מס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
0400600001עקרונות סטטיסטיים בניסוייםב'29/06/202109:0016/08/202109:00
0411356101ביולוגיה של האבקהב'24/06/202109:0010/08/202109:00
0411358701מעבדה חישובית - ניתוח נתוי ריצוף עמוק בעידן הגנומיב'11/07/202109:0029/08/202109:00
0421381101פרקים נבחרים בביולוגיה של הסרטןב'14/07/202109:0012/08/202109:00
0421381501מידול מערכות ביולוגיותב'04/07/202109:0030/08/202109:00
0421413001ביולוגיה מולקולרית של ממברנותב'07/07/202109:0002/09/202114:00
0431338001אקולוגיה התנהגותיתב'06/07/202114:0012/08/202109:00
0440312601נושאים נבחרים במערכת החיסון המולדת והדבקות נגיפיותב'05/07/202109:0019/08/202109:00
0453339101תהליכי הפרדה לתוצרים ביולוגייםב'23/06/202114:0001/08/202109:00
0453410301אקולוגיה מיקרוביאליתב'27/06/202114:0004/08/202109:00
0455151001ביולוגיה של התאב'04/07/202114:0011/08/202109:00
0455151002ביולוגיה של התאב'04/07/202114:0011/08/202109:00
0455151301מבוא לביולוגיה ב'ב'01/07/202115:0015/08/202109:00
0455151302מבוא לביולוגיה ב'ב'01/07/202115:0015/08/202109:00
0455151401מבוא לביולוגיה ג'ב'27/07/202114:0030/09/202109:00
0455151402מבוא לביולוגיה ג'ב'27/07/202114:0030/09/202109:00
0455151501מיקרוביולוגיה - השלמהב'01/07/202115:0015/08/202109:00
0455151701פיזיולוגיה - השלמהב'27/07/202114:0030/09/202109:00
0455152101ביולוגיה מולקולרית של צמחיםב'29/06/202109:0029/07/202109:00
0455156201כימיה אורגניתב'15/07/202109:0002/09/202114:00
0455156202כימיה אורגניתב'15/07/202109:0002/09/202114:00
0455156501כימיה פיסיקליתב'22/07/202109:0020/08/202108:30
0455156502כימיה פיסיקליתב'22/07/202109:0020/08/202108:30
0455180601סטטיסטיקהב'06/07/202109:0008/08/202109:00
0455180602סטטיסטיקהב'06/07/202109:0008/08/202109:00
0455180603סטטיסטיקהב'06/07/202109:0008/08/202109:00
0455180701פיסיקה ב'ב'02/08/202114:0019/09/202109:00
0455180901אקולוגיהב'25/07/202109:0014/09/202109:00
0455181001סטטיסטיקה לתכנית מחקרית למצטייניםב'06/07/202109:0008/08/202109:00
0455181701פיסיקה א'ב'23/06/202109:0001/08/202109:00
0455181702פיסיקה א'ב'23/06/202109:0001/08/202109:00
0455252301מעבדה במיקרוביולוגיהב'01/07/202109:0015/08/202114:00
0455253601אבולוציהב'12/07/202109:0010/09/202108:30
0455254804ביוכימיהב'19/07/202109:0015/08/202109:00
0455254901ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיהב'24/06/202114:0002/08/202109:00
0455254902ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיהב'24/06/202114:0002/08/202109:00
0455255301פילוסופיה של הביולוגיה לביולוגייםב'21/06/202109:0021/07/202109:00
0455255701מטבוליזם :פיזיולוגיה ופתולוגיהב'06/07/202114:0020/08/202108:30
0455258001מיקרוביולוגיהב'16/07/202108:3031/08/202109:00
0455258002מיקרוביולוגיהב'16/07/202108:3031/08/202109:00
0455268801אימונולוגיה כלליתב'27/07/202109:0003/09/202108:30
0455277606אוריינות מדעיתב'07/07/202109:0006/08/202108:30
0455277607אוריינות מדעית - ינתן באנגליתב'07/07/202109:0006/08/202108:30
0455277610אוריינות מדעיתב'07/07/202109:0006/08/202108:30
0455280601חסרי חוליות למתקדמיםב'28/06/202109:0004/08/202109:00
0455281201בעלי חיים בתנועהב'09/07/202108:3017/08/202109:00
0455281701מגלים את היםב'21/07/202109:0029/08/202109:00
0455308201אקולוגיה של שינוי אקלים - ינתן באנגליתב'27/06/202109:0019/08/202109:00
0455309001מערכות סנסוריות (עיבוד במערכת החושים)ב'23/06/202114:0008/08/202109:00
0455351601מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוחב'27/06/202109:0029/08/202109:00
0455355501רצפו את המיקרוביום שלכם! ריצוף מתקדם, מתיאוריה לפרקטיקהב' מועד א: בשעה: ; '
מועד ב: בשעה: ; '
0455355501רצפו את המיקרוביום שלכם! ריצוף מתקדם, מתיאוריה לפרקטיקהב'18/02/202208:30
0455356301ביוטכנולוגיה בצמחים ב'ב'22/06/202109:0005/08/202109:00
0455368601אימונולוגיה כללית מעבדהב'21/06/202109:00
0455383201פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפולב'24/06/202109:0022/07/202114:00
0455388901נושאים נבחרים במדעי הסביבהב'22/06/202109:0011/08/202109:00
0455389701עולם החרקיםב'27/07/202109:0002/09/202109:00
0455389801סיורים להכרת חרקים בישראלב'07/05/202108:3020/06/202109:00
0491356601מבוא להיסטולוגיה של מחלות במודל עכבריב'13/09/202114:0003/10/202114:00
0491600001שיטות מחקר בנוירופיזיולוגיהב'22/06/202109:0028/07/202109:00