• א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  • ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  • ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  • ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  • ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד".


בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10824015יסודות הכלכלהא'10/02/202109:2009/04/202109:20
בחינה10824018כלכלה ציבוריתא'26/01/202114:2002/03/202109:20
בחינה10824046משפט חוקתי ומנהליא'04/02/202114:2025/03/202114:20
בחינה10824053מבוא למדיניות ציבוריתא'21/01/202109:2024/02/202109:20
עבודה10824100סדנת תזהא'
עבודה סמינריונית10824133שינוי ושיפור באירגוניםא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10824157מדיניות מרחבית ופוליטקה עירוניתא'26/04/202109:00
עבודה10824171מודלים של מנהיגותא'28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10824172מדיניות דיורא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10824176סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי**א'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10824179סמינר בשלטון המרכזיא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10824182פיתוח בר קיימא**א'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10824184התחדשות עירונית -א'26/04/202109:00
בחינה10824185אתיקה ציבוריתא'04/02/202114:2025/03/202114:20
עבודה סמינריונית10824189שלטון מקומי ועירוניותא'26/04/202109:00
בחינה10824199מדיניות כלכלית בישראלא'18/01/202109:2021/02/202109:20
עבודה10824201החברה החרדית בישראלא'
עבודה סמינריונית10824203סמינר מחקריא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10825000בחינת גמרא'
בחינה10826411יסודות הכלכלהא'26/01/202109:2023/02/202109:20
עבודה10826412ניהול מערכות מורכבותא'08/12/202009:00
עבודה10826413היבטים חברתייםא'03/03/202109:00
עבודה10826415מבוא למדיניות ציבוריתא'28/02/202109:00