א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורסמרציםתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה1041110101מבוא לאנתרופולוגיהד"ר קרבאל-טובי מיכל21/01/201909:0008/03/201909:00
בחינה1041110102מבוא לאנתרופולוגיהד"ר קרבאל-טובי מיכל21/01/201909:0008/03/201909:00
בחינה1041110201מבוא לסוציולוגיהד"ר הרפז יוסי15/01/201909:0019/02/201909:00
בחינה1041110202מבוא לסוציולוגיהד"ר הרפז יוסי15/01/201909:0019/02/201909:00
בחינה1041110501מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהפרופ' שנהב יהודה29/01/201909:0031/03/201914:00
בחינה1085105001מבוא למדעי התקשורתד"ר דור דניאל24/01/201909:0026/02/201909:00
בחינה1085105401יסודות בחברת הרשתד"ר שגב אלעד11/02/201909:0017/03/201914:00
בחינה1085600101פייתון עבור תקשורתמר פולקוב תור04/02/201909:0022/03/201909:00