א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורסמרציםתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה1009155501מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםגב' זסלבסקי אינה19/06/201909:0029/07/201909:00
בחינת ביניים1009155501מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםגב' זסלבסקי אינה20/06/201909:00
בחינה1009155506מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםגב' זסלבסקי אינה19/06/201909:0029/07/201909:00
בחינת ביניים1009155506מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםגב' זסלבסקי אינה20/06/201909:00
בחינה1009155511מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםגב טליתמן מיכל19/06/201909:0029/07/201909:00
בחינת ביניים1009155511מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםגב טליתמן מיכל20/06/201909:00
בחינה1041229001תיאוריה באנתרופולוגיהד"ר פוראני חאלד20/06/201909:0026/07/201909:00
בחינה1041261101מגדר וחברהפרופ' מנדל הדס12/07/201909:0020/08/201909:00
בחינה1041261601הגירה וחברהד"ר גורודזייסקי אנסטסיה17/07/201909:0018/08/201909:00
בחינה1041261801אוכלוסיה וחברהד"ר ששון יצחק04/07/201909:0004/08/201909:00
בחינה1041338906שיטות מחקר כמותיותפרופ' מנדל הדס09/07/201909:0012/08/201909:00
בחינה1051210001מבוא ליחסי עבודהד"ר לוריא לילך05/07/201909:0018/08/201909:00
בחינה1051400901שוק העבודהד"ר מיעארי סאמי08/07/201909:0021/08/201909:00
בחינת ביניים1051400901שוק העבודהד"ר מיעארי סאמי30/04/201916:0031/05/201909:00
בחינה1051403001ניהול משאבי אנושפרופ' הברפלד יצחק30/06/201914:0007/08/201909:00
בחינת ביניים1051403001ניהול משאבי אנושפרופ' הברפלד יצחק14/04/201917:0017/05/201910:00
בחינה1085105501שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהמר שלטון דור16/06/201909:0023/07/201909:00