• א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  • ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  • ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  • ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  • ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד".


בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית10851051קו נקודה רשתב' מועד א: 29/06/2021 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 29.06.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/08/2021 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 04.08.2021 שעת לקיחה 09:00
בחינה10851055שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהב'20/06/202109:0027/07/202109:00
בחינה10852205תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילוםב'08/07/202109:0029/08/202109:00
בחינת בית10852229אתיקה ומדיניות התקשורתב' מועד א: 21/06/2021 בשעה: 12:20 ; תאריך לקיחה 21.06.2021 שעת לקיחה 09:20
מועד ב: 30/07/2021 בשעה: 12:20 ; תאריך לקיחה 30.07.2021 שעת לקיחה 09:20
עבודה10852651The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicatב'01/08/202109:00
עבודה10852669צרכנים בעולם דיגיטליב'05/07/202109:00
עבודה10854102תאוריות בתקשורת ב':השפעות והשלכותב'01/08/202109:00
עבודה10854203שיטות מחקר איכותניותב'01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10854303מידע וכוח: חברה וטכנולוגיה בעידן הדיגיטליב'01/08/202109:00
עבודה10854316ייצוא קולנוע: התקבלות הקולנוע הישראלי והפלסטיני בחו"לב'01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10854425אבולוציה של תקשורת אנושיתב'12/09/202109:00
עבודה10856003מבוא לחווית משתמש וממשק אדם-מחשבב'01/08/202109:00
עבודה10856105מחקרים בשיווקב'22/07/202109:00
עבודה סמינריונית10853140השפעה חברתית אונליין ואופלייןבא24/08/202109:00
עבודה סמינריונית10853143בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקיתבא12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10853144עיתונות חוקרתבא12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10853145עיצוב בפרסום - כלים מתקדמים לפיתוח ועיצוב רעיונות פרסומיםבא12/09/202109:00