• א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  • ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  • ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  • ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  • ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד".


בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרחוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10111102יסודות הכלכלהא'כלכלה24/01/202109:2021/02/202109:20
בחינה10111108סטטיסטיקה לכלכלנים א'א'כלכלה01/02/202109:2002/03/202109:20
בחינה10111109סטטיסטיקה לכלכלנים ב'א'כלכלה27/01/202109:2028/02/202109:20
בחינה10111110מתמטיקה לכלכלנים א'א'כלכלה18/01/202109:2015/02/202109:20
בחינה10111112מתמטיקה לכלכלנים ב'א'כלכלה04/02/202109:2005/03/202109:20
בחינה10112102מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודהא'כלכלה01/02/202109:2007/03/202114:20
בחינה10112103מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליותא'כלכלה21/01/202109:2018/02/202114:20
בחינה10112104מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקיםא'כלכלה18/01/202109:2018/02/202109:20
בחינה10112105מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוחא'כלכלה04/02/202109:2005/03/202109:20
בחינה10112106מבוא לאקונומטריקהא'כלכלה07/02/202109:2019/03/202109:20
בחינה10112109מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותיא'כלכלה27/01/202109:2002/03/202114:20
בחינה10113132מבוא לתורת המשחקיםא'כלכלה24/01/202109:2023/02/202109:20
בחינה10113161אינטגרציה כלכלית ופיננסית ומשבר הקורונהא'כלכלה29/01/202109:2001/03/202109:20
בחינה10113165תולדות המחשבה הכלכלית: 1665-2015א'כלכלה20/01/202109:2017/02/202109:20
בחינה10113215עיצוב שווקיםא'כלכלה02/02/202109:2024/03/202109:20
בחינה10113310International Economicsא'כלכלה07/02/202109:2012/03/202109:20
עבודה סמינריונית10113560משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמיםא'כלכלה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113561נושאים במאקרו כלכלהא'כלכלה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113563כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטיםא'כלכלה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113567כלכלת סייברא'כלכלה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113568סמינר במדעי המידע**א'כלכלה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113571כלכלה, רווחה ומוסרא'כלכלה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113572מאקרו כלכלה ושוק העבודהא'כלכלה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113574הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתיא'כלכלה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113577כלכלת משפחהא'כלכלה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113578אי שוויון כלכליא'כלכלה26/04/202109:00
בחינה10114107תאוריה מאקרו כלכלית א'א'כלכלה27/01/202114:2028/02/202114:20
בחינה10114111תאוריה מיקרו כלכליתא'כלכלה20/01/202114:2021/02/202114:20
בחינה10114202אקונומטריקה א'א'כלכלה09/02/202114:2009/03/202114:20
עבודה10114421יישומי למידת מכונה במחקר כלכליא'כלכלה05/02/202109:00
בחינה10114422אי שוויון כלכליא'כלכלה01/02/202114:2001/03/202114:20
עבודה10114686החלטות בתנאי אי ודאותא'כלכלה05/03/202109:00
עבודה10204000THE AGE OF TECHNOLOGYא'סייבר - פוליטיקה28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10204001THE EVOLUTION OF CYBER THREATא'סייבר - פוליטיקה26/04/202109:00
בחינה10204002A New Age of Strategic Thinkingא'סייבר - פוליטיקה26/01/202114:2002/03/202114:20
עבודה סמינריונית10204002A NEW AGE OF STRATEGIC THINKINGא'סייבר - פוליטיקה
עבודה סמינריונית10204003THE POLITICS OF BIG DATA: IN THEORY AND PRACTICEא'סייבר - פוליטיקה26/04/202109:00
עבודה10204008Israel Cyber Eco-Systemא'סייבר - פוליטיקה
עבודה10311111הדרכה בכתיבה מדעית-5 מפגשים לתלמידי תואר שני בלבד**א'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II28/02/202109:00
עבודה10313688זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית ביום שאחרי הקורוא'ארה"ב/מדע המדינה28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10313691מהוליווד לוושינגטון-הפוליטיקה האמריקאית בראי הקולנוע והטלוויא'ארה"ב/מדע המדינה26/07/202109:00
עבודה10313793תיאוריות של אינטגרציה: מדוע מדינות מוותרות על הריבונות שלהן?א'לימודי אירופה/מדע המדינה II/מדע המדינה28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10313817מחשבה פוליטית בישראלא'מדע המדינה26/04/202109:00
בחינת בית10313824הישראליזציה של היהדותא'מדע המדינה II/מדע המדינה מועד א: 21/01/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 18.01.2021 שעת לקיחה 09:20
מועד ב: 24/02/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 21.02.2021 שעת לקיחה 09:20
עבודה10313839פוליטיקה וטכנולוגיהא'מדע המדינה28/02/202109:00
בחינה10313841מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829א'ארה"ב/מדע המדינה03/02/202109:2019/03/202109:20
עבודה סמינריונית10313852שפה ופוליטיקהא'מדע המדינה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10313857איך משיגים שינוי חברתי?קונפליקטים אפשריים בין דמוקרטיה לזכויא'מדע המדינה26/04/202109:00
עבודה10313918הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומייםא'מדע המדינה28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10313922טרור ומוסר ציבוריא'מדע המדינה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10313931הזכות לפרטיותא'מדע המדינה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10313951הרתעה ביחסים הבין-לאומייםא'מדע המדינה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10313953פרצופה של המדינה: כיצד מוסדות משפיעים על המשחק הפוליטי?א'מדע המדינה II/מדע המדינה/סוציולוגיה26/07/202109:00
עבודה סמינריונית10313972הפוליטיקה של אי-שיוויון ומדיניות רווחהא'מדע המדינה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10313973יהדות מודרנית, מהי? פילוסופיה יהודית בעידן של תמורותא'מדע המדינה26/04/202109:00
עבודה10314100גישות ותאוריות לתלמידי המסלול עם עבודת גמרא'מדע המדינה II28/02/202109:00
בחינה10314105סטטסטיקה למתקדמיםא'מדע המדינה II26/01/202114:2024/02/202110:20
בחינת בית10314110המערכת הבינלאומיתא'מדע המדינה II מועד א: 04/02/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 28.01.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 15/03/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 08.03.2021 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10314110המערכת הבינלאומיתא'כלכלה מועד א: 04/02/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 28.01.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 15/03/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 08.03.2021 שעת לקיחה 09:00
בחינה10314116מבחן פטור בסטטיסטיקהא'מדע המדינה II14/10/202010:00
עבודה10314117גישות ותיאוריות לתלמידי המסלול ללא עבודת גמרא'מדע המדינה II28/02/202109:00
בחינה10314479כלכלה פוליטית בינלאומיתא'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II11/02/202109:2014/03/202114:20
עבודה10314481סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטיתא'מדע המדינה II28/02/202109:00
בחינת בית10314482מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטיתא'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II מועד א: 09/02/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 07.02.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 25/03/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 22.03.2021 שעת לקיחה 09:00
עבודה סמינריונית10314497הפוליטיקה של משבר האירוא'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II/מדע המדינה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10314499דמוקרטיות ליברליות, משטרים סמכותניים והעמימות העכורה שביניהםא'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10314659מדע, טכנולוגיה ורפואה בראי מדע-המדינהא'מדע המדינה II/מדע המדינה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10314660הפוליטיקה הלאומית והבינלאומית של כתיבת חוקותא'מדע המדינה II/מדע המדינה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10314708גישות בחקר התיאוריה הפוליטיתא'מדע המדינה II/מדע המדינה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10315554ניתוח מחקר אמפיריא'מדע המדינה II26/04/202109:00
בחינה10317777בחינת גמרא'מדע המדינה II13/01/202110:20
עבודה10356002מבוא למשא ומתןא'לימודי דיפלומטיה28/02/202109:00
בחינה10356007משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומייםא'לימודי דיפלומטיה03/02/202109:2012/03/202109:20
עבודה10356009מבוא לדיפלומטיהא'לימודי דיפלומטיה28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10356059דיפלומטיה ויישוב סכסוכים בהיסטוריה של העת החדשהא'לימודי דיפלומטיה26/04/202109:00
בחינת בית10357777בחינת גמרא'לימודי דיפלומטיה24/01/202109:20
עבודה10364001Qualitative Research Methodsא'הגירה28/02/202109:00
עבודה10364002Theories of International Migrationא'הגירה//מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה28/02/202109:00
עבודה10364017Forced Migration and the Humanitarian Systemא'הגירה28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10364022Attitudes Toward Immigrantsא'הגירה/מנהיגות משאבי אנוש/תקשורת/סוציולוגיה26/04/202109:00
עבודה10364023Comparative Migration and Citizenship Regimesא'הגירה28/02/202109:00
עבודה10364026Legal and Ethical Perspectives on Refugeesא'הגירה28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10364031Citizenship as Status, Practice and Identityא'הגירה26/04/202109:00
עבודה10364032Global Middle Classא'הגירה28/02/202109:00
בחינת בית10365000Final Cumulative Assignmentא'הגירה מועד א: 25/03/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 24.03.2021 שעת לקיחה 09:00
בחינה10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'מנהיגות משאבי אנוש//פסיכולוגיה/סוציולוגיה25/01/202109:2012/03/202109:20
בחינה10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה25/01/202109:2012/03/202109:20
בחינת ביניים10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'מנהיגות משאבי אנוש//פסיכולוגיה/סוציולוגיה21/12/202012:00
בחינת ביניים10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה21/12/202014:00
בחינה10411102מבוא לסוציולוגיהא'מנהיגות משאבי אנוש//פסיכולוגיה/סוציולוגיה19/01/202109:2024/02/202109:20
בחינת ביניים10411102מבוא לסוציולוגיהא'מנהיגות משאבי אנוש//פסיכולוגיה/סוציולוגיה23/11/202008:30
עבודה10411105מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהא'מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/פסיכולוגיה/סוציולוגיה28/02/202109:00
עבודה10412290תיאוריה באנתרופולוגיה*א'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה25/03/202109:00
בחינה10412608ארגונים וחברהא'מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה28/01/202109:2028/02/202114:20
בחינת בית10412620דת ואתנוגרפיהא'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה מועד א: 10/02/2021 בשעה: 10:20 ; תאריך לקיחה 06.02.2021 שעת לקיחה 18:00
מועד ב: 14/03/2021 בשעה: 10:20 ; תאריך לקיחה 09.03.2021 שעת לקיחה 18:00
עבודה10413321שיטות מחקר איכותניותא'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה14/03/202109:00
בחינה10413389שיטות מחקר כמותיותא'מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה08/02/202109:2004/04/202114:20
בחינת ביניים10413389שיטות מחקר כמותיותא'מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה02/11/202010:30
בחינת בית10413529אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"א'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה מועד א: 19/01/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 11.01.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 22/02/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 14.02.2021 שעת לקיחה 09:00
עבודה10413593אנתרופולוגיה דיגיטלית - תיאוריה ופרקטיקהא'מנהיגות משאבי אנוש/תקשורת/סוציולוגיה28/02/202109:00
בחינת בית10413594מיהו יהודי: אנתרופולוגיה של שאלה פתוחהא'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה מועד א: 15/02/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 12.02.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 21/03/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 18.03.2021 שעת לקיחה 09:00
עבודה10413598אקטיביזם 2.0א'חברה דיגיטלית/מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10413796היבטים סוציולוגיים של העדפה מתקנתא'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה26/04/202109:00
עבודה10414111שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטיתא'סוציולוגיה28/02/202109:00
עבודה10414223לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפיתא'סוציולוגיה28/02/202109:00
עבודה10414277תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיהא'סוציולוגיה28/02/202109:00
עבודה10414286תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגוניםא'פסיכולוגיה/סוציולוגיה28/02/202109:00
עבודה10414296תיאוריות למתקדמים: אזרחות וחברה אזרחיתא'סוציולוגיה28/02/202109:00
עבודה10414297תיאוריות למתקדמים: צדק ושוויון: תיאוריות פילוסופיותא'פסיכולוגיה/סוציולוגיה28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10414482עין אנתרופולוגית על יפן העכשוויתא'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה26/04/202109:00
עבודה10415141פרקטיקום במקומות עבודהא'מנהיגות משאבי אנוש28/02/202109:00
עבודה10511102על העבודהא'/לימודי עבודה28/02/202109:00
עבודה10511103מיומנויות למידה אקדמיותא'/לימודי עבודה28/02/202109:00
עבודה10512001שיטות מחקר איכותניותא'/לימודי עבודה28/02/202109:00
עבודה10513300סוגיות בעולם העבודה: אי שוויון בשוק העבודהא'/לימודי עבודה28/02/202109:00
עבודה10513418בעלי מוגבלויות ושוק העבודהא'/לימודי עבודה28/02/202109:00
עבודה10513423שילוב והדרה של החברה הערבית בשוק העבודהא'/לימודי עבודה28/02/202109:00
עבודה10513425היסטוריה של עובדים, 1900-1950א'/לימודי עבודה28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10513506מגדר ואי שיוויון בשוק העבודהא'/לימודי עבודה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10513507סוגיות בשוק העבודה והרווחה בישראל בצל הקורונהא'/לימודי עבודה26/04/202109:00
עבודה10514010התנהגות ארגוניתא'/לימודי עבודה//פסיכולוגיה28/02/202109:00
בחינת בית10514040דיני עבודהא'/לימודי עבודה מועד א: 16/02/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 14.02.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 11/04/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 09.04.2021 שעת לקיחה 09:00
עבודה סמינריונית10514431שביתות בהיסטוריהא'/לימודי עבודה26/04/202109:00
עבודה10514545פנסיה ופרישהא'/לימודי עבודה28/02/202109:00
עבודה10516401קורס נושאי:סוגיות מתקדמות בניהול משאבי אנוש א'א'לימודי עבודה28/02/202109:00
עבודה10516403נושאים נבחרים בניהול משאבי אנוש א'א'לימודי עבודה28/02/202109:00
בחינת בית10516404נושאים נבחרים בדיני עבודה בארגונים א'א'לימודי עבודה מועד א: 21/01/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 18.01.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 25/02/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 22.02.2021 שעת לקיחה 09:00
עבודה10516405פרקטיקום - מיומנויות ניהולא'לימודי עבודה28/02/202109:00
עבודה10516405פרקטיקום - מיומנויות ניהולא'לימודי עבודה28/02/202109:00
עבודה10516406תיאוריה ארגונית א'-קבלת החלטות ותהליכי למידהא'לימודי עבודה28/02/202109:00
עבודה10516416תיאוריה ארגונית ב'- גיוון תעסוקתיא'לימודי עבודה28/02/202109:00
עבודה10518001מודלים של מנהיגותא'28/02/202109:00
בחינה10520010סוגיות בלימודים אסטרטגייםא'לימודי ביטחון26/01/202109:2028/02/202109:20
עבודה10524127טכנולוגיה, צבא וביטחוןא'לימודי ביטחון28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10524134בינה מלאכותית ויישומיה לביטחוןא'לימודי ביטחון26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10524135בין האוקיינוס הארקטי למזרח הים התיכון: רוסיה במשקפיים ישראליא'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10524137הכח האווירי - מבצעים, מלחמות ורעיונותא'לימודי ביטחון26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10524139נב"ק, עוצמה וכפייה במערכת הגלובאליתא'לימודי ביטחון26/04/202109:00
בחינה10527777בחינת גמרא'לימודי ביטחון25/01/202109:20
בחינה10711102מבוא למדעי הפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה10/02/202109:2004/04/202109:20
בחינה10711116סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'א'פסיכולוגיה28/01/202109:2028/02/202109:20
בחינה10711121פסיכולוגיה פיזיולוגית א'א'פסיכולוגיה14/02/202109:2011/04/202109:20
בחינה10712103שיטות מחקר בפסיכולוגיה**א'פסיכולוגיה25/01/202109:2028/02/202109:20
בחינה10712114ניתוח שונות ויישומי מחשבא'פסיכולוגיה19/01/202109:2016/02/202109:20
בחינה10712306מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסון**א'/פסיכולוגיה01/02/202109:2007/03/202114:20
בחינה10712320זיכרון לדברים שלא קרו: על טבעו הניתן לעיצוב של הזיכרון האנושא'/לימודי עבודה//פסיכולוגיה04/02/202109:2005/03/202109:20
בחינה10712334פסיכולוגיה של הספורט**א'פסיכולוגיה09/02/202109:2026/03/202109:20
עבודה10712337מודלים חישוביים בפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה28/02/202109:00
עבודה10712341שלוש נקודות מבט על פסיכותרפיה**א'פסיכולוגיה28/02/202109:00
בחינה10712342מהתיאוריה המוסיקלית למציאות הקוגניטיביתא'פסיכולוגיה22/01/202109:2025/02/202109:20
עבודה10712350סדנת מחקר- המשך**א'פסיכולוגיה
בחינה10712815פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישיא'פסיכולוגיה12/02/202109:2021/03/202109:20
בחינה10712907מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית**א'פסיכולוגיה
בחינה10712907מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיביתא'פסיכולוגיה31/01/202109:2014/03/202109:20
בחינה10712907מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית**א'פסיכולוגיה31/01/202109:2014/03/202109:20
בחינה10712911למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטיא'פסיכולוגיה15/02/202109:2004/04/202114:20
בחינה10713109מבוא לפסיכופתולוגיהא'פסיכולוגיה08/02/202109:2024/03/202109:20
עבודה10714102במבט על: אבולוציה תרבות ומה שביניהן**א'פסיכולוגיה28/02/202109:00
עבודה10714279פסיכופתולוגיה התפתחותיתא'פסיכולוגיה28/02/202109:00
עבודה10714346שיטות מחקר וסטטיסטיקהא'פסיכולוגיה28/02/202109:00
עבודה10714410מבט חדש על שאלות קלסיות בפסיכולוגיה החברתית מפסיכופתולוגיה וא'פסיכולוגיה28/02/202109:00
עבודה10714482הקונפליקט הערבי יהודיא'פסיכולוגיה28/02/202109:00
עבודה10714617אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה קליניתא'פסיכולוגיה28/02/202109:00
בחינה10714737חקר התודעה: התנהגות ומוח**א'פסיכולוגיה19/01/202114:2018/02/202109:20
עבודה10714748Decision-Making: Theories,Models and Cognitive Processesא'פסיכולוגיה28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10714758זיכרון עבודהא'פסיכולוגיה26/04/202109:00
עבודה10714772פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשותא'פסיכולוגיה28/02/202109:00
בחינה10714775זיכרון עבודה- מגישה מבנית לגישה תהליכיתא'פסיכולוגיה10/02/202109:2012/03/202109:20
עבודה10714836תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחיליםא'פסיכולוגיה28/02/202109:00
עבודה10715600אבחון והערכה-1א'פסיכולוגיה28/02/202109:00
עבודה10715602מבוא לטיפול בילדים ומתבגריםא'פסיכולוגיה28/02/202109:00
עבודה10715616פסיכופתולוגיה פנומנולוגיתא'פסיכולוגיה28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10715704ניטור איומים ותהליכי תגמול חיובי בפסיכופתולוגיות שונותא'פסיכולוגיה26/04/202109:00
עבודה10715941מיינדפולנס: המהפיכה השקטהא'פסיכולוגיה28/02/202109:00
עבודה10716104ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט חברתי אוטומטיא'פסיכולוגיה28/02/202109:00
עבודה10716105כיצד הפילטרים הסובייקטיביים משפיעים על ייצוג מוחי של סיטואציא'פסיכולוגיה28/02/202109:00
בחינת בית10719902בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים**א'פסיכולוגיה מועד א: 19/02/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 16.02.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 14/04/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 09.04.2021 שעת לקיחה 09:00
בחינה10824015יסודות הכלכלהא'מ. ציבורית10/02/202109:2009/04/202109:20
בחינה10824018כלכלה ציבוריתא'מ. ציבורית26/01/202114:2002/03/202109:20
בחינה10824046משפט חוקתי ומנהליא'מ. ציבורית04/02/202114:2025/03/202114:20
בחינה10824053מבוא למדיניות ציבוריתא'מנהיגות משאבי אנוש/מ. ציבורית21/01/202109:2024/02/202109:20
עבודה10824100סדנת תזהא'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10824133שינוי ושיפור באירגוניםא'מ. ציבורית26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10824157מדיניות מרחבית ופוליטקה עירוניתא'מ. ציבורית26/04/202109:00
עבודה10824171מודלים של מנהיגותא'מ. ציבורית28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10824172מדיניות דיורא'מ. ציבורית26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10824176סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי**א'חקר סכסוכים/מ. ציבורית26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10824179סמינר בשלטון המרכזיא'מ. ציבורית26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10824182פיתוח בר קיימא**א'חקר סכסוכים/מ. ציבורית26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10824184התחדשות עירונית -א'מ. ציבורית26/04/202109:00
בחינה10824185אתיקה ציבוריתא'מ. ציבורית04/02/202114:2025/03/202114:20
עבודה סמינריונית10824189שלטון מקומי ועירוניותא'מ. ציבורית26/04/202109:00
בחינה10824199מדיניות כלכלית בישראלא'מ. ציבורית18/01/202109:2021/02/202109:20
עבודה10824201החברה החרדית בישראלא'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10824203סמינר מחקריא'מ. ציבורית26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10825000בחינת גמרא'מ. ציבורית
בחינה10826411יסודות הכלכלהא'מ. ציבורית26/01/202109:2023/02/202109:20
עבודה10826412ניהול מערכות מורכבותא'מ. ציבורית08/12/202009:00
עבודה10826413היבטים חברתייםא'מ. ציבורית03/03/202109:00
עבודה10826415מבוא למדיניות ציבוריתא'מ. ציבורית28/02/202109:00
עבודה10844009התערבויות פסיכולוגיות ליישוב סכסוכים בין קבוצותא'חקר סכסוכים16/02/202115:00
עבודה10844232המשפחה כמערכת-היבטים דינמיים, פוליטיים וחברתייםא'חקר סכסוכים02/02/202115:00
עבודה סמינריונית10844234הסכסוך הישראלי-פלשתיני; היסטוריה, חברה ותרבותא'חקר סכסוכים26/04/202115:00
בחינת בית10844237היבטים במשפט הציבורי, הפרטי והעבודהא'חקר סכסוכים מועד א: 29/01/2021 בשעה: 12:20 ; תאריך לקיחה 28.01.2021 שעת לקיחה 12:00
מועד ב: 05/03/2021 בשעה: 12:20 ; תאריך לקיחה 04.03.2021 שעת לקיחה 12:00
עבודה סמינריונית10844424יישוב סכסוכים ביהדותא'חקר סכסוכים26/04/202115:00
עבודה סמינריונית10844426הסכסוך כדרך חיים בישראל: חמישה סכסוכים מרכזייםא'חקר סכסוכים26/04/202115:00
עבודה סמינריונית10844427דינאמיקה חיובית ויצירת שינוי אפקטיביא'חקר סכסוכים26/04/202115:00
עבודה10844429מדינת ישראל והמגזר החרדי - העדפה או אפליהא'חקר סכסוכים18/02/202115:00
בחינה10851054יסודות בחברת הרשתא'חברה דיגיטלית/תקשורת16/02/202109:2009/04/202109:20
עבודה10852204מפת התקשורתא'חברה דיגיטלית/תקשורת28/02/202109:00
עבודה10852607אמת ודיאלוגא'חברה דיגיטלית/תקשורת28/02/202109:00
עבודה10852635אוריינות חדשות בעידן הדיגיטליא'תקשורת28/02/202109:00
עבודה10852647צעירות 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשתא'חברה דיגיטלית/תקשורת28/02/202109:00
עבודה10852653מידע אישי בעידן דיגיטלי - אפשרויות וסיכוניםא'חברה דיגיטלית/תקשורת28/02/202109:00
עבודה10852667שמועות, פייק ניוז ותיאוריות קונספירציה בעידן הרשתות החברתיותא'חברה דיגיטלית/תקשורת28/02/202109:00
עבודה10852770נוכחות מתווכת בהיסטוריה. איך יצורים אנושיים יוצרים תחושה שלא'חברה דיגיטלית/תקשורת28/02/202109:00
עבודה10854101תאוריות בתקשורת א':אידיאולוגיה, ביקורתא'תקשורת28/02/202109:00
עבודה10854204שיטות מחקר כמותניותא'תקשורת28/02/202109:00
עבודה10854309גישות וכלים לחקר האינטרנטא'חברה דיגיטלית/תקשורת28/02/202109:00
עבודה10854441הדרכת הדימיון:השפה כטכנולוגיית תקשורתא'חברה דיגיטלית/תקשורת28/02/202109:00
עבודה10854442שיווק במדיה חברתיתא'תקשורת28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10854448דאטה וחברהא'תקשורת26/04/202109:00
עבודה10854449התנהגות צרכנים: מהקלאסי לדיגיטליא'תקשורת28/02/202109:00
עבודה10856001פייתון עבור תקשורתא'חברה דיגיטלית28/02/202109:00
עבודה10856200כלכלת רשתא'חברה דיגיטלית/תקשורת28/02/202109:00
עבודה10856201משילות אינטרנטא'חברה דיגיטלית28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10924000Elective seminar: Challenges and Opportunities of Sustainablא'הגירה
בחינה10924001Sustainable development: The Big Pictureא'הגירה21/01/202109:2025/02/202109:20
עבודה10924003Society and Sustainable Developmentא'הגירה
עבודה סמינריונית10924006Mandatory Seminar: Project Design and Implementationא'הגירה26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10924011Technology for Sustainable Developmentא'הגירה
עבודה סמינריונית10924011Technology for Sustainable Developmentא'הגירה26/04/202109:00
עבודה10924012Farming, farmers and environmentא'הגירה
עבודה10924013Market Based Solutions for Development Challengesא'הגירה
בחינה10111102יסודות הכלכלהב'כלכלה30/06/202114:0030/07/202109:00
בחינה10111108סטטיסטיקה לכלכלנים א'ב'כלכלה14/07/202109:0010/08/202109:00
בחינה10111109סטטיסטיקה לכלכלנים ב'ב'כלכלה07/07/202109:0013/08/202109:00
בחינה10111110מתמטיקה לכלכלנים א'ב'כלכלה08/07/202109:0005/08/202109:00
בחינה10111112מתמטיקה לכלכלנים ב'ב'כלכלה25/06/202109:0001/08/202109:00
בחינה10112102מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודהב'כלכלה27/06/202109:0003/08/202109:00
בחינה10112103מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליותב'כלכלה30/06/202109:0008/08/202109:00
בחינה10112104מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקיםב'כלכלה30/06/202114:0008/08/202109:00
בחינה10112105מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוחב'כלכלה15/07/202109:0016/08/202109:00
בחינה10112106מבוא לאקונומטריקהב'כלכלה06/07/202109:0013/08/202109:00
בחינה10112109מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותיב'כלכלה22/06/202109:0028/07/202109:00
בחינה10112110המשק הישראלי והכלכלה הגלובליתב'כלכלה21/06/202109:0019/08/202109:00
בחינה10112500חשבונאות לכלכלניםב'כלכלה22/07/202109:0001/09/202109:00
בחינה10113191Introduction to Financial Economics**ב'כלכלה09/07/202109:0018/08/202109:00
עבודה10113193כלכלה בעולם ה- Big Dataב'כלכלה01/08/202109:00
בחינה10113471נושאים בכלכלת אינפורמציהב'כלכלה06/07/202109:0012/08/202109:00
בחינה10113483מדיניות מוניטרית: תיאוריה ומעשהב'כלכלה15/07/202109:0015/08/202109:00
בחינת בית10113484צדק חלוקתיב'כלכלה מועד א: 13/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 11.07.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 03/09/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 01.09.2021 שעת לקיחה 09:00
בחינה10113512רציונליות, החלטות ומשחקיםב'כלכלה20/07/202109:0031/08/202109:00
בחינה10113550הסטוריה כלכליתב'כלכלה25/06/202109:0029/07/202109:00
עבודה סמינריונית10113560משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמיםב'כלכלה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10113564נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוךב'כלכלה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10113565נושאים במאקרו כלכלה ומדיניות ציבוריתב'כלכלה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10113566יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסיםב'כלכלה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10113569נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי ביתב'כלכלה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10113572מאקרו כלכלה ושוק העבודהב'כלכלה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10113575נושאים בכלכלה ארגוניתב'כלכלה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10113576עיצוב שווקיםב'כלכלה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10113579סוגיות במימון חברות ומשקי ביתב'כלכלה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10113580החלטות ומשחקיםב'כלכלה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10113581תיאוריה כלכלית: רציונליות מוגבלת של צרכנים**ב'כלכלה12/09/202109:00
בחינה10114101תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'ב'כלכלה20/04/202114:0018/05/202114:00
בחינה10114104תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה בב'כלכלה13/07/202114:0010/08/202114:00
בחינה10114117תיאוריה מאקרו כלכלית ב'ב'כלכלה05/07/202114:0017/08/202114:00
עבודה10114218אקונומטריקה 2ב'כלכלה01/09/202109:00
עבודה10114390תיאוריה כלכלית בעידן הכלכלה ההתנהגותיתב'כלכלה11/08/202109:00
עבודה10114566Asset price bubbles and Macroeconomicsב'כלכלה27/06/202109:00
עבודה10114567מודלים בתיאוריה כלכלית:כלכלה ללא מחיריםב'כלכלה11/08/202109:00
בחינה10114605שיטות מתמטיות בכלכלהב'כלכלה20/06/202109:0025/07/202109:00
עבודה10114719Auctions, Matchings and Contests: Theory and Practiceב'כלכלה11/08/202109:00
עבודה10114720THE METHODOLOGY AND APPLICATION OF PRODUCTIVITY MEASUREMENTב'כלכלה
עבודה10204004Elections, Representation and Government in the Cyber Eraב'סייבר - פוליטיקה
עבודה10204005The Cyber International Systemב'סייבר - פוליטיקה
עבודה סמינריונית10204006Introduction to Cyber Technologiesב'סייבר - פוליטיקה
עבודה סמינריונית10204007Cyber Security Law and Policyב'סייבר - פוליטיקה
עבודה10311100כתיבה ומחקר במדע המדינהב'מדע המדינה01/08/202109:00
בחינה10311400מבוא למחשבה פוליטיתב'מדע המדינה09/07/202109:0015/08/202109:00
בחינת בית10312105מחשבה מדינית בת זמננוב'מדע המדינה מועד א: 22/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 20.07.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 01/09/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 30.08.2021 שעת לקיחה 09:00
עבודה סמינריונית10313217עיונים במקאבליב'מדע המדינה12/09/202109:00
עבודה10313674הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטיב'מדע המדינה01/08/202109:00
עבודה10313687בית משפט עליון אמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשיםב'ארה"ב//לימודי עבודה/מדע המדינה01/08/202109:00
בחינת בית10313699"מקום" במחשבה הפוליטית בישראלב'/לימודי עבודה/מדע המדינה30/06/202109:0010/08/202109:00
עבודה10313791מחשבה פוליטית יהודיתב'מדע המדינה II/מדע המדינה01/08/202109:00
עבודה10313821אירופה במשברב'לימודי אירופה/מדע המדינה II/מדע המדינה01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10313842דת ומדינהב'מדע המדינה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10313854דילמות במלחמות מודרניותב'מדע המדינה II12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10313863המשפטיזציה של הפוליטיקה והפוליטיזציה של המשפטב'מדע המדינה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10313929המאה הישראליתב'מדע המדינה01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10313933American Pollitical Thoughtב'ארה"ב/מדע המדינה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10313939סוגיות בביטחון הלאומי של ישראלב'מדע המדינה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10313958משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרניתב'ארה"ב/מדע המדינה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10313965אתגרים חברתיים ומדיניותב'מדע המדינה12/09/202109:00
עבודה10313969אריסטו הולך לקולנועב'מדע המדינה01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10313970השאלה אודות הטכנולוגיה בסרטים של כריסטופר נולןב'מדע המדינה II/מדע המדינה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10313974מבוא לפסיכולוגיה פוליטיתב'מדע המדינה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10313975מאימפריה למשטר צבאי: פרקים במחשבה פוליטית על השתלטותב'מדע המדינה12/09/202109:00
עבודה10313977זמנים של משבר - סוגיות במחשבה ביקורתית עכשוויתב'מדע המדינה01/08/202109:00
עבודה10313979שמאל, ימין ומחלוקות על מדיניות כלכלית-חברתיתב'מדע המדינה
עבודה10314109שיטות מחקר לתלמידי המסלול עם עבודת גמרב'מדע המדינה II01/08/202109:00
עבודה10314112תקשורת פוליטיתב'מדע המדינה II01/08/202109:00
עבודה10314483מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטיתב'מדע המדינה II01/08/202109:00
עבודה10314486מנהיגות, דמוקרטיה ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובאליתב'מדע המדינה II/תקשורת
בחינת בית10314487עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטריםב'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II מועד א: 06/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 04.07.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 10/08/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 08.08.2021 שעת לקיחה 09:00
עבודה סמינריונית10314493הקולנוע והסכסוך הישראלי-פלשתיניב'מדע המדינה II/מדע המדינה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10314546רטוריקהב'מדע המדינה II/מדע המדינה12/09/202109:00
בחינה10314582המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון לקלאוזביץ' - למלחמות העולב'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II/מדע המדינה08/07/202109:0018/08/202109:00
עבודה סמינריונית10314582המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון לקלאוזביץ' - למלחמות העולב'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II/מדע המדינה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10314658בין סטוקסנט לקורונה: האם תאור' היחב"ל**ב'מדע המדינה II/מדע המדינה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10314661קפיטליזם ודמוקרטיהב'מדע המדינה II/מדע המדינה12/09/202109:00
עבודה10315556מחקר מתקדם במדע המדינהב'מדע המדינה II01/08/202109:00
בחינה10317777בחינת גמרב'מדע המדינה II12/05/202110:00
עבודה סמינריונית10354038הדרקון מתעורר: דיפלומטיה וביטחון באסיהב'לימודי דיפלומטיה
עבודה10354040מדיניות החוץ של ישראלב'לימודי דיפלומטיה01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10354047"מלחמה היא גיהנום" - כשאמריקה יוצאת למלחמהב'לימודי דיפלומטיה12/09/202109:00
עבודה10356010עיצוב מדיניות חוץ וקבלת החלטותב'לימודי דיפלומטיה01/08/202109:00
בחינת בית10357777בחינת גמרב'לימודי דיפלומטיה05/07/202109:00
עבודה10364019Quantitative Research Methodsב'הגירה09/08/202109:00
עבודה10364020European Politics and Migrationב'הגירה09/08/202109:00
עבודה10364027Topics in Citizenship: Migration, Ethnicity, Commodificationב'הגירה/מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה01/08/202109:00
עבודה10364028Theories of Identity in the Context of Migrationב'הגירה11/07/202109:00
עבודה10411106מיומנויות כתיבה והצגה אקדמיותב'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה01/08/202109:00
בחינת בית10411108סוגיות תיאורטיות קלאסיות ובנות זמננו*ב'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה מועד א: 01/07/2021 בשעה: 14:00 ; תאריך לקיחה 01.07.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 06/08/2021 בשעה: 14:00 ; תאריך לקיחה 06.08.2021 שעת לקיחה 09:00
בחינה10412209יסודות המחקר החברתיב'מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה04/07/202109:0009/08/202109:00
עבודה10412614רפואה וחברהב'חטיבה ללימודי מגדר/מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה01/08/202109:00
בחינה10412618אוכלוסייה וחברהב'מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה19/07/202109:0030/08/202109:00
בחינת בית10412619פוליטיקה ואתנוגרפיהב'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה מועד א: 27/06/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 20.06.2021 שעת לקיחה 09:20
מועד ב: 01/08/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 25.07.2021 שעת לקיחה 09:20
בחינת בית10413102חברה בישראלב'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה מועד א: 08/07/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 05.07.2021 שעת לקיחה 09:20
מועד ב: 12/08/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 09.08.2021 שעת לקיחה 09:20
בחינה10413389שיטות מחקר כמותיותב'מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה13/07/202109:0015/08/202109:00
עבודה10413536ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורתב'מנהיגות משאבי אנוש/תקשורת/פסיכולוגיה/סוציולוגיה01/08/202109:00
עבודה10413588וואחד על אחד - חוויות חיים אחרותב'חברה דיגיטלית/מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה01/08/202109:00
בחינת בית10413590מדינת הלאום בעידן הגלובליזציהב'מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה מועד א: 05/07/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 01.07.2021 שעת לקיחה 09:20
מועד ב: 16/08/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 12.08.2021 שעת לקיחה 09:20
עבודה10413592הסוציולוגיה של האטמוספירה: משבר האקלים בראי מדעי החברהב'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה01/08/202109:00
בחינת בית10413596חברה ותרבות ביפןב'מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה מועד א: 29/06/2021 בשעה: 13:20 ; תאריך לקיחה 27.06.2021 שעת לקיחה 09:20
מועד ב: 04/08/2021 בשעה: 13:20 ; תאריך לקיחה 02.08.2021 שעת לקיחה 09:20
עבודה10413597Why Anthropology? Reading from the Ethnographic Canonב'מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10413812ארגונים ואי שוויון חברתיב'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10413822עולם בתנועה: סוגיות בחקר הגירה ופליטותב'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10413829הסוציולוגיה הסביבתית של הסכסוך הישראלי-ערביב'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה12/09/202109:00
עבודה10414224דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניותב'פסיכולוגיה/סוציולוגיה01/08/202109:00
עבודה10414225סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגוניםב'פסיכולוגיה/סוציולוגיה01/08/202109:00
עבודה10414258מודלים היררכיים וניתוח מחקר אורךב'סוציולוגיה01/08/202109:00
עבודה10414263תיאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויוןב'פסיכולוגיה/סוציולוגיה01/08/202109:00
עבודה10414293הערכת פרוייקטיםב'פסיכולוגיה/סוציולוגיה01/08/202109:00
עבודה10414298תיאוריות למתקדמים: What's Up באנתרופולוגיה: מגמות עכשוויותב'סוציולוגיה01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10414554סופרים את עצמנו לדעת: כימות וידע חברתיב'מנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה12/09/202109:00
עבודה10415142היבטים יישומיים במנהיגות ומשאבי אנושב'מנהיגות משאבי אנוש01/08/202109:00
בחינת בית10512100מבוא ליחסי עבודהב'/לימודי עבודה מועד א: 16/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 15.07.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 19/08/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 18.08.2021 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10513414גלובליזציה וארגונים: עבודה, תרבות וזהותב'/מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/סוציולוגיה מועד א: 02/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 01.07.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 06/08/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 05.08.2021 שעת לקיחה 09:00
עבודה10513416הון חברתי, רשתות חברתיות ושוק העבודהב'/לימודי עבודה01/08/202109:00
עבודה10513420שוקולד ויהלומים: מיקרו-היסטוריה של תעשיותב'/לימודי עבודה01/08/202109:00
בחינת בית10513421Issues in Labor and Globalizationב'/לימודי עבודה מועד א: 22/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 21.07.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 03/09/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 02.09.2021 שעת לקיחה 09:00
בחינה10513422צעדים ראשונים בפייתוןב'/לימודי עבודה12/07/202109:0019/08/202109:00
עבודה10513424ארגוני עובדים בעידן התקשורתי החדשב'/לימודי עבודה01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10513502עבודה ורווחה במאה ה-21ב'/לימודי עבודה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10513505אי שוויון במקצועות טכנולוגייםב'/לימודי עבודה12/09/202109:00
בחינת בית10514009שוק העבודהב'/לימודי עבודה מועד א: 20/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 19.07.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 20/08/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 19.08.2021 שעת לקיחה 09:00
עבודה10514030ניהול משאבי אנושב'/לימודי עבודה01/08/202109:00
בחינה10516402שיטות מחקר - מיומנויות מחקר במשאבי אנושב'לימודי עבודה12/07/202109:0019/08/202109:00
בחינת בית10516407קורס נושאי - נושאים נבחרים בשוק העבודהב'לימודי עבודה מועד א: 02/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 01.07.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 12/08/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 11.08.2021 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10516412קורס נושאי:סוגיות מתקדמות בניהול משאבי אנוש ב': יחסי עבודה וב'לימודי עבודה מועד א: 22/06/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 21.06.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 30/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 29.07.2021 שעת לקיחה 09:00
עבודה10516415חברה, פוליטיקה וכלכלה בישראל א': אחריות תאגידית, ממשליות ועבב'לימודי עבודה01/08/202109:00
עבודה10516417חברה,פוליטיקה וכלכלה בישראל ב': מבט היסטורי על פלשתינה המנדטב'לימודי עבודה01/08/202109:00
עבודה10516418נושאים נבחרים בניהול משאבי אנוש ב'-עבודה וטכנולוגיהב'לימודי עבודה01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10516420שינוי ארגוניב'לימודי עבודה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10516421משפט וארגוניםב'לימודי עבודה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10516423הסיפור הניהולי - קונפליקטים ודילמות של מנהליםב'לימודי עבודה12/09/202109:00
עבודה10518002מנהיגות ושינוי ארגוניב'01/08/202109:00
בחינה10520025שיטות מחקרב'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II22/06/202109:0025/07/202109:00
עבודה סמינריונית10520124סוגיות בטרורב'לימודי ביטחון12/09/202109:00
בחינה10524025מלחמה, אסטרטגיה ודוקטרינות צבאיות**ב'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II08/07/202109:0015/08/202109:00
בחינה10524133המערכת הבינלאומיתב'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון05/07/202109:0008/08/202109:00
עבודה10524138הסביבה האסטרטגית של ישראל - בין תיאוריה לפרקטיקהב'לימודי ביטחון01/08/202109:00
בחינה10527777בחינת גמרב'לימודי ביטחון22/07/202109:00
בחינה10711117סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'ב'פסיכולוגיה06/07/202109:0011/08/202109:00
בחינה10711122פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'ב'פסיכולוגיה20/07/202109:0029/08/202109:00
בחינה10711123מבוא לתורות האישיותב'פסיכולוגיה12/07/202109:0017/08/202109:00
בחינה10712328"ורוד זה צבע של בנות?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדרב'חטיבה ללימודי מגדר//לימודי עבודה/פסיכולוגיה16/07/202109:0020/08/202109:00
עבודה10712335צורות של מוות נפשיב'פסיכולוגיה
עבודה10712343מדעי המוח החברתיים**ב'פסיכולוגיה01/08/202109:00
עבודה10712350סדנת מחקר - המשך**ב'פסיכולוגיה
בחינה10712904מבוא לפסיכולוגיה התפתחותיתב'פסיכולוגיה23/06/202114:0004/08/202109:00
בחינה10712905פסיכולוגיה התפתחותית של המבוגר והזקן**ב'פסיכולוגיה04/07/202109:0008/08/202109:00
בחינה10712908פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיותב'פסיכולוגיה14/07/202109:0017/08/202109:00
בחינה10712909תפיסה ופסיכופיזיקהב'פסיכולוגיה19/07/202109:0031/08/202109:00
בחינה10713111מבחנים והערכה**ב'פסיכולוגיה07/07/202109:0013/08/202109:00
עבודה10713234יחסים בינאישיים בקבוצהב'פסיכולוגיה01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10713621מרחק פסיכולוגיב'פסיכולוגיה12/09/202109:00
בחינה10713661פסיכולוגיה בודהיסטיתב'פסיכולוגיה24/06/202109:0028/07/202109:00
בחינה10713663מקורות היסטוריים ופילוסופיים של מדעי הפסיכולוגיהב'פסיכולוגיה29/06/202109:0005/08/202109:00
עבודה10713664פרקים נבחרים בפילוסופיה של תהליכים מנטליים**ב'פסיכולוגיה01/08/202109:00
עבודה10713665פסיכולוגיה של שיווי משקל פיזי**ב'פסיכולוגיה01/08/202109:00
בחינה10713670The Science of Happiness**ב'פסיכולוגיה21/06/202109:0026/07/202109:00
עבודה10714380הראיון הקליניב'פסיכולוגיה01/08/202109:00
בחינת בית10714470בעיות מחקר מדעי של התנהגות אנושית ופתרונן: שאלונים, ניסויים,ב'פסיכולוגיה מועד א: 08/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 06.07.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 05/08/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 03.08.2021 שעת לקיחה 09:00
עבודה10714543להיות פסיכולוג קליני- זהות אישית ומקצועיתב'פסיכולוגיה01/08/202109:00
עבודה10714568מושגי יסוד בפסיכותרפיה דינאמיתב'פסיכולוגיה01/08/202109:00
בחינת בית10714593טיפולים קוגניטיביים התנהגותייםב'פסיכולוגיה מועד א: 29/06/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 27.06.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 29/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 27.07.2021 שעת לקיחה 09:00
בחינה10714769קשב: התנהגות ומוח**ב'פסיכולוגיה04/07/202114:0001/08/202109:00
עבודה10714773חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתיתב'פסיכולוגיה01/08/202109:00
עבודה10714781MATLAB-המשךב'פסיכולוגיה01/08/202109:00
עבודה10714809פסיכופרמקולוגיהב'פסיכולוגיה
בחינה10714830מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם**ב'פסיכולוגיה13/07/202109:0016/08/202109:00
בחינה10714880שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגיתב'פסיכולוגיה28/06/202109:0010/08/202109:00
עבודה10714929אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול: בריאות ומחלהב'פסיכולוגיה01/08/202109:00
עבודה10715519זיכרון אנושי א'ב'פסיכולוגיה01/08/202109:00
עבודה10715615מדעי המוח הקוגניטיביים : בין מחקר ליישום**ב'פסיכולוגיה01/08/202109:00
עבודה10715800ממדע בסיסי למדע יישומי: זיכרון במסדר זיהויב'פסיכולוגיה01/08/202109:00
עבודה10716501טיפול פסיכודינמי: מבט מקרובב'פסיכולוגיה01/08/202109:00
עבודה10716502היבטים מערכתיים ומשפחתיים בטיפול בילדיםב'פסיכולוגיה01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10718000הבסיס הביולוגי של אמפטיה והתנהגות פרו-חברתיתב'פסיכולוגיה12/09/202109:00
עבודה10824026היבטים חברתיים של מדיניותב'מ. ציבורית01/08/202109:00
בחינה10824038מיקרו כלכלהב'מ. ציבורית27/06/202109:0001/08/202109:00
עבודה10824100סדנת תזהב'מ. ציבורית
עבודה10824135סוגיות בתכנון עירוני**ב'מ. ציבורית01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10824140קיימות חיובית-היבטים חיוביים במדיניות סביבהב'מ. ציבורית12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10824161סדנת מנהיגותב'מ. ציבורית12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10824169תקצוב במגזר הציבוריב'חקר סכסוכים/מ. ציבורית12/09/202115:00
עבודה10824178Sustainability and Public Policyב'מ. ציבורית/תקשורת01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10824181משטרי רווחה בארץ ובעולםב'מדע המדינה II/מ. ציבורית12/09/202109:00
בחינה10824188שיטות מחקר והערכת מדיניותב'מ. ציבורית05/07/202109:0009/08/202109:00
עבודה סמינריונית10824192מדיניות דיור (תכנון) סמינר ישומיב'מ. ציבורית12/09/202109:00
בחינה10824196רגולציה של חדשנות טכנולוגיתב'מ. ציבורית22/06/202114:0026/07/202109:00
עבודה10824200להיות עני ב 2020 מבט לעוני בעיניים 2021ב'מ. ציבורית01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10824202סמינר מחקרי על עוניב'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10825000בחינת גמרב'מ. ציבורית
עבודה10826416הערכת פרויקטים ציבוריים ושיטות מחקרב'מ. ציבורית
עבודה10826418סמינר פרקטיקום מיזמים חברתייםב'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10844011דה-הומניזציה מעודנת ובוטהב'חקר סכסוכים12/09/202115:00
עבודה סמינריונית10844204סכסוכים לאומיים ובינלאומייםב'חקר סכסוכים12/09/202115:00
עבודה סמינריונית10844214המשפחה -סכסוכים במשפחה ויישובםב'חקר סכסוכים12/09/202115:00
עבודה10844227מנהיגות, פסיכולוגיה ופתרון סכסוכיםב'חקר סכסוכים15/07/202115:00
בחינה10844230צדק מאחהב'חקר סכסוכים02/07/202109:0030/07/202109:00
עבודה10844240מגדר ויישוב סכסוכיםב'חקר סכסוכים03/08/202115:00
עבודה10844428משחקים שיתופיים ולא שיתופייםב'חקר סכסוכים13/07/202115:00
עבודה10845555עבודה מסכמתב'חקר סכסוכים מועד א: 01/06/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 06.05.2021 שעת לקיחה 09:20
בחינת בית10852229אתיקה ומדיניות התקשורתב'תקשורת מועד א: 21/06/2021 בשעה: 12:20 ; תאריך לקיחה 21.06.2021 שעת לקיחה 09:20
מועד ב: 30/07/2021 בשעה: 12:20 ; תאריך לקיחה 30.07.2021 שעת לקיחה 09:20
עבודה10852651The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicatב'חברה דיגיטלית//מנהיגות משאבי אנוש/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה01/08/202109:00
עבודה10852669צרכנים בעולם דיגיטליב'חברה דיגיטלית/תקשורת05/07/202109:00
עבודה10854102תאוריות בתקשורת ב':השפעות והשלכותב'תקשורת01/08/202109:00
עבודה10854203שיטות מחקר איכותניותב'תקשורת01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10854303מידע וכוח: חברה וטכנולוגיה בעידן הדיגיטליב'תקשורת01/08/202109:00
עבודה10854316ייצוא קולנוע: התקבלות הקולנוע הישראלי והפלסטיני בחו"לב'תקשורת01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10854425אבולוציה של תקשורת אנושיתב'תקשורת12/09/202109:00
עבודה10856105מחקרים בשיווקב'חברה דיגיטלית/תקשורת22/07/202109:00
עבודה10924002Guiding the Process of Changeב'הגירה
עבודה10924007Social Entrepreneurship for Sustainable Developmentב'הגירה
בחינה10924008Quantitative Research Methods and Program Evaluationב'הגירה24/06/202109:0025/07/202109:00
עבודה10313978סדנה והתמחות מעשית: ישראל והאיחוד האירופי**באמדע המדינה01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10364009Migration and Civil Society Workshopבאהגירה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10413824אנתרופולוגיה של המוסרבאמנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה
עבודה סמינריונית10413830סוציולוגיה של יזמות וחדשנותבאמנהיגות משאבי אנוש/סוציולוגיה
עבודה סמינריונית10414526פרקטיקום: ארגונים וארגוני שינוי חברתיבאסוציולוגיה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10414551קריאה בכתבי אלסדייר מקינטאיירבאסוציולוגיה
עבודה סמינריונית10414552עיון במושג הליברליזם בתיאוריה ובפרקטיקהבאסוציולוגיה
עבודה10516402שיטות מחקר - מיומנויות מחקר במשאבי אנושבאלימודי עבודה01/08/202109:00
בחינת ביניים10516402שיטות מחקר - מיומנויות מחקר במשאבי אנושבאלימודי עבודה12/07/202109:0019/08/202109:00
עבודה סמינריונית10713557מח, התנהגות ומערכת חיסוניתבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713609התמודדות הורים ומורים עם אלימות ילדים**באפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713623מובן, משמעות וחשיבה סימליתבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713651איך אנחנו מזהים אנשים?באפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713658היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות**באפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713659עולם אובייקטיבי, תפיסה סובייקטיבית: ייצוג מוחי תלוי הקשרבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713660ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט אוטומטי של העצמי והזולתבאפסיכולוגיה
בחינה10713667נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול**באפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713671ניהול סטרס: תיאוריה, מחקר ופרקטיקהבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714540השפעת לחץ והסרת גידול סרטני על פגיעות להתפתחות גרורותבאפסיכולוגיה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10714691קוגניציה מטא-קוגניציה ו-OCDבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714770מודעות וקשבבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714776מנגנוני קבלת החלטות (תפיסתית,אינטואיטיבית-אפקטיבית) והבדליםבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714827מנגנונים נוירוביולוגייםוהתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהולבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714831מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדםבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714832מוח קוגניציה ותנועות עינייםבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714876סמינר קליני בהפרעות חרדהבאפסיכולוגיה
עבודה10714877פסיכותרפיה דינאמיתבאפסיכולוגיה01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10714878ויסות רגשות ושליטה עצמיתבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714879עמידות של ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות ב'באפסיכולוגיה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10715609ויסות רגשי ושליטה עצמיתבאפסיכולוגיה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10715610חרדה והפרעות חרדהבאפסיכולוגיה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10715900עיבוד לא מודע של אובייקטים אמיתיים בעולם החיצוניבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10716503ניטור איומים ותהליכי תגמול חיובי בפסיכופתולוגיות שונות-ב'באפסיכולוגיה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10716504ספק וקושי בגישה למצביםפנימיים בהפרעה אובססיסית קומפולסיביתבאפסיכולוגיה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10716507פסיכופתולוגיה חישובית לחקר התנהגות אבנורמלית א'באפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10718705פסיכופתולוגיה חישובית לחקר בהתנהגות אבנורמלית ב'באפסיכולוגיה12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10844425התערבויות לשינוי עמדות בסכסוך עיקשבאחקר סכסוכים12/09/202115:00
עבודה סמינריונית10853140השפעה חברתית אונליין ואופלייןבאחברה דיגיטלית24/08/202109:00
עבודה סמינריונית10853143בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקיתבאתקשורת12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10853144עיתונות חוקרתבאתקשורת12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10853145עיצוב בפרסום - כלים מתקדמים לפיתוח ועיצוב רעיונות פרסומיםבאתקשורת12/09/202109:00
בחינה10114605שיטות מתמטיות בכלכלהקכלכלה05/09/202114:0003/10/202114:00
עבודה סמינריונית10204010Politics and Society in a Cyber Worldקסייבר - פוליטיקה
עבודה סמינריונית10204011Big Data Economyקסייבר - פוליטיקה
בחינת בית10207777final examקסייבר - פוליטיקה מועד א: 03/10/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 12.09.2021 שעת לקיחה 09:00
בחינה10516413תהליכים ארגוניים א'-גישות ומושגי יסוד בפיתוח ובייעוץ ארגוניקלימודי עבודה01/10/202109:0024/10/202109:00
עבודה סמינריונית10516414סדנה בתהליכים קבוצתייםקלימודי עבודה28/11/202109:00
עבודה10516419נושאים נבחרים בדיני עבודה בארגונים ב': ניהול משא ומתן כבסיסקלימודי עבודה17/10/202109:00
עבודה10516422תהליכים ארגוניים ב': משאבי אנוש גלובאלי, עולם עבודה משתנהקלימודי עבודה17/10/202109:00
עבודה10516666בחינת גמרקלימודי עבודה15/12/202109:00
בחינת בית10826417ניהול אסטרטגיקמ. ציבורית מועד א: 21/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 19.07.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 11/08/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 09.08.2021 שעת לקיחה 09:00
עבודה10826419סמינר פרקטיקום מיזמים חברתייםקמ. ציבורית
בחינה10826420כלכלה ציבוריתקמ. ציבורית14/09/202109:0003/10/202109:00
עבודה סמינריונית10826666בחינת גמרקמ. ציבורית
עבודה סמינריונית10924009Elective Seminar in a Developing Countryקהגירה28/11/202109:00
עבודה10924010Field Research and Projectקהגירה