• א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  • ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  • ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  • ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  • ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד".


בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10520025שיטות מחקרב'22/06/202109:0025/07/202109:00
עבודה סמינריונית10520124סוגיות בטרורב'12/09/202109:00
בחינה10524025מלחמה, אסטרטגיה ודוקטרינות צבאיות**ב'08/07/202109:0015/08/202109:00
בחינה10524133המערכת הבינלאומיתב'05/07/202109:0008/08/202109:00
עבודה10524138הסביבה האסטרטגית של ישראל - בין תיאוריה לפרקטיקהב'01/08/202109:00
בחינה10527777בחינת גמרב'22/07/202109:00