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתד"ר גורודזייסקי אנסטסיה30/06/201909:0007/08/201909:00
בחינה1085105501שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהמר שלטון דור16/06/201909:0023/07/201909:00
עבודה1085600301מבוא לחווית משתמש וממשק אדם-מחשבד"ר גילוץ שולי14/07/201909:00